Sodnik Zvjezdan Radonjić vrača udarec: Kerševanovo komisijo za etiko so zlorabili za obračun z njim! Hkrati javnost opozarja na spekter težav, ki jih sodstvo ni nikoli razčistilo!

Zvjezdan Radonjić (Foto: Demokracija)

Ko je sodnik Zvjezdan Radonjić sredi aprila pred razglasitvijo oprostilne sodbe Milka Novića opozoril na številne nedopustne pritiske, ki segajo v sam vrh pravosodja, bi človek pričakoval, da bo prišlo do večjih premikov, namesto tega pa sta se zgodila medijski umor in napadanje sodnika, ki si je drznil spregovoriti. Na poročanje o tem, da je sodni svet odrekel podporo sodniku Radonjiću in ga celo obtožil, da je kršil etični kodeks, se je odzval tudi Radonjić sam. Strokovno in laično javnost opozarja, ker gre za spekter težav, s katerimi se sodstvo že dolgo sooča, ne da bi jih kadarkoli razčistilo.

Po besedah Radonjića naj bi bil deklarirani namen obstoja komisije odločanje o vprašanjih morale in sorodnih vprašanjih, vendar komisija vse prevečkrat odloča o z moralo nepovezanih, nebistvenih zadevah. Včasih celo z namenom diskreditacije nevšečnih, izpostavlja. “Kadar ni zakonskih razlogov za odstranitev iz sodniških vrst, se potem pri delovanju komisije poiščejo obvodi za osebnostno in strokovno diskreditacijo. Namesto ukvarjanja s koruptivnimi, moralno spornimi dejavnostmi sodnikov se komisija tedaj ukvarja s postranskimi zadevami, nezdružljivimi z nameni lastnega obstoja.” 

Težave so se začele s predsednikom Pogačnikom
“Tako se v njenem fokusu ne znajdejo sodniki, v obsodnih krogih omenjani po koruptivnosti, znajdejo pa se primeroma zaradi kršitev cestno-prometne narave. Kadar se komisija nameni osebno diskreditirati sodnika, se ‘načelno’ mnenje oblikuje tako, da je celotni javnosti jasno, na koga se stigma nanaša, čemur sledi medijsko pljuvanje v povezanih medijih,”
izpostavlja Radonjić in dodaja, da se je osebno prvič znašel v postopku komisije predlani, ko je predsednika sodišča Marjana Pogačnika zmotila njegova nadpovprečna učinkovitost, ki je kazila Pogačnikove osebne statistike in statistike njemu bližjih sodnikov, pa je bilo treba poiskati “krivdne” razloge na Radonjićevi strani.

Marjan Pogačnik (Foto: STA)

“Ob pomanjkanju boljšega materiala se je predsednik spravil name skozi primer domnevnega izsiljevanja procesne izjave od določene državne tožilke; ravnal bi naj v nasprotju s sodniško etiko (torej nemoralno), ko sem ji na podlagi zakonskega določila naložil podati ponudbo obdolžencu, ki je želel priznati krivdo. Na vabilo komisije sem se odzval in uvodoma opozoril, da po določilu 29. člena poslovnika te iste komisije predsednik okrožnega sodišča ne sodi med taksativno naštete pobudnike, zaradi česar ni nujne formalne predpostavke za nadaljnje postopanje,” je v odzivu navedel Radonjić in dodal, da je predsednica komisije Nina Betetto odgovorila (česar ni v zapisniku!), da bo šlo bolj za “kolegialen pogovor med sodniki”, da komisija tako in tako sprejema načelna mnenja, neodvisno od nosilca konkretnega primera.

Betettova objavila neavtoriziran zapisnik
Razen petih članov komisije je bilo po besedah Radonjića v prostorih vsaj še 6-7 oseb, pri čemer predpostavlja, da so iz vrst sodnikov. “Neformalni razgovor je potekal več kot eno uro, razšli smo se brez omembe, da bi naj na podlagi razgovora in neobstoječe pobude komisija sploh sprejela kakšne zaključke. Ne le, da so bili zaključki sprejeti in objavljeni, predsednica komisije Betetto je v prispevku v Pravni praksi objavila celoten, neavtoriziran ‘zapisnik’, ki je vseboval selekcionirano, spreobrnjeno, iz konteksta vzeto prezentacijo mojih besed, v popolnem nasprotju s tretjim odstavkom 15. člena pravilnika, ki se glasi: ‘Člani in drugi navzoči na seji so dolžni varovati tajnost in zaupnost vseh osebnih in drugih podatkov, do katerih javnost nima dostopa, v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter dostopa do informacij javnega značaja’.”

Nina Betetto

Radonjić izpostavlja, da ker je “zapisnik” vseboval njegove zaupne zdravstvene podatke, podatke o prejetih ocenah sodniške službe in še nekatere druge, je predsednica komisije ne le kršila pravilnik, temveč tudi uresničila vse zakonske znake uradno pregonljivega kaznivega dejanja iz 143. člena KZ-1. “Ne le, da državno tožilstvo, vezano na oficielnost kazenskega pregona, ni storilo ničesar, ničesar ni storil niti sodni svet, ki bi moral nemudoma odstaviti predsednico lastnega organa in sprožiti disciplinski postopek zaradi hujše kršitve pri opravljanju sodniškega poklica. Namesto tega so ugotovili, da sem kršil kodeks sodniške etike, čeprav sem le izvajal zakon (330. člen ZKP) na način, kot sem ga razumel kot pravilen. Komisija je torej v izvajanju procesnega določila zaznala kršitev moralne narave, čeprav sem edino in le zahteval izjavo poravnalne ponudbe. Kakšno zvezo ima (morebitno napačno) uporabljanje procesnega prava s sodniško nemoralnostjo, mi ni jasno niti dandanes.”

Radonjić se je dodatno znašel še v disciplinskem postopku
Predsedniku sodišča se seveda ni zgodilo nič neprijetnega, on in vsi njegovi bližnji so napredovali v nazivu, Radonjić pa se je dodatno znašel še v disciplinskem postopku. “Drugič sem se znašel v postopku zaradi tekočega primera v zadevi Novič, v kolikor sem se sploh znašel v postopku, kajti vse do danes nisem prejel niti obvestila o uvedbi, niti navedbe pobudnika, niti pouka o možnosti odgovora na pobudnikova zatrjevanja, nisem bil povabljen na nikakršno sejo nikamor, nisem prejel niti zaključka, niti zapisnika; o načelnem mnenju sem se informiral iz časopisa dne 10. 9. 2019. Seveda, če sploh gre za načelno mnenje, kajti v vseh medijih je objavljeno, da se načelno mnenje nanaša specialno name. S takšnim postopanjem je komisija kršila sledeča določila pravilnika: 1. člena, 3. člena, 14. člena, 15. člena, 25. člena, 32. člena, 33. člena, 35. člena, 36. člena ter ustavna načela obveščenosti, javnosti, pravice do obrambe, kontradiktornosti ter neposrednosti.” Torej načelno mnenje je zaobšlo vse principe načelnosti (splošnosti), anonimnosti ter ustavno varovanih temeljnih človekovih pravic in predstavlja po Radonjićevi oceni najbolj grob primer arbitrarnosti delovanja sodstva v povojni evropski zgodovini.

Kot da vse našteto ne bi bilo dovolj, si je komisija po besedah Radonjića vzela pravico v bližnji prihodnosti oblikovati smernice za ravnanje sodnikov pri javni razglasitvi sodb. “V kazenskem postopku je določena dolžnost sodnika, prebrati sodbo in na kratko povedati njene razloge. Nujno je podati kratke razloge o bistvenih dejanskih in pravnih vprašanjih. Ali med bistvena dejanska in pravna vprašanja konkretnega primera sodi ‘izjava o pritiskih pri sojenju, poskusih diskreditiranja in discipliniranja ter možnosti suspenza’, je vsekakor odvisno od narave konkretnega primera.”

Območje sistemske blaznosti
“Tudi sama komisija ugotavlja, da velja mnenje pod pogojem, da izjave ‘
niso imele podlage v objektivnih dejstvih’.” Ne le, da v konkretnem primeru predkazenski postopek v konkretni zadevi ni končan, da policijsko delo na tej zadevi v smeri Radonjićeve izjave poteka od 18. aprila 2019 dalje ter da komisija torej na pamet ugotavlja neobjektivnost dejstev, še bolj je pomembno, da ne namerava zamejiti uporabe zakonskega določila z lastnimi smernicami. “Tu se že nahajamo na področju sistemske blaznosti!” je prepričan Radonjić, ki se obenem sprašuje, kaj bo s konkretnim “načelnim mnenjem”, če SKP PU Ljubljana ugotovi, da so pritiski v smeri izjave dejansko obstajali, da na sodnika je bil izvršen pritisk, da se ga je poskušalo diskreditirati in podobno?

“Ali ni bilo treba z mnenjem počakati vsaj do objave ugotovitev policijskega dela? Ali zadošča le neka nebulozna Pogačnikova ocena, čez komolec, povzeta v ugotovitev sodnega sveta?! In kako naj komisija predvidi nabor negotovih bodočih stanj, ki jih bo s smernicami kanalizirala, tipa (ne)izločitve dokazov, namernega prikrivanja dokazov, cele palete postopkovnih zlorab, sumljivih izvedenskih mnenj, namenoma prikrojenih sodnih prevodov, pritiskov strank na sodnika in senat, manipulacij z dokaznim gradivom itd. itd. itd.?! Ali sodniki ne bodo smeli podajati, podčrtati razlogov iz določenih koridorjev, ki jih a priori zameji komisija s posplošenim, ad hoc stališčem. Ter ne nazadnje, kakšno povezavo vidi komisija med izjavami o pritiskih pri sojenju, poskusih diskreditiranja in discipliniranja ter možnosti suspenza, ki niso imele podlage v objektivnih dejstvih, na eni ter moralo na drugi strani?! Če sodnik strokovno napačno oceni procesni položaj in izpostavi določene okoliščine v nasprotju s pravili stroke, po logiki stvari ne more biti v korelaciji z etiko kot takšno. Kaj je moralnega ali nemoralnega primeroma v trditvi, da je tekom postopka nanj izvajan pritisk, da se ga je poskušalo disciplinirati …? Kako to nalaga na moralni profil osebe?”

“Ali ne gre za nabor trditev povsem izven spektra moralnega, onstran dilem etike?! Ali si torej komisija ne prilašča območij, ki z njenim delovanjem nimajo nič skupnega? In do kam namerava iti s svojimi mnenji, razlagami, priporočili, smernicami?” Ta in vsa druga podobna vprašanja je naslovil na strokovno in laično javnost, kajti gre za spekter težav, s katerimi se sodstvo sooča že dolgo, ne da bi jih razčistilo, kar bo povsem očitno moral storiti nekdo drug.

Hana Murn

 • Sonce

  radonjiĆ je Slovenec, ali je Srb?

  • rabbit

   Ni važno kaj je je človek, sodnik in kot tak svoje delo opravlja strokovno in po zakonu ne pa kot večina sodnikov v slovenskem pravosodju. Če bi bilo več takih, bi bili pravi kriminalci v zaporu tisti, ki bi ukradli pašteto pa bi dobili primerno kazen recimo 1000 ur koristnega dela v korist skupnosti, pa bi Slovenija napredovala sedaj se pa vidi, da je navadna mafijska država.

   • Sonce

    Nemogoče, če je pa Srb. Je Srb?

    Ni Slovenec.

    • pajot

     Glavno je,da si ti en velik,zabit majmun.

     • Sonce

      Ne sodi drugih po sebi.

    • sodnikisozločinci

     Mogoče je pa čistokrvni mešanec, kot je izjavil zase ljubljanski žepan Janković.

  • jan Gedli

   Mati je Slovenka, oče je Srb, poročen je s Slovenko. Ali ni dovolj, da je pošten in delaven intelektualec in da pri svojem delu uporablja slovenščino?!

  • sodnikisozločinci

   Radonjić je pošten Hrvat, slovenskih korenin.

 • Liberalec

  Tega Radoniča bi morali masovno podpreti (mirne demonstracije, pohvale, izrazi spoštovanja,…) drugače ga bodo uničili, z njim pa tudi nas.

  • jan Gedli

   Vsekakor

 • francelj3

  Bojim se, da je zadnja njegova apologija komunizma https://www.portalplus.si/3394/komunizem/ quid pro quo. Murgle so mu rekle: ali boš napisal kaj zelo lepega o komunizmu ali pa v tej državi ne boš nikoli več sodil. Če ne boš kar padel z lestve in si zlomil vrat, kot nekateri.

 • Tweety Bird

  …čiv čiv…Radonjić ni žrtev nadrejenih v pravosodju. Radonjić je žrtev lastnih apetitov katere so izkoristili sebi v prid potomci slovenskih beguncev iz Argentine (beri pobeglih domobrancev), pripadniki jezuitskega reda malteških vitezov in SDS janšisti… Le-ti so Zvezdana prežvečili, izkoristili in izpljunili. Naiven Radonjić si je kriv sam, niti se ne zaveda kaj je storil…budala desničarska…čiv čiv…

  • soc

   Rdeče agitpropovsko govno kratke pameti, spet nazaj? Takoj v svojo ljubo greznico.

   • Tweety Bird

    ……čiv čiv…če Radonjić sodi Noviću je možnost obsodbe enaka kot če bi morilcu sodil bivši morilec…čiv čiv…

 • soc

  Radonjić smo mi vsi. Tisti, ki se ne pustimo voditi kot ovce od partijskih veljakov in njihovih potomcev ter izbranih naslednikov. Jesen bo upam da zanimiva, saj se rdeča zanka okrog naših vratov zateguje vedno hitreje.

  Dom, prevzemi iniciativo, drugi je očitno ne bodo!

  • Tweety Bird

   …čiv čiv…DOM je mrtev…tako kot je mrtva SDS-Slovenska Domobranska Stranka…janšizem je mrtev…čiv čiv…

   • Jožefa Benko

    res si na ravni bitij čiv,čiv,vmes pa še črv

  • jan Gedli

   Lepo si napisal, vendar se bojim, da je medijski pomp o razprtijah “ta glavnih” napravil svoje. Če bi SDS res želela kdaj napraviti zmagovito koalicijo, bi ravnala tvorno, če bi DOM pri začetnem organiziranju podprla ter ji dala možnost nastopati na NOVI 24 TV. Seveda se čez noč nič ne zgodi. Sodelovanje SDS z udbovsko prestreljeno in uničeno SLS ne žanje sadov.

 • tasilo

  Eh … v Sloveniji sploh nimamo pravosodja.

  Imamo prasovodje™.

  • Borut Stari

   Imamo ja. Tako, ki zlorablja zakone v korist prvorazrednih in škodo drugorazrednih.

  • sodnikisozločinci

   Svinjak, poln rdečih prasic in prascev (kako morata biti emancipirani gospe Betetto in Roblek zadovoljni, ker sem najprej omenil prasice).

 • tomven

  Naivni Kerševan je samo orodje v rokah sodne mafije. Dvomim, da je tako bebav, da ne vidi v nebo vpijajočih zlorab, katerim priče smo. Ko ga ne bodo več potrebovali, ga bodo zavrgli kot rabljen sekret papir. Očitno mora imeti res dobro računico, da se pusti tako sprehajat

 • Unikatna

  In kdo bo ta, ki bo ta spekter težav rešil?! Stanovski kolegi, ki so se srečali na svoji sodniški poti s pritiski, bi morali stopiti v bran g. Radonjiću, predvsem pa bi ga mogla podpreti javnost. Kar se dogaja je zelo, zelo zaskrbljujoče!

  • jan Gedli

   Pa saj ravno javnost skušajo te kreature v sodnem svetu in etični komisiji s pomočjo režimskih trobil prepričati o zmedenosti in podpovprečnosti sodnika Radonjića, vzporedno in vzajemno s konstrukcijo, da je dr. Novič umoril dr. Jamnika. Tudi na facebooku de facto cenzurirajo prispevke, ki takšne tvorbe javnega mnenja spodkopavajo. Izkoriščam priliko, ker na fb nisem mogel objaviti svojega komentarja navezanega na slavnost ob priliki prevzema zelo zmogljivega mikroskopa na Kemijskem inštitutu. v kateri je poleg KI nabiral glorijo tudi Šarec in ki sem ga skušal objaviti na skupini Osvobodimo dr. Milka Noviča, pa ni dosegel te skupine. Komentiral sem kako je na KI vse odlično, ni sledu o državno-udbo-mafijskih poslih z mamili in strupi, le dr. Jamnik je mrtev, mrtvi so preiskovalni sodnik, kriminalist, ki je “padel” s hotelskega balkona, policistka, ki ni hotela potvarjati dokazov, in malo je manjkalo da se na KI ni zgodil še en umor. Le nedolžnega dr. Noviča bi bilo potrebno za lišp spet zapreti. Pa brez zamere, da sem skrenil.

 • Antonius

  Predsednik zamrznjenega Centralnega komiteja bo pa ja vedel, kako se izvede diskreditacija in potem likvidacija. Veleizdajalcu je prvi poizkus likvidacije spodletel s sodno svinjarijo Patria, drugi poizkus mu je spodletel s podtaknjenim mamilarskim umorom dr. Jamnika, zdaj bi pa rad zaradi poštene razsodbe dr. Noviču, po udbovsko z likvidacijo *štrafal* sodnika Radonjića. Krambergerja so pa njegovi kar brez diskreditacije likvidirali.
  Sodnika Radonjića mora demokratična slovenska javnost podpreti, ker se krivosodni najbolj bojijo prav tistih iz njihovih poklicnih vrst, ker jih poznajo, se ne ustrašijo in v javnosti naglas spregovorijo..
  Počasi se vendarle premika v pravo smer. *Pajcek* Pogačnik je pa že sedaj primerno *zasvinjan* za na raženj.

 • Franjo Trojner

  Etike, morale in pravne države v Sloveniji ni!!!
  Etika, morala in pravna država je Slovenijo zapustila aprila in maja davnega leta 1945.
  Leta 1991 smo v Sloveniji upali, da bo demokratizacija, tranzicija uspešna, da se k nam po dolgem času vrne etika, morala in pravna država. Pa smo kar kmalu po razpadu DEMOSA ugotovili, da z demokratizacijo, vladavino prava, etiko in moralo ne bo nič, vse našteto je šlo v maloro skupaj z propadlo tranzicijo.
  Usodni datumi, ki so močno zatresli in zavrli demokracijo in z njo pravno državo v Sloveniji:
  – 06. 12. 1992
  – 14. 05. 1992
  – 21. 07. 1993
  – 13. 03. 1993 !
  – 20.03. 1994 !
  – 09. 01. 2013
  – 05.06. 2013
  – 20. 07. 2014

 • Miro Jereb

  pogačnika in njegove Rožlete je treba pošteno zjeziti in sedaj so v godlji ker jih je Radonič razkrinkal. Mislim pa, da smetana zadeve še čaka na epilog. Upam da g. Radonič ne bo z lojtre padu kajti tega je ta banda sposobna. Vem da ima g. Radonič še veliko adutov v rokavu in komaj čakam da so gnojnico zlije nazaj tam od koder prihaja. Etična komisija pa je LARI FARI…saj na tem smetišču…opss…sodišču etike nikdar ni bilo. Za kozlat.

 • Miro Jereb

  POGLEJTE “DEMOKRATIČNO” DELO kjer ne smeš objavljati komentarjev….BRAVO banda…vas že stiska. Sram vas je lahko. Za kozlat.

  Uporabnike prosimo, da nam svoje mnenje pošljejo na elektronski naslov [email protected]. Komentarje bomo objavili po lastni presoji.

 • Olga101

  Globok poklon pokončnemu sodniku! Prav bi bilo, da se mu pridružijo tudi drugi pošteni sodniki in vsa slovenska javnost!

  • sodnikisozločinci

   Seveda bi bilo prav, da se jima pridružijo vse poštene in nedolžne kurbe.

 • piko8

  Vse ceste vodijo v RIM!!!
  Vse sledi pa vodijo v murgle, k Mafijskemu Botru milanu kurčanu ???

 • Dragan Krstič

  Če sodnika kot gospoda Radonjić in gospod Zobec javno povesta kaj menita o slovenskem pravosodju in s tem izpostavljata svoji nadaljni karieri potem moramo ve3deti kje smo. Ta dva gospoda sta heroja in ne samo sodnika.

 • xtc

  Žalostno je to DA Radonić(Srb),čeprav trdi drugače in Zobec Slovenec govorita isto o iztirjeni sodni mafiji,pove veliko o SLO Kutchan stanu in ukrepih ,ki so nujni.
  Ko dva sodnika različnih narodnosti opozorita na enake zlorabe in napake,je kasno da je nekaj hudo narobe.

 • montyamp

  UDBOSODJE – banda unitarističnih podpornikov partijskega enoumja in rdečih ciganov strahovlade .
  Državni organizirani kriminal , zadruga koristolovcev ki za davkoplačevalski denar krši človekove pravice bogaboječim Slovencem .

  Slovenija ima najdražji sodni sistem in največ sodnikov na prebivalca .
  Slovenija edina država, kjer sodnike imenuje politika .
  Slovenija s 148 primeri ugotovljenih kršitev človekovih pravic na milijon prebivalcev prva med evropskimi državami.

 • janko

  Samo dve vrsti ljudi sta: tisti delovni, iskreni, z vestjo in ljubeznijo ter tisti, ki to nočejo biti!
  Tudi glede narodov sveta se baje da število zelo poenostaviti. Obstajata baje samo dve vrsti ljudi: Hercegovci in tisti, ki Hercegovce občudujejo.

 • Vaški posobnež

  Usekan kockar Zvezdan zaradi ič-a ni napredoval po letu ’91. Zdaj je računal, da bo preko SDS-a.

  • Andrej

   Ja, če bi bil ić bi napredoval. Si to hotel povedati? In kakšno zvezo ima pri tem SDS?

 • Andrej

  Radonjiča je sodni svet obsodil SOGLASNO. Niti eden ni zaznal, da je morda v tem primeru kakšna nepravilnost. Niti eden.

  • sodnikisozločinci

   Vsa ta rdeča banda zasluži čevelj v rit.

 • janko

  “… Dodatno se je znašel na disciplinskem postopku..”
  ????
  V roke kole in naženimo iz pisarn te rdeče zločinske bogove! Meni je dovolj, kako si sploh predrznejo !?

 • lauraas

  Tako je, podpret Radonjiča, naj nekdo nekaj organizira, jaz grem takoj!!! Edini je dovolj pameten in pogumen, da lahko neredi red v sodstvu, svaka mu čast!!!