Predstavljamo nabore ukrepov za mlade v tem mandatu – toliko se doslej še ni storilo!

Foto: iStock

Mladi se soočajo s številnimi izzivi v vsakdanjem življenju. Vlada je v tem mandatu storila marsikaj za mlade, določenih odprtih vprašanj, denimo stanovanjske problematike, pa se bo morala lotiti v prihodnjem mandatu. Med epidemijo je mladim zagotovila solidarnostni dodatek, zvišala urno postavko za delo, sprejela ukrepe za boljšo zaposljivost mladih, odprla več vpisnih mest na področjih, kjer nam primanjkuje kadra, in zagotovila cenejši javni prevoz za vse dijake in študente. Z ukrepi za spodbujanje starševstva pa je omogočila mladim družinam boljše pogoje pri načrtovanju družine.

Vlada je v tem mandatu naredila veliko za reševanje problematike mladih. Dvignila je najnižjo urno postavko za študentsko in dijaško delo na 6,17 evrov bruto. Študentje, ki študirajo doma in v tujini, so med epidemijo koronavirusa prejeli solidarnostni dodatek v višini 150 evrov. Vsi starši oziroma skrbniki otroka do 18. leta pa so prejeli še enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov.

Delodajalci, ki zaposlijo osebo, mlajšo od 29 let, so po novem upravičeni do davčne olajšave za večjo zaposljivost mladih. Vlada je z letošnjim šolskim letom tudi zagotovila, da vsi dijaki, študentje in udeleženci izobraževanja lahko z javnim prevozom potujejo po ugodni ceni po celotni Sloveniji  in ne več samo na relaciji od doma do šole. Še ugodnejši javni prevoz pa je bil zagotovljen za registrirane športnike.

Foto: Pixabay

Država je zagotovila tudi več vpisnih mest na fakultetah in s tem naslovila izzive deficitarnih poklicev. V študijskem letu 2021/22 je bil na obeh medicinskih fakultetah, na Fakulteti za računalništvo in informatiko ter na Medicinski fakulteti Univerzi v Mariboru potrjen nov študijski program dentalne medicine. V študijskem letu 2022/23 bo tudi več vpisnih mest na Fakulteti za elektrotehniko, Fakulteti za strojništvo, Fakulteti za gradbeništvo, Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. Uvedla pa bo tudi redni program računalništvo in spletne tehnologije na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu s 50 vpisnimi mesti.

Mlade družine lahko koristijo številne ugodnosti
Tudi na področju družinske politike, ki zadeva tudi mlade družine, je bilo veliko storjenega. Ob rojstvu otroka starši prejmejo pomoč od države v obliki enkratnega denarnega prejemka. Ta se je 1. januarja z 286,72 evrov povišal na 350 evrov. Starševski dodatek (velja za študente/tke in nezaposlene) se je z 258,09 evrov dvignil na 402,18 evrov. Upravičenci pa so za čas trajanja pravice vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Slika je simbolična. (Foto: Pixabay)

Začetna osnova za materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo brez dopusta se je z letom 2021 s 331 evrov dvignilo na 402,18 evrov neto. Uvedli so tudi dodatno študijsko leto za matere študentke, s čimer želijo spodbuditi, da se čim več mladih odloči za družino. To spodbujajo tudi skozi subvencionirano bivanje tudi za partnerja starša (študentske družine).

Starši lahko zaradi otrok koristijo subvencioniran delovni čas
Od 1. januarja 2021 se upravičencem (eden od staršev z enim otrokom do tretjega leta ali dvema ali več do konca prvega razreda osnovne šole) do krajšega delovnega časa do polne delovne obveznosti zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela povprečja zadnjih dvanajstih plač, vendar ne manj od sorazmernega dela minimalne plače.

Foto: Shutterstock

Vlada je uvedla brezplačni vrtec za drugega in nadaljnje otroke. Dodatek za velike družine s tremi otroki se je v času epidemije povečal za 100 evrov in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki. Nov enkratni solidarnostni dodatek za novorojence v višini 500 evrov pa prejme eden od staršev oziroma posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji od 1. januarja 2020 do konca junija 2023.

Sara Rančigaj