fbpx

Romana Tomc: “Imamo potencial, ki ga trenutna vlada ne zna izkoristiti”

Evropska poslanka Romana Tomc.

V Državnem zboru RS poteka danes razprava o naboru predlogov za odpravo administrativnih in birokratskih ovir, ki so jih v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico, Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije ter na podlagi predlogov, ki so jih dali državljani Slovenije ter občine, pripravili v Slovenski demokratski stranki (SDS).

Omogočiti enostavnejše poslovanje
834 zakonov in 19.167 podzakonskih aktov. To je številka, ki smo jo dosegli v mesecu aprilu 2017. “Nujno je, da omilimo administrativna in birokratska bremena v naši državi. S predlaganimi ukrepi želimo v SDS ljudem omogočiti enostavnejše poslovanje ne glede na panogo, s katero se ukvarjajo,” je jasna evropska poslanka Romana Tomc (SDS/ELS). SDS je pripravila nabor okoli 80 predlogov, s katerimi bi izboljšali obstoječe stanje. Poslanci predlagajo ukrepe v smeri razbremenitve gospodarstva, kot so ukinitev davčnih blagajn, pavšalno obdavčitev za razbremenitev mikro-, malih in srednjih podjetij, poenostavitev prostorske zakonodaje, konkurenčnejšo trošarinsko politiko in prožno delovno zakonodajo. Prav tako želijo olajšati delo kmetom in drugim predstavnikom podeželja, zato predlagajo zmanjšanje in poenotenje evidenc na področju kmetijstva, ukinitev vrednotnic, prevoznic, spremembe pri trošarinski politiki in tako dalje.

Evropska poslanka Romana Tomc predloge komentira:

“Slovenija ima ogromen potencial, ki pa ga trenutna vlada ne zna izkoristiti. Gospodarsko okolje moramo narediti bolj prijazno za poslovanje domačih podjetnikov kot tudi privlačno za tuje naložbe. Pogosto slišimo zgodbe, da je slovenski podjetnik podjetje raje odprl v tujini, saj je tam v roku nekaj tednov pridobil dokumentacijo, na katero bi pri nas čakal več mesecev. S tem izgubljamo dobra in dobičkonosna podjetja. Prav tako si ne smemo dovoliti, da bi se potencialni tuji investitorji odločili na podlagi težkega administrativnega bremena, ki bi jih pričakal v Sloveniji,« pravi Romana Tomc in dodaja: »Z zagonom gospodarstva bomo naredili prvi korak v smeri ureditve razmer na notranjem trgu. Le na dobro stoječem gospodarstvu se lahko ustvarjajo nova podjetja, ki s seboj prinesejo nove zaposlitve, ureditev socialnega in zdravstvenega sistema in tako dalje. Potrebni so dolgoročni rezultati in ne le začasne rešitve.” 

C. Š.