fbpx

SDS: Novinarji RTV Slovenije ne spoštujejo poklicnih meril

Foto: STA

Poslanska skupina SDS je na predsednika odbora za kulturo naslovila zahtevo za sklic nujne seje odbora, na kateri bi obravnavali uresničevanje 4. člena zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki obravnava temeljno poslanstvo javne RTV.

Poslanke in poslanci SDS opozarjajo, da je Radiotelevizija Slovenija javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, ki se financira iz prispevka državljanov. RTVS opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, določeno z zakonom o RTVS, z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov Republike Slovenije, Slovenk in Slovencev po svetu, pripadnic in pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter druge dejavnosti v skladu z zakonom in Statutom RTV Slovenija ter zakonom, ki ureja področje medijev.

V poslanski skupini SDS izpostavljajo, da morajo informativni in tisti programi RTV Slovenija, ki uvrščajo v svoje oddaje tudi poročevalske zvrsti, pri svojem delu spoštovati sprejeta merila in načela novinarske etike.

RTV ne izvaja poslanstva javnega zavoda
Poslanci SDS še ugotavljajo, da “smo vse pogosteje priča prispevkom, ki resnično vzbujajo dvom v nepristranskost in verodostojnost poročanja na javni RTV Slovenija in kažejo na odmik oziroma na kršitev sprejete zakonodaje.” V zvezi s tem se vse pogosteje porajajo vprašanja izvajanja poslanstva javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija, ki je tudi javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena in se financira iz prispevka državljanov.

Novinarji ne spoštujejo poklicnih meril
V poslanski skupini SDS zato zaskrbljeno ugotavljajo, “da se novinarji ne držijo pravil, ki jih zavezujejo k odgovornosti, natančnosti, nepristranskosti, verodostojnosti in preverjanju dejstev.” Spoštovanje poklicnih meril in načel novinarske etike bi moralo biti še posebej zagotovljeno v informativnem programu TVS. “Ob tem velja še posebej poudariti, da bi morala biti nepristranskost temeljna vrednota v vseh programih RTV Slovenija,” sporočajo v SDS.

Vodstvo RTV ne spoštuje vseh državljanov enako
V SDS menijo, da RTVS plačujejo vsi državljani, zato ne bi smelo prihajati do zavajanj uporabnikov, RTVS pa bi morala še posebej spoštovati lastna pravila in s tem tudi zagotavljati uresničevanje poslanstva same RTVS. Kot edina javna televizija bi morala biti RTV Slovenija prva v zagotavljanju demokratičnih standardov novinarskega poročanja in tega tudi ne preprečevati drugim medijskim hišam.

M. P.