fbpx

Sprejet je nov obrambni program za Slovenijo

Vojašnica Petra Petriča. (foto: sta)

Na dopisni seji v sredo je vlada sprejela Srednjeročni obrambni program RS 2022-2026 in poročilo o izvajanju investicij v Slovenski vojski za leto 2021. Po seji vlade so sporočili, da se bodo med letoma 2022 in 2026 obrambni izdatki medletno povečali za okoli 72 milijonov evrov, leta 2026 pa bodo dosegli 983 milijonov evrov.

V Srednjeročnem obrambnem programu je načrtovan napredek v razvoju in modernizaciji prednostnih zmogljivosti ter preoblikovanje Slovenske vojske in obrambnega sistema. Ministrstvo za obrambo je sporočilo, da program zagotavlja tudi povezavo med nacionalnim obrambnim planiranjem in obrambnim planiranjem v Natu in EU. V poprečju se bodo medletno obrambni izdatki v obdobju med letoma 2022-2026 povečali za okoli 72 milijonov evrov, leta 2026 pa naj bi dosegli 983 milijonov evrov, kar je 485 milijonov več kot leta 2020. V srednjeročnem obdobju se bo delež obrambnih izdatkov v BDP postopno povečeval do 1,53 odstotka v letu 2026.

Po zakonu o investicijah v SV je vlada enkrat letno dolžna poročati DZ o realizaciji investicij in glede na poročilo o izvajanju investicij v Slovenski vojski za leto 2021 so se te izvajale skladno z letnim načrtom in Srednjeročnim obrambnim programom RS 2018-2023. Ministrstvo za obrambo je leta 2021 sklenilo pogodbe ter prevzelo obveznosti za investicije, namenjene izgradnji bataljonske bojne skupine in enote za specialno delovanje ter vzpostavilo pogoje za njuno delovanje v zahtevanih pogojih.

Realizirani so bili projekti v skupni vrednosti 74.705.250 evrov, tako je navedeni v poročilu, poroča STA. 22 milijonov evrov so namenili za taktično transportno letalo, 33.858.706 milijonov evrov za lahka kolesna oklepna vozila in 4.744.096 milijonov evrov za komunikacijske in informacijske sisteme ter kibernetsko obrambo. Med drugim je vlada na dopisni seji sprejela tudi sklep, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstijo novi projekti z nazivi Računalniško ožičenje objektov, Oprema kuhinj in Tehnično varovanje objektov. Investicije so v načrtu tudi za nadgraditev in posodobitev ožičenja ministrstva za obrambo in Slovenske vojske, obnovo kuhinj ter zagotavljanje varnosti tehnično varovanih objektov.

Tanja Brkić