fbpx

Sodišče prikimalo generalnemu direktorju RTVS: Gorščakova utemeljeno razrešena!

Razrešena direktorica RTVS Natalija Gorščak. (Foto: sta)

“Sodišče je predlog za izdajo začasne odredbe zavrnilo kot neutemeljenega. Tožena stranka oziroma v tem primeru generalni direktor RTV Slovenija je pri razrešitvi tožnice zadostila VSEM statutarnim in zakonskim pogojem,” so pri RTV zapisali v sporočilu za javnost. 

“RTV Slovenija je kot tožena stranka v torek, 14. 9. 2021, prejela sklep Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani v primeru tožbe Natalije Gorščak o razrešitvi z mesta direktorice Televizije,” je v sporočilu za javnost zapisal generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough. Zaradi določenih navedb v medijih, ki so bile netočne, so se na javnem servisu odločili navesti “ključne poudarke sklepa sodišča”. Kot v nadaljevanju piše Grah Whatmough, je sodišče v sklepu navedlo, da postopek razrešitve s tem, ko že omenjeni direktor pred izdanim sklepom, ki se nanaša na razrešitev tožnice, ni pridobil predhodnega soglasja s strani Programskega sveta, ni bil kršen.

Kot je še navedeno v sporočilu za javnost, je sodišče prav tako ugotovilo, da je tožena stranka, torej generalni direktor, pred razrešitvijo tožnici omogočil, da se zagovarja. “Iz navedb tožnice in predloga za razrešitev z dne 30. 7. 2021 namreč izhaja, da je tožena stranka (generalni direktor) tožnico obvestila o razlogih za razrešitev in ji dala možnost zagovora glede razlogov za razrešitev v roku osmih dni.” Kot je še navedeno, je tožnica 6. 8. 2021 podala zagovor v pisni obliki. Prav tako se tožnici ni kršilo pravice do ustnega zagovora pred Grahom Whatmoughom oziroma programskim svetom. Dejstvo je namreč, da niti Statut niti ZRTVS-I tovrstne dolžnosti (pravice) Gorščakove v tem postopku razrešitve ne načrtujeta.

Sodišče je zavrnilo predlog Natalije Gorščak za izdajo začasne odredbe. (Foto: rtvslo)

Obenem je sodišče še ugotovilo, da v tem konkretnem primeru ni šlo za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, kot je prepričana Gorščakova, marveč je govora o prenehanju pogodbe o zaposlitvi “z dne 19. 3. 2019 zaradi prenehanja razloga, zaradi katerega je bila sklenjena”. Kot je še navedeno, je sodišče ob tem še pojasnilo, da zaenkrat tožnica še ni uspela dokazati utemeljenosti ugovorov, “saj bo to pokazal šele potek dokaznega postopka pred sodiščem”. Obenem je sodišče še zapisalo, da v fazi, ko s strani sodišča še niso bili izvajani dokazi, “tožnica ni izkazala za verjetno, da njena terjatev do tožene stranke (RTV Slovenija) obstaja”.

Gorščakova je RTVS spremenila v levi propagandni stroj na stroške davkoplačevalcev! 
Predlog tožnice glede izdaje začasne odredbe je  sodišče zavrnilo, obenem pa je bilo ugotovljeno, da je v formalnem smislu tožena stranka zadostila vsem pogojem statutarne in zakonske narave. Poročali pa smo že, da je odstavljena Gorščakova precej sporna osebnost. Med drugim je odgovorna za najnižjo gledanost nekaterih programov v zgodovini RTVS, da je v času njenega direktorovanja javni servis spolzel na raven propagandističnega servisa in da je bila menda v preteklosti celo kandidatka za sodelavko zloglasne UDBE.

Domen Mezeg