Rast povprečne bruto plače v letu 2021 najvišja v zadnjih petih letih

Povprečna (mesečna) bruto plača za leto 2021 je znašala 1.969,59 evrov in je bila nominalno za 6,1 odstotka višja od plače za leto 2020, realno pa za 4,1 odstotka. Medletna nominalna rast povprečne (mesečne) plače za leto 2021 je bila najvišja v zadnjih petih letih, realno pa so se povprečne bruto plače v tem obdobju (medletno) najbolj zvišale v 2020 (za 5,9 odstotka), ker je bila povprečna letna stopnja inflacije v 2020 nižja kot v 2021.

Povprečna bruto plača za 2021 je znašala 1.969,59 evrov. Od plače za leto 2020 je bila višja (nominalno za 6,1 odstotka, realno pa za 4,1 odstotka). Tudi povprečna neto plača za 2021 se je zvišala v primerjavi s plačo za 2020 (nominalno za 5,1 odstotka oziroma realno za 3,1 odstotka); znašala je 1.270,30 evrov.

Povprečna bruto plača za 2021 je bila v obeh sektorjih višja od plače za 2020: v zasebnem sektorju za 6,1 odstotka, v javnem sektorju pa za 6,5 odstotka (v institucionalnem sektorju država je bila višja za sedem odstotkov).

Medletna nominalna rast povprečne (mesečne) plače za leto 2021 najvišja v zadnjih petih letih
Pregled podatkov za obdobje zadnjih petih let pokaže, da so se stopnje nominalne rasti povprečne bruto plače (glede na predhodno leto) v celotnem obdobju zviševale (medletna rast je v 2017 znašala 2,7 odstotka, v 2021 pa 6,1 odstotka). Realno pa so se povprečne bruto plače v tem obdobju (medletno) najbolj zvišale v 2020 (za 5,9 odstotka), ker je bila povprečna letna stopnja inflacije v 2020 nižja kot v 2021.

Stopnje rasti povprečne mesečne bruto plače glede na letno povprečje prejšnjega leta v Sloveniji (Vir: SURS)

Povprečna bruto plača za december 2021 je znašala 2.064,12 evrov, od plače za november 2021 je bila (nominalno in realno) nižja za en odstotek. Povprečna neto plača pa je znašala 1.336,82 evrov in je bila za dva odstotka nižja od plače za november 2021.

V zasebnem sektorju plače nižje, v javnem pa višje
V zasebnem sektorju se je povprečna bruto plača decembra 2021 znižala za 2,2 odstotka (predvsem zaradi nižjega zneska izplačanih izrednih izplačil, to je 13. plača in božičnica), v javnem sektorju pa se je zvišala za 1,5 odstotka (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 4,8 odstotka).

Sara Rančigaj