Privilegirane borčevske pokojnine

Foto: Arhiv Demokracije

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 77 let po koncu druge svetovne vojne izplačuje borčevske pokojnine in dodatke 6.849 osebam, od tega je 1.506 še živečih borcev in 334 borčevskih invalidov. Kar 5.009 pa je družinskih ali vdovskih borčevskih pokojnin.

Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje (ZPIZ) načrtuje, da bo letos za pokojnine potreboval nekaj manj kot 5,5 milijarde evrov, z davki in prispevki bo zbral 5,13 milijarde evrov. Razliko bo pokril državni proračun. Ker ZPIZ izplačuje tudi nadomestila iz invalidskega zavarovanja in dodatne obveznosti po posebnih predpisih, načrtujejo, da bodo obveznosti iz državnega proračuna letos znašale 1,2 milijarde evrov. Točen znesek bo znan ob koncu leta, poslovanje ZPIZ mora biti namreč uravnoteženo, zato je govorjenje nekaterih iz vrst KUL, da bo denarja za pokojnine zmanjkalo, brezpredmetno.

Razmerje je stabilno
Konec marca je bilo v Sloveniji 627.878 uživalcev pokojnin, od tega jih je tri četrtine prejemalo starostno pokojnino. Invalidsko pokojnino je prejemalo 72 tisoč ljudi, družinsko 27.383 in vdovsko 55.139.

Število upokojencev, ki prejemajo starostno pokojnino, torej so se upokojili pri zakonsko določeni starosti in izpolnjeni delovni dobi, se je v desetih letih povečalo za dobrih 62 tisoč (s 401.642 na 463.509 ob koncu leta 2021).

Hkrati prispevke v pokojninsko blagajno plačuje 976.531 ljudi. Število zavarovancev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se je v desetih letih povečalo za 16 odstotkov. Razmerje med zavarovanci in uživalci pokojnin je okoli 1,5. To pomeni, da za enega upokojenega prispevke prispeva poldrugi delovno aktivni. Razmerje se je v letu 2021 izboljšalo, najnižje je bilo v letih 2013 in 2014 (1,38 in 1,39).

Najvišja pokojnina 3.302 evra
Najnižja pokojninska osnova za pokojnino je 947 evrov, kar pomeni, da je najnižje odmerjena pokojnina za starostno pokojnino okoli 600 evrov. Najvišja pokojninska osnova v marcu letos je znašala 3.790 evrov, odmerjena starostna pokojnina pa od 2.331 do 2.407 evrov. Najvišja izplačana pokojnina v marcu 2022 je bila 3.302 evra.

Zagotovljena pokojnina za polno delovno dobo je 653 evrov in je za 23 odstotkov višja, kot je bila v marcu 2019 med vlado KUL-a. Zagotovljena invalidska pokojnina znaša 409 evrov, v času zdajšnje vlade se je precej povečala. Povečala se je tudi kmečka pokojnina, ki zdaj znaša 301 evro.

Foto: STA

Razvrstitev pokojnin
Po podatkih ZPIZ je pokojnine do 500 evrov prejelo 29.744 upokojencev. Od 500 do 1000 evrov prejema 260.273 upokojencev. Od 1000 do 1500 evrov mesečno prejme 74.257 upokojenih. Od 1500 do 2000 evrov mesečno prejme 16.150 upokojenih, od 2000 do 2200 evrov prejme 4.039 upokojenih, nad 2200 evrov pa mesečno prejme 7.529 upokojenih. Gre za število brez uživalcev sorazmernih delov pokojnin in delnih pokojnin, podatki so za marec 2022. Pomembno je tudi razmerje med neto plačami in povprečnimi starostnimi pokojninami. To je 64,1-odstotno.

Privilegirane pokojnine
ZPIZ izplačuje tudi dodatne obveznosti po posebnih predpisih. Med prejemniki pokojnin in drugih prejemkov v tem delu še vedno izstopajo udeleženci druge svetovne vojne, narodni heroji in nosilci partizanske spomenice leta 1941. Po zadnjih podatkih je takih 6.868 prejemnikov.

Prejemniki borčevskih pokojnin
Izplačila borčevskih pokojnin 77 let po koncu druge svetovne vojne

Udeleženci NOB, narodni heroji, nosilci partizanske spomenice 41, kmetje borci: skupno 6.849, od teh je 1.506 še živečih borcev in 334 borčevskih invalidov, družinske ali vdovske borčevske pokojnine pa prejema 5.009 ljudi. <

Vida Kocjan