Slovenija – država, ki temelji na umoru

Foto: Demokracija

Slovenske “podaljšane preteklosti” noče biti konec. V vsaki normalni državi bi bili zločinci že zdavnaj kaznovani, žrtve dostojno pokopane, zgodovinski učbeniki pa bi dogajanje prikazovali v duhu resnice. Pri nas se ni zgodilo nič od tega – nasprotno: propaganda se nadaljuje.

Filmi, kot je Preboj, so očitno nekaj normalnega za Slovenijo. Nadaljuje se tradicija čaščenja revolucionarnih izročil, le na nov način. Prav to je še eden od dokazov, da smo očitno v zmoti, ko govorimo o tem, da je bila leta 1991 ustanovljena nova država Slovenija in da so temelji naše države v uspešnem projektu slovenske pomladi (kar je neuresničeni ideal). Izkazalo se je, da očitno bolj drži teorija, da nam je samostojno državo dejansko priborila Udba in da so temelje zanjo pripravljali revolucionarni klavci, kot so Edvard Kardelj, Boris Kidrič, Mitja Ribičič, Ivan Maček itd.

Kardeljeva ustava iz leta 1974 je namreč republikam podelila nekatere državne atribute (tudi pravico do samoodločbe, pri čemer ni bilo jasno, ali je šlo za samoodločbo narodov ali republik), ki so se nato dopolnjevali s posameznimi ustavnimi amandmaji k republiški ustavi, zaradi česar je imela pomladna stran vtis, da je zelo uspešna. Jedro (S)R Slovenije je očitno tudi ob prehodu v večstrankarski sistem ostalo – nedotaknjeno. Leninistično torej, kar se najbolj kaže šele v zadnjih letih. Tudi s snemanjem novih partizanskih filmov ob dejstvu, da še nimamo igranega filma o osamosvajanju Slovenije niti filmov po zgodovinskih romanih o junaštvih, ki so pomagala ohraniti slovenstvo – od Finžgarjevega romana Pod svobodnim soncem dalje.

Komunistični džihad
Morda se bo komu zdelo, da je pogrevanje preteklosti neprimerno in nepotrebno, vendar je njeno razumevanje nujno za razumevanje sedanjosti. O dogajanju med drugo svetovno vojno je bilo tudi na demokratični strani (denimo v Demokraciji, Zavezi in drugje) objavljeno na tisoče člankov, ki opisujejo srhljivo razsežnost komunistične revolucije. V zadnjem času smo na spletni Demokraciji objavili (v treh delih) nekaj izsekov iz Dokumentov ljudske revolucije (DLR), ki opisujejo medsebojna dopisovanja komunističnih funkcionarjev v času vojne in vsebujejo tudi zelo krute podrobnosti. Sredi leta 1942, ko so komunisti pobili že najmanj tisoč Slovencev, so se pojavile prve vaške straže, a komunisti so o “beli gardi” govorili že veliko prej. Letak izvršilnega odbora OF iz tega obdobja vsebuje naslednje opozorilo, ki ga je napisal Boris Kidrič: “Opozarjamo vse tiste, ki z belo gardo sodelujejo, da jih bomo brez milosti potolkli do poslednjega, kakor tudi njihove družine, in jih gospodarsko popolnoma uničili, in to brez vsakega predhodnega opomina.”

Ali kot navaja v istem obdobju partijsko glasilo Delo: “Prvi izmed najbolj zagrizenih, najbolj podlih in zahrbtnih sovražnikov narodne in ljudske oblasti je bela garda. To so bivši oblastniki in njihovi podrepniki, ki so se v svoji onemogli borbi za protiljudsko oblast, proti novi porajajoči se narodni in ljudski oblasti, pogreznili s položaja političnih nasprotnikov in protiljudskih izkoriščevalcev do navadne izdajalske tolpe.” Kidrič je sicer najbolj znan po besedah: “Komunist, ki da brez najmanjšega usmiljenja streljati, kot človek nikoli ni surov. Odlika je, da združujemo z najbolj neusmiljenim odnosom do sovražnika najbolj plemenite instinkte človeka.”

“Belo gardo uničujte neusmiljeno!”
Edvard Kardelj pa je v pismu Ivanu Mačku Matiji dajal naslednja navodila: “Belo gardo uničujte neusmiljeno. Ne oklevajte in ne popuščajte!” V razglasu izvršilnega odbora OF v začetku oktobra 1942 pa je, kot navajajo Dokumenti ljudske revolucije, naveden Kardeljev ukaz: “Čistite vasi, mesta, ulice belogardističnih psov gonjačev!” Tako Kidrič kot Kardelj sta v istem času v imenu CK KPS pisala Alešu Beblerju, da je treba z vsemi sredstvi fizično iztrebiti belo gardo in da ni prav, da na Notranjskem izpuščajo razorožene in ujete belogardiste. “To je sentimentalnost najgrše sorte. Hudič je to, da naši ljudje tako radi padajo iz ekstrema v ekstrem. Enkrat ‘mesarska nagnjenja’, drugič nerazumljiva sentimentalnost. Tiste, ki proti nam dvignejo orožje – pobiti brez usmiljenja, pa čeprav dvignejo tudi roke. Le tako se začetek državljanske vojne razvija v našo korist. Izredno važno je, da čiščenje na Notranjskem temeljito dovršite! Tudi individualne likvidacije kolovodij, podpihovalcev in organizatorjev so izredno važne. Ne odlašajte niti trenutka!” Na partijskem posvetovanju julija 1942 pa je Tine Železnik izrekel naslednje besede: “Mnenja sem, da kdor danes organizira belo gardo, ni vreden, da dobi kroglo, ampak da ga režeš!”

Skratka, vsi ti citati kažejo na to, da je bil namen komunistov z nasiljem sprožiti tudi nasprotni učinek, oborožen odpor protirevolucionarne strani, kar se je tudi zgodilo. Seveda ne brez navzočnosti in sodelovanja okupatorja. In tu je komunistom uspel njihov vnaprej pripravljeni načrt, da “belo gardo” potisnejo v okupatorjevo naročje. Glavni cilj je bil namreč nasilni prevzem oblasti. S kominternovskim filtriranjem informacij, ki so potovale med jugoslovansko vlado v Londonu in slovenskim protirevolucionarnim taborom, je bila tudi londonska vlada skupaj z zahodnimi zavezniki zavedena in je privolila v sporazum Šubašić-Tito, kar je omogočilo komunistom dokončen prevzem oblasti v Jugoslaviji. Leta 1945 je tako sledila velika krvava morija, ki se je zavlekla v čas vse do leta 1950, ko se je način likvidacije razrednih sovražnikov nekoliko spremenil.

Od pobojev do socializma po meri ljudi
Izbris večjega dela nekomunistične intelektualne elite (mnogo jih je bilo pobitih, še več izseljenih) je v temelju povsem spremenil strukturo slovenske družbe, medtem ko je sistem “preskrbe” v okviru Udbe pokril ne samo neposredne udbovske sodelavce, pač pa tudi njihove sorodnike, ki so tako dobili privilegirani položaj in lagodno življenje. Na ta način je komunistični oblasti uspelo v desetletjih po končanem prevzemu oblasti ustvariti t. i. novi razred, ki deluje po sistemu vrtljivih vrat. Dandanes glavno elito slovenske družbe predstavljajo večinoma sinovi, vnuki in pravnuki agentov Udbe in KOS. S takšno strukturo družbe se je Slovenija v začetku devetdesetih let dokončno ločila od Jugoslavije.

Ob tem smo ves čas živeli v iluziji, da smo dosegli diskontinuiteto s prejšnjo državo in državno ureditvijo. Na zunaj morda že, navznoter pa žal ne. Prav septembra 1989 sprejeti amandmaji k ustavi SR Slovenije, ki so utrjevali samostojnost Slovenije tedaj še znotraj SFRJ, ter kasnejši amandmaji, ki so Sloveniji dajali videz modernosti, so bili dejansko del taktike t. i. sestopa z oblasti, ki je bil prehod v “drugi socializem” po planu B, saj se je prvotni plan A, ki je predvideval nadaljevanje nestrankarske “ljudske demokracije” v okviru prenovljene konfederalne Jugoslavije (kot si jo je zamišljala režimska Temeljna listina), ponesrečil. To, kar smo nato dobili leta 1991, je bilo na prvi pogled uresničenje Majniške deklaracije 1989. A samo na zunaj, saj je temeljna točka – da bi narod prevzel suverenost v državi in bi bila to zares “suverena država slovenskega naroda” – neuresničena. Jedro države je ostalo še naprej leninistično. O temeljnih principih leninistične države sta veliko pisala France Bučar (Usodne odločitve) in Jože Pučnik, ki pa nista predvidela, da se bodo ti principi dejansko ohranili tudi po slovenskem eksodusu iz Jugoslavije. Vse v skladu z voljo Milana Kučana, pred tem vodjo CK ZKS in nato predsednikom predsedstva RS, ki si je vzel SFRJ kot program in svoj “drugi socializem” poimenoval “socializem po meri ljudi”. Bržkone mu je v zvezi s tem kaj svetoval tudi sovjetski voditelj Mihail Gorbačov leta 1988, ko je v okviru obiska Jugoslavije na veliko nezadovoljstvo Beograda obiskal tudi Ljubljano.

Leninizem kot jedro sodobne Slovenije?
Glavna težava Slovenije ob izhodu iz Jugoslavije je bila tako dvojna: ker se je vzhodni del Evrope v tistem času otresal sovjetskega vpliva in so mnoge države izvedle prehod v demokracijo (tudi z lustracijo!), je bilo razumljivo, da se bodo takšni procesi začeli tudi na tleh nekdanje Jugoslavije. Slovenija je imela tu dodatno težavo – ker se je morala ločiti od razpadajoče Jugoslavije ob izraziti nenaklonjenosti Zahoda do dezintegracijskih (pravzaprav seperatističnih) procesov, se je morala odreči lustraciji in privoliti v nekakšno paradigmo “narodne enotnosti”, da bi bil projekt osamosvojitve lahko uspešen. Prav to pa je bila olajševalna okoliščina za komunistični režim, ki je očitno dovolj prepričljivo oblekel v “cesarjeva nova oblačila”. Je torej imel Milan Kučan leta 2000, ko je sprožil debato o avnojskih sklepih kot temeljih slovenske državnosti, po svoje prav? Kajti imamo državo, ki temelji na umoru – zato se nam krvava preteklost vleče globoko v sedanjost in prihodnost, Slovenija pa kar ne more zaživeti v ustvarjalnosti in pristni svobodi duha. Morda imajo res prav tisti, ki trdijo, da se zdaj dejansko uresničujejo ideje ZKS iz leta 1958, ko so že začeli razmišljati o “socializmu po meri ljudi”? Vsekakor se moramo najprej otresti iluzij, denimo, da je 25. oktobra 1991 zadnji vojak JLA zapustil Slovenijo (a v njej še vedno živi veliko privilegiranih nekdanjih agresorskih oficirjev in agentov KOS). Dokler se ne bomo resno zavzeli za uveljavitev demokracije in suverene države slovenskega naroda, niti volitve ne bodo mogle rešiti ničesar. Na potezi je torej narod.

Zločin brez zločincev? Kaj dela pravosodje?
Že v eni prejšnjih številk Demokracije smo opozorili na oskrunjena komunistična morišča, saj je predsednik vladne komisije za prikrita grobišča Jože Dežman nedavno razkril, da so bila številna morišča, ki jih je doslej raziskovala komisija, bodisi minirana bodisi zasuta s smetmi (ob tem, da ostaja ena od jam na območju Socerba še vedno oskrunjena z veliko količino smeti, ki so prikrile zločin). Je pa Dežman nedavno sporočil naslednje: “Dne 18. oktobra 2019 je jamar Bojan Vovk vstopil v jamski prostor, kjer je umrlo vsaj šest žrtev pomora vojnih ujetnikov Slovenske narodne vojske v breznu pod Macesnovo gorico. 22. oktobra so jamski prostor pregledali še pripadniki posebne enote policije s kriminalističnim svetnikom Pavlom Jamnikom. Od tistih, ki so obstreljeni ali celo brez hujših ran preživeli padec v brezno, se jih je rešilo vsaj sedem. Njihova pričevanja lahko povežemo z letošnjimi odkritji v jami. S tem smo dobili novo potrditev, da je brezno pri Macesnovi gorici  morišče in grobišče Slovencev v Kočevskem rogu.”

Mimogrede, France Dejak, eden od preživelih, je svojo srhljivo izkušnjo s skorajšnjo smrtjo v omenjeni jami opisal v pričevanju v reviji Zaveza, pričevanje pa je nedavno ponatisnil spletni portal Časnik.si.

Nedavno smo na spletni strani Demokracije objavili pričevanje nekdanjega miličnika, ki je konec osemdesetih let kot vodja varnostnega okoliša pokrival tudi območje Hude jame, kjer je moral odstranjevati rože in sveče, ki so jih prinašali večinoma Hrvatje, večkrat pa se je v sosednjem rovu sprožila signalna naprava, zato je bilo treba območje pred vhodom v rudniški jašek rova sv. Barbare ves čas kontrolirati, kar se mu je čedalje bolj upiralo. Kot je v pismu zapisal nekdanji miličnik, čigar ime hranimo v uredništvu, ni sramota sestopiti z napačne poti, sramota je na njej vztrajati.

Sedaj se postavlja vprašanje, ali bodo tudi na novo odkrita dejstva ostala “zločin brez zločincev”. Pokojni Mitja Ribičič, ki se je pred parlamentarno komisijo sprenevedal z “ekološkimi problemi” razvpitega morišča pri Brezarjevem breznu, je bil sicer nekajkrat obtožen, a nikoli obsojen. Vprašanje je, ali bo razvpiti Franc Sever Franta kdaj stopil pred sodnika, čeprav se je v svoji lastni knjigi kar sam pohvalil z zločini, o čemer smo že pisali. Sedaj je Franto kazensko ovadil še Franci Kindlhofer, ki ima kot eden od nekdanjih otrok s Petrička zagotovo pravico do pregona. “V pomladnih strankah smo bili 1990 mnenja, da ne bomo sekali glav. Važnejši je miren prehod, brez žrtev in ponovnih zamer, iz komunistične diktature v demokracijo. Mislili smo si, biološka selekcija bo svoje opravila in bomo lahko v bodoče živeli med seboj v miru in slogi. Doživljamo pa ravno nasprotno. Komunisti vse bolj dvigajo glave in s svojim nastopaštvom zopet poglabljajo brezna med narodom. To je nezaslišano. Zato moramo končno začeti tiste akterje, ki so še živi, prijemati s kleščami in ne z rokavicami. Zgodovinski resnici smo to dolžni. Ko je Franta kot 22-letnik počel svoje morebitne zločine na Teharju, je moja mama morala zapustiti tri otroke in je izginila kot 32-letna ženska v Starem piskru v Celju. Kar sem naredil, ni maščevanje, to sem dolžen kot sin moji mami. Ne morem ji vrniti življenja, ampak pred narodom je potrebno razgaliti takratne ubijalce in zločince,” je dejal ovaditelj, ki mu ne gre za maščevanje, ampak za pravičnost.

Sedaj je na vrsti tožilstvo – bodo imeli pogum procesirati ostarelega, a zadnje čase na novo odkritega zločinskega “heroja” ali pa bodo v skladu z dosedanjo prakso vse pometli pod preprogo?

Gašper Blažič, Demokracija

 

 • VERZIFIKATOR

  Edi K. Šultajz

  IGRAL SE JE OTROK NAŠ

  Igral se je otrok naš socializem,
  prisilil manjše še, da to je igra,
  nadel podobo krotkega si tigra,
  v kopalnici so zganjali nudizem.

  Igral se je otrok naš gospodarstvo,
  četudi sploh ni razumel izraza,
  bila je le pobrana prazna fraza,
  s pohištvom so igrali se gozdarstvo.

  Igral se je otrok potem pravičnost,
  da vsem enako se deli obleka,
  na kose šla je spalnična prevleka,
  fotelji v nepovrat odšli so, v ničnost.

  Igral se naš otrok je policaja,
  lovil otroke manjše, jih zapiral,
  gradove v pesku sproti jim podiral,
  kar vzel jim je, se ve, bilo ni kraja.

  Igral se naš otrok je tudi vzgojo,
  se kot gasilec prvi je postavljal,
  na ogenj vedno več polen pristavljal,
  zažgal je hišo kakor Grki Trojo.

  Igral se naš otrok je socializem,
  potem pa, ko prav vse smo izgubili,
  so pač ga za avtista razglasili,
  dodali, da se šel je komunizem.

 • AlojzZ

  Še petinosemdesetič zapišem. Brez Boga ne bo šlo. Dobro brez Boga je satanova izmišljotina. Posledice so pa seveda v satanovem stilu.

  • Žiuc

   Glih zaradi “farškosti pomladne opcije” se je večina ljudi odvrnila od te politične opcije in ne gre na volitve, drugi so pa pri levuharjih. Še tisočkrat bomo povedal: “V politiki je treba nastopati s političnimi argumenti, brez verskih emocij in zavajanj!”

   • janko

    A brez verskih emocij in zavajanj? Lej, komunizem je vedno učil, da je vera opij za ljudstvo. Če pa bi se komunizem ravnal po veri,potem ne bi ubijali, ne sovražili, ne lagali, vsakogar spoštovali… Bi bilo kot je v vsaki takšni družini, timu, družbi: idila, elan, skoraj raj. Res, nedavno je Marija v Medžugorju dejala, da če bi se vsi ravnali po Evangeliju, bi danes imeli ŽE ponovno raj na zemlji. Tako pa nas od predvidenih sedmih kazni pet čaka; dve ji je v 30 letih posredovanja uspelo odpraviti, nekaj omiliti, ostalo pa ne, samo za to, “ker ni za pričakovati, da bi se poboljšal ves svet”. To niso sanje, folk.

    • Žiuc

     Komunizem je učil…. bla,bla, ista vera kot katera koli druga. Vse vere nekaj “učijo”, v bistvu pa samo zavajajo, izključujejo, manipulirajo, zasužnjujejo itd. Jaz bi vse vere, vsaj za začetek, zelo obdavčil, potem pa še prepovedal.

     • janko

      Kot navadnež ki poskušam prakticirat vero – bolj kot prakticiram, bolje vse laufa; vedno nazadje vidim, da je tako bilo še najboljš postopat; in pa, pomoč od “tam” je vedno na razpolago, samo če jo hočemo koristit; saj so celo “vsi lasje na glavi prešteti”… Duhovnost je stvarnost, enako realna kot materialno. Tudi da Bog je in to zelo živ, je nešteto dokazov; danes v informacijski dobi samo klikneš internet, pa seveda so knjige, znanost, pa ka vem kva še:)

     • Schemva Miro

      Ti bi obdavčil,prepovedal,kaj pa si ti?Tipično levičarsko govno,če ni po naše,ne sme obstajati.

   • AlojzZ

    Gospod Žiuc,
    vas prav nič ne moti, da vam pred vašimi očmi muslimanski verniki osvajajo državo? In to samo zato, ker ste Boga spodili na velika vrata ven iz država. Sedaj skozi mala vrata silovito prihaja Allah.

    • Žiuc

     Osvajanje muslimanov se dogaja zaradi nesposobnosti in neodločnosti tako EU voditeljev in birokracije kot naših politikov in oblastnikov! Bog tukaj nič ne more, ker ga ni, to ve vsak normalen 5 letni otrok.

     • janko

      Vsi ti, zaradi katerih se dogaja muslimanizacija, pa so RDEČKARJI.

     • TADEJAU

      Bog, je… Se pa tebi ni razkril, se te še ni dotaknil.. verjetno zato, ker si poln samega sebe. veliko zamujaš.. sicer pa..boš videl, ko boš zadnjič vdihnil.. Do takrat te nima smisla karkoli prepričevat, si preveč nadut, da bi poslušal ljudi ki VEMO, da je Bog.

     • Nata

      Seveda. . . .seveda ! Torej še pet let nimate ??

      Potem se nič ne čudim nekaterim vašim komentarjem.

     • rdečicvet

      ..in samo modro nebo – vnebovzetje

     • Schemva Miro

      Da ne boš slučajno Boga klical,ko ti bo muslič nož na vratu držal.

     • Franci Kindlhofer

      Res nihče ne ve. Vso stvarstvo pa govori , da je. Ali mislite, da je vse le kemija in slučaj?

   • SIMON ROZIC

    …in politični argumenti so po tvoje “čisti” komunizem; ali pa morda mehkejša
    oblika, socialistični komunizem ali anorganska social -komunistična demokracija?
    Kdo zavaja? Cerkev nikogar ne posiljuje v kroge verstva in ne žuga svojim
    nečlanom, kot to počne partijska mafija še danes!

   • macon

    Bog je osebna izbira in večinoma brez obredja in regulative. Večina ne rabi ne farjev ne partijskih sekretarjev, da jih komandirajo.

   • samotoje

    Veš kaj, čisto brez vsakih emocij te bom blokiral. Neumnosti je že tako preveč med ljudmi, ki sem jih primoran prenašati, zakaj bi bral tvojo mentalno revščino.

  • freedomfighter

   Zanimivo da je bilo v casu ko je imela vera monopol nad ljudmi vse slabse kot danes…bilo je vec kriminala, vec revscine, vec nasilja, vec lakote…mogoce bi pa bog takrat pokazal malo dobre volje in ljudem dal kaj v zameno za njihovo vero ne le obljub da bo nekoc boljse…to so komunisti vedno pravili…ja danes je slabo ampak v komunizmu bo pa vse super…komunizem=nebesa…a ves ce bi bog v casu srednjega veka pokazal malo ljubezni do ljudi nebi potrebovali renesanse za dvig standarda…sploh pa kdor daje bozje zakone pred posvetne je jihadist

 • Amerikanc

  Zavedati se moramo dejstva, na kar je pred kratkim opozoril dr. Žiga Turk, da moramo vsako idejo in propagando o ENAKOSTI takoj zatreti, podobno kot vsako idejo o nadvladi ene rase nad drugo. Enakost, ki jo v Sloveniji trenurno zagovarjajo predvsem vladajoče – kao leve stranke, še nikoli v zgodovini Slovenije niso naredile toliko NEENAKOSTI. Na izživljanju in povdarjanju enakosti gradijo svojo politično in materialno dobrobit. Vedno bolj, ko sindikati, in židani politiki govorijo o enakosti, vedno večja je revščina v državi in vedno bolj smo neenaki – tu pridemo že do “drugorazrednih”. In potem neki tujerodni Savić, z dvesto glasovi, zahteva svojo enakost. V rit naj si jo vtakne in naj jo sprovaja v rodni deželi, kjer je res potrebno.

  • freedomfighter

   Ja res je…zatiranje premoznejsega dela populacije je le vrsta zatiranja manjsine saj bogati in uspesni predstavljajo manjsino…skratka vsako spravljanje vecine nad manjsino se slabo konca za ene, druge ali pa oboje skupaj

 • janko

  “…V pomladnih strankah smo bili 1990 mnenja, da ne bomo sekali glav. Važnejši je miren prehod, brez žrtev in ponovnih zamer, iz komunistične diktature v demokracijo. Mislili smo si, biološka selekcija bo svoje opravila in bomo lahko v bodoče živeli med seboj v miru in slogi. Doživljamo pa ravno nasprotno. Komunisti vse bolj dvigajo glave in s svojim nastopaštvom zopet poglabljajo brezna med narodom…”

  Pomladi danes ni več, komunisti so spet “zmagali”. S preizkušenimi in posodobljenimi udbo načini, vseskozi povsod zelo aktivnimi. In še kar neovirano jurišajo, nazaj v sivi komy čas. Slovenska strpljenjena vase zaprta duša, vsled stoletij tlačenja in kraje večjih sosed ter nazadnje še od pol stoletja strahovlade in pobijanja od lastnih ateistov – je še vedno otrpla.
  Edini smerokaz prave poti, načina in srečnega življenja človeka, človeka v vsakem okolju za vse čase je Evangelij, Sveto pismo, smernice Boga. Sicer človek po svoji betici vedno in hitro zaide, vedno v zgodovini je bilo tako.

  • Amerikanc

   Partizanska penzija jim omogoča dobro in dolgo življenje; čeprav v psihičnih mukah.

  • Vojteh Dovč

   sej ne more bit drugače,če so pa vsi politiki prihajajo iz komunističnih časov ..Vsi a ne??

   • janko

    Vsled komunističnih časov, še do danes, so generacije hudo zavedene in osiromašene.

   • SIMON ROZIC

    …ali pa so to njihovi potomci do 3. kolena nazaj….

 • Rožle

  Milan se vedno drži svojih obljub …::

  “Najprej diskreditacija, potem likvidacija !!! ” …
  ter
  “Nikoli več ne bo tako, kot je bilo “…!!!

  • Žiuc

   Jah, lepo te je naučil.

  • tohuvabohu

   Čakam, da uresniči še tisto: “Je čas življenja in čas smrti”.

   • Nata

    Ne no ?? Če bo to izrekel, bo veljalo za nas ??

    • tohuvabohu

     Izrekel je že zdavnaj, čakamo le še na izpolnitev.

  • Nata

   ” Jutri je nov dan. . . .” ??? Da na rit padeš , kaj vse je že takrat povedal.
   Slovenci. . . .slepci ,gluhci, ter po Olgino. . . . . pišmeuharji !!

 • montyamp

  Otrok vzgojenih od morilcev z udbovsko ljubeznijo , so se lotile novodobne deviacije v smislu teptanja pojmov demokracije . Ideološki nastavljenci totalitarnega zločina so se namnožili kot podgane v skladišču moke , seveda zaradi okolja brez nadzora nad paraziti .
  Slovenska kolektivna psiha , uničena z udbovsko strahovlado , daje idealne pogoje za preživetje farmam političnih konvertitov in vodenih marionet z nadzorovanimi mnenji , katere seveda vodijo nelustrirani derivati CKSKYU .
  Slovenska strpnost je že med WW2 botrovala razvoju uničevalnega stroja komunističnega zločina .
  Druga usodna strpnost je bila NELUSTRACIJA med osamosvojitvijo 1991 , ki je v upanju da zveri z dlako menjajo tudi svoje čudi , spustila na oblast staro partijsko golazen z halbmadžarsko murglosrbskim dvakrat rojenim prekmurcem žveplenim pritlikavcem al kurćone , na čelu kokakartelnega klana udbovskih piromanov globoke atentat-bankrot države .
  Amen .

 • FORT WORTH

  1.Slovenija nima protikomunisticne stranke in tudi ne skrajno desne, ki bi vsaj za silo uravnotezila politicne sile.
  2.komunisti so vedno 5 korakov pred desno sredinskimi strankami, ki pa niso niti enotne in se ne podpirajo.
  3.Podobnik je sicer zelo sposoben politik a še vedno v svojo SLS vabi ljudi vseh prepricanj tako levih, kot desnih.
  4.Sodisca so v celoti nagnjena na levo z izjemo redkih posamicnih sodnikov, ki pa so preganjani.
  5.Drzava je izgubila 30 pomembnih let zaradi naivnih in lezernih politikov, ki so se danes mnenja, da bo njihovo delo opravila, kar narava sama.

  Kako naj se po vsem nastetem izkorenini socialisticno ubijalsko miselnost, ki pospeseno unicuje drzavo ??

 • Žiuc

  Tile naši “komunisitčni revolucionarji” so lepo izkoristili takratne razmere. Hlapci niso hoteli biti, premožni niso bili, drugih normalnih opcij za njih ni bilo, so se pa dobro organizirali in prišli malo na silo, malo za hec, na oblast in do denarja oziroma premoženja. In kot je Milan nedavno izjavil: “Tovariši, izplačalo se je!” To pa predvsem za to, ker je “opozicija” prestreljena z njihovimi !

 • Žiuc

  Dokler bo edina alternativa komunisitčni mafiji verska mafija, toliko časa bomo imeli komunistično mafijo na oblasti ! DEFINITIVNO ! Vsi bi raje živeli v socializmu kot pa bili farški hlapci !

  • macon

   Kaki farški hlapci so pa v Italiji in Avstriji in drugih državah EU? Malo probaj razmislit, kaj ti komunajzarji lažejo.

  • Schemva Miro

   Po tem komentarju pa dokončno vidim,da si z inteligenco na ravni gosenice,ostalo ti je pa že macon povedal.

 • Dragan Krstič

  Vam bom tistim, ki si kot upokojenci lahko privoščite super počitnice v Egiptu za 3 tedne v 5* hotelu v Hurgadi, hotel Grand resort, AI, odhod iz Minhna 24. 11.cena po osebi samo 474.-€ ali samo 22,57€ na dan. Če ne bo prevelikega zanimanja pa bo cena v naslednjih nekaj dneh še padla.

 • Antonius

  Kako se bodo odločili, ko se bo Franta znašel v vicah je tolažba in upanje verujočih.
  Zdaj, ko je z nami v kraljestvu zemeljskega veselja, trpljenja in matranja je treba morilski barabi z resnico zagreniti čas njegovega trajanja med nami.
  Sojen in obsojen morilski gošar ne bo nikoli, zato je prav, da se v javnost njegova krvava preteklost popolnoma razgali.
  Ob Frantinih *resnicah* lahko najširša javnost spozna iz kakšnega testa so bili morilski revolucionarji in njihovi *ujetniki* med *partizanskimi* partizani.
  Javno izpovedan spomin zakoncev Javornik v Pričevanjih, sta sol in kis na Frantovo osvoboditeljsko vzvišenost, njegovo lažno poštenje in pravljično partizansko junaštvo.
  Franta, častni meščan je ne obsojena sramota penismančićeve Ljubljane, je človek lažnih partizanskih resnic in krvavih rok.

 • Artur

  Na 1:53
  Nova24TV Poglejte si ga, najbolj razgreta komunjara med vsemi seveda ga kot takega ni nič motilo, da ni bilo na njihovi satanski orgiji nobene naše slovenske zastave bilo pa je veliko drugega rdečezvezdaškega, titoističnega sranja kar bi moralo v pravni državi biti strogo kaznivo, drugič ga pobarajte v vašem studiu, ko bo spet kaj nakladal in se finega delal kaj se ta komunjara pravzaprav gre.
  https://www.youtube.com/watch?v=ifydoT0v3J8

 • Black_hawk

  Če ljudje ki hodijo v cerkev volijo komuniste pol veš da je s tako državo že v temeljih nekaj hudo narobe

  • FORT WORTH

   To pa definitivno !!

  • Nata

   Že. . . že. . . .vendar veren človek misli, da drugi ravnajo tako, kot bi on v taki situaciji.
   Kaj vse je lezlo in zlezlo v nove demokraične stranke !! Če že lustracije ni bilo, bi vsaj to morali takoj na začetku omejitit.

  • slosin

   ja, verniki, pa volijo starga komunajzarja za predsednika države..klinc pa taki katoliki, ki imajo rajši komunista kot Bogeca…

 • RATATA

  Ko že omenjate ustavo 1974 … bi bilo ob tem majčkeno bolj premislit tudi kdo je formalno / internacionalno pravno ustanovil tisto Jugoslavijo (??) – 01.12. 1918 so se s Kraljevino Srbijo “ujedinile Zemlje države SHS” …. torej le slovenske Dežele v državi SHS so bile Države (!!!) …hrvatska in Slavonija pa sta bila sestavni del Kraljevine Ogrske je bila enovita in nedeljiva država (kar posebej poudari tudi suverenov Manifest 16.10.1918).
  Na uradnih specialkah je na naši strani meje zapisano ali Küstenland ali Krain ali Steiermark, na oni strani pa UNGARN.
  Državna meja je torej bila med slovenskimi deželami in Kraljevino Ogrsko. S to mejo so 1.12.1918 slovenske dežele s Kraljevino Srbijo sklenilo zvezo – “ujedinjenje” – in nastala je južnoslovanska država, ki je z razglasitvijo slovenske osamosvojitve 26.6.1991 razpadla na Republiko Slovenijo in preostanek SFRJ.
  Državna meja med slovenskimi deželami in “preostankom” je ostala ves čas trajanja zvezne države nespremenjena. (Višji arhivski svetnik Peter Ribnikar v svojem znanstvenem delu o situaciji 1918/19 pokaže, da so bile te meje edine obstoječe državne meje znotraj novo nastale države).
  Edini relevantni meddržavni sporazumi o tej meji so bili sporazumi italijanskih in nemških in madžarskih okupacijskih oblasti s Pavelićevo NDH, ki so potrdili meje slovenskih dežel in Trianonsko mejo na reki Dravi od Zavrča do sotočja z Muro pod Kotoribo. Nobena mednarodna pogodba ali sporazum teh meja ni spreminijal.

  V trenutni obstoječi a iz navedenih razlogov sicer nični arbitražni odločbi je tribunal odločno poudaril, da “jugoslovansko notranje pravo (incl. AVNOJ in podobno) na internacionalni ravni nima nikakega učinka”. Kjer koli obstaja neko relevantno internacionalno pravno dejstvo (npr. “rapalska meja” – v primeru “Tomšičevih parcel”, ali državna meja slovenskih dežel z Ogrsko – tega memorandum niti ne omeni!!!!), ga je tribunal dolžan upoštevati (seveda mora biti navedeno v memorandumu…..).

  Velja tudi, kar je morala storiti Slovenija pred razglasitvijo osamosvojitve: priznanje obstoječih državnih meja s sosedami. V TUL je to natančno navedeno v drugem razdelku – meje:
  “Državne meje Republike Slovenije so mednarodno priznane državne meje dosedanje SFRJ z Republiko Avstrijo, z Republiko Italijo in Republiko Madžarsko v delu, v katerem te države mejijo na Republiko Slovenijo, ter meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvatsko v okviru dosedanje SFRJ”!
  Besedilo je popolnoma jasno in določno.
  Ne gre preprosto za znotrajjugoslovansko republiško (upravno!) razmejitev med jugoslovanskima socialističnima republikama, marveč za državno mejo “v okviru dosedanje SFRJ”, kar pomeni/terja upoštevanje vseh relevantnih okoliščin – gre torej za državno mejo slovenskih dežel s preostankom SFRJ.
  Samo preostanek SFRJ – Jugoslavija je ob slovenski osamovojitvi mejil na Slovenijo in z njim je imela osamosvojena država državno mejo. To, stoletja obstoječo in celo leta 1941 s strani Zagreba že uradno priznano državno mejo bi morala sosednja Hrvatska vnaprej priznati, preden so razglasili svojo osamosvojitev. Ker tega niso storili, njihov akt razglasitve sploh ne velja.

  • Nata

   Bojmo se Hrvatarjev, ko bodo v schengenu !!!

   • RATATA

    … kot kuge!

 • svatne

  Menda so ji POMORILI mnogo – ne UMORILI (le enega)? Ali sem takrat imel le privide in prisluhe?

 • slo apac

  Ja smo “zmagovalci med drzavami” na racun grozot in prelite krvi z katero je prepojena slovenska zemlja zaradi mnozicnih pobojev te rdece komunajzarske bande, ki je vrsila poboj lastnih drzavljanov.
  Predlagam da v dobro slovenije vsi posljemo zapise ali pricevanja ki jih hranimo ali hranijo nasi rodovi Jozetu Mozini ,ki je verjetno edini ali da ne bom krivicen malostevilni pokoncni moz na tvslo, ki v dobrobit slovencev postavlja tudi resnicno podobo krvave zgodovine. Do konca svojih dni bo lahko imel odajo pricevalci pa ne bo dovolj.
  Zapiski mojega starega starega oceta vsebujejo grozote ki jih je pocela ta rdeca partija , tako kot se mnogo drugih po vojni, so ga zaprli ter mucili, tudi tako da so ga zgali z razbeljenim zelezom.
  Da je to narobe svet in da se nam to dogaja v taki meri je delno kriva tudi nasa tako imenovana desnica ki ni prava desnica ampak je vsa vsaj delno okuzena z rdeco barvo. Stranka sds se kaze kot drugorazredna v bistvu so vecina stalnih dolgoletnih poslancev od njih ze dobropremozna elita in verjetno za denar prodane duse ki obcasno pritisnejo tudi drug gumb pri glasovanju. Z njimi se tudi ne strinjam da podpirajo umazan ameriski kapitalizem , nepotrebno potrosnistvo ter bogatenje posameznikov na racun izkoriscanja delavcev ter da podirajo nesoraznerja plac namesto cca 1/4 je njihova 1/ do neba. Da ne bo nesporazuma sem na desnem polu in ce gdaj volim je to desnica ki pa deluje pasivno namesto da bi kricali , paradoks je da imajo v tem mandatu najvecja jaj.. fantje v stranki levica ki znajo kricati in ki se zavzemajo za socialo ter ukinitvijo dodatnega zavarovanja , kar so tocke kjer se na moje presenecenje strinjam z njimi. Ja preveliki so apetiti nebodigatreba zavarovalnic in njihovih lobijev za opustitev tega nepravicnega zavarovanja.
  Kar se tice frante in podobnih putan, matilda bo verjetno se najvec naredila ko jih pospremi k njihovem prijatelju hudicu.

 • Olga101

  Ovadba zaradi propagande komunističnega totalitarizma in genocida! Tovariš Franta JE ZLOČINEC! Sodi tja, kamor so šli tudi nacistični zločinci – za rešetke!

 • NoName

  Zveza b-o-r-c-e-v je zločinska organizacija, obravnavati bi jih bilo treba kakor v naprednih državah obravnavajo mafijo.
  Največji sovražniki Slovenskega ljudstva so komunisti in teh je v njihovih vrstah po njihovih besedah vsaj 42.000, seveda, ker gre za sovražnike vsega kar je Slovenskega se jih financira tudi iz proračuna kakor migrante, kajti pri nas je pač tako, da domoljubi vedno takratko potegnemo.

 • Nata

  + + + + + + In te podaljšane preteklosti še ne bo konec !! Zakaj ?? Ker ti komunajzerji – kot sem že napisala – samo brskajo po gnoju. Prav vse jim prav pride.In še bodo iskali in marsikaj našli.

  Jaz osebno rada preberem kaj pišejo na portalu Pod črto. Danes pa mi je ob branju teh dveh člankov

  https://podcrto.si/mediji-sds-1-del-strankarski-prevzem-tednika-demokracija/
  https://podcrto.si/mediji-sds-2-del-od-propagandnih-brezplacnikov-do-strankarske-televizije/

  dvignilo pokrov. Zakaj sedaj taki članki ?? So jih dobili po prstih in se rešujejo na račun SDS in Janše ?
  Preberite prosim. Vam kmalu jasno, zakaj sem tako nafrfuljena !!

  Srčno upam na kakšno pametno posredovanje z argumenti proti takem pisanju.
  Ne dvomim, da navedbe držijo, kar se tiče samega upravljanja. Saj danes vidimo, da je desnica skoraj onemogočena.In se mora posluževati marsičesa , česar se v normalnih okoliščinah ne bi, ker ji ne bi bilo potrebno.
  Saj je nekaj najbolj normalnega imeti svoje medije in Tv hišo seveda !!
  Zelo me je zmotilo mnenje o radikalizaciji Demokracije. . . . . . se pa nič ne vprašajo zakaj taki članki ?? Ker nam naša komunistična država vse prikrije. . . . . .in v drugih medijih prav nič ne izvemo.

  • Artur

   Tako je, te podaljšane preteklosti še ne bo konec !
   Strankarska TVSlo ostali strankarski mediji ?! Pa princip v demokraciji je teza proti antitezi dokler ne pride v normalnih demokratičnih družbah do sinteze o kateri pa podli komunjazli s svojimi strankarskimi mediji deklarativno oziroma uzurpatorsko celo nacionalnimi nočejo niti slišati in se gredo po svoji stari praksi, če nisi z nami si proti nam. Zaenkrat so možni samo strankarski mediji glede na to da ta režim ni sposoben oziroma noče ustvarjati pogojev za objektivno medijsko poročanje oziroma pluralno medijsko sceno zato pa Nova24Tv vztrajajte na svoji tzv. strankarski poti v tem oziru vsak dan bolj in še naprej nastavljajte tej levi gamadi ogledalo pa ne za to gamad temveč zato, da tako narodu vsak dan bolj prikažete njihovo podlost in licemerje in drugo plat renice.

  • Novo Jutro

   Pod ćrto je zelo perfidno in ‘mudro’ sestavljen spis, ki je verjtno zelo zelo visoko nagrajen in doniran od dolgotrajnih in znanih vladarjev te uboge Slovenije, in, ki mora zasejeta dvom še preostalim omahljivivcem, še verujočim v desne korektne novinarje in politike, Upam, da jih bo šlo čim manj na limanice. Bog nam pomagaj, da v bodoče ne bi bilo več takih poskusov !!!

   • Nata

    Dobro ste napisali. . . . . Bog nam pomagaj.
    Ampak mene skrbi za ljudi, ki že tako nič ne vedo !!

    Pripela sem ga zato, da čimveč ljudi ve, česa so sposobni , ker imajo vse vzvode moči v svojih rokah.

    Mislim, da bi se desnica morala oglasiti na ta natolcevanja !!

    • Novo Jutro

     Ja, vsi vzvodi moči so pri vladajočih, in če se desnica odzove malo bolj vzkipljivo, bo to sovražni govor. Sledijo pogromi na celi črti…obsodbe, procesi, tudi….pa saj ste že uganili. Rešitev ::: odgovor za miljon dolarjev !!

 • RATATA

  Seveda temelji Slovenija na umoru!!
  Na večih umorih… celo na totalnem genocidu!!!
  Začne se s tem:
  09.11.1456 – Ulrik II. Celjski
  Celjski grof in knez Ulrik II. Celjski, sin Friderika in Hermanov vnuk, je širil oblast Celjanov, s tem pa je ogrožal Habsburžane. V spor je prišel tudi z Ogri, ki so ga tega dne leta 1456 v Beogradu zahrbno umorili. Pokopali so ga v minoritski cerkvi v Celju. Ker ni imel živih naslednikov, je po dedni pogodbi vse ozemlje Celjanov prešlo pod oblast Habsburžanom.
  Zaključuje se pa sedaj…
  http://www.domovinasospomini.eu/blog/2019/11/06/masaker-genocid-eliminacija/

  • Novo Jutro

   Malo smešno. Le kako vezo imajo dogodki iz srednjega veka ozir. zemeljske večplastne težave z današnjimi problemi državljanov, ki bi vsaj eni radi dočakali mirni in človeku zaslužen konec poti !?

   • RATATA

    Ah daj ne bodi len, saj sem link pripopal

 • milanček

  sramota, da slovenski narod še ni pospravil to komunistično svinjarijo, torej bivše-že pocrkane in še živeče, npr kućana!

  • cosmosjasnovidec

   Točno tako.Razlog je ta,da nikomur ni v interesu razen širjenja propagande.Zanimivo,da se vsi zločinci nenehno omenjajo nihče pa zoper njih ne ukrepa.
   Vse je samo dvigovanje pritiska državljanom za lastne namene.

 • freedomfighter

  Vecina ljudi si je od leta 91 naprej uredila zivljenja in nekaj naredila iz sebe…delcek populacije pa tako kot ameriski crnci ne more preboleti storjenih krivic in namesto da bi naredili nekaj da izboljsajo svoje zivljenje raje za vse svoje probleme krivijo komuniste…si predstavljate da bi nemci po drugi svetovni vojni razmisljali na tak nacin…nemcija najbrz sploh nebi nikoli obstajala

  • slosin

   …švabom ne komandirajo bivši nacisti s svojim pomladkom…

   • freedomfighter

    Ja njim menda podmladek stazija

  • Schemva Miro

   Zločince je treba postaviti tja kamor spadajo,ne pa jih poveličevati in jim postavljati spomenike.

   • freedomfighter

    To je res ampak ni vsak partizan zlocinec ceprav probajo nekateri to tako prikazati…recimo grski komunisti so bili prakticno se hujsi od nasih pa veljajo za borce proti fasizmu…hkrati pa tudi za zlocinske revolucionarje…dobro delo ne zbrise sslabega in obratno

    • Schemva Miro

     Nisem nikdar rekel,da so bili vsi zločinci,ve pa se za vse,ki so bili zločinci,še posebej od 1991 leta naprej,ko so se ljudje otresli strahu in so začeli govorit.In kaj se je zgodilo do danes,obstajajo priče,dokumenti,a nobenemu se ni zgodilo nič,vladajo nam naprej,večina jih je sicer že pocrkala naravne smrti,drugi še bojo,brez,da bi kdo odgovarjal za zločine,ki so jih storili.

 • xtc

  Seveda je ni konec ,če niso glavni CK jevci pozaprti in na life time-ampak želijo bito “osamosvojitelji”
  V normalni državi bi SFRJ peta kolona končala kot so Quislingovi.

 • FRANC3

  Laž je neumrljiva duša komunizma od leta 1917 do danes. To še posebej velja za Slovenijo.
  Država (in sistem), ki je utemeljena na nasilju in krvi, ne more biti demokratična in uspešna.
  Komunisti NIKJER na svetu niso prišli na oblast po demokratični poti (volitve), ampak z lažjo, prevaro, nasiljem in krvjo.

 • sodnikisozločinci

  “Zločin brez zločincev? Kaj dela pravosodje?”

  Smrdi. Kot vsak drek.