fbpx

Takšna neumna pravila in priporočila so za fotografije za biometrične dokumente: Otrok ali kdorkoli drug ne sme imeti čepice, lahko pa imajo muslimanke hidžab!

Foto: MNZ

Za izdelavo biometričnih potnih listin v skladu z mednarodni standardi, tehničnimi specifikacijami in priporočili veljajo strožja pravila za zajem biometrične fotografije prosilca, ki je vgravirana lasersko na podatkovni strani potnega lista, poleg tega pa je kot biometrični zapis varnostno shranjena v brezkontaktnem čipu. Pri strogih navodilih za fotografije predvsem bode v oči očitno dvojno merilo, kjer so vsa pokrivala prepovedana, dovoljena pa je islamska ruta hidžab.

Biometrična fotografija je pomembna zaradi preverjanja identitete imetnika potnega lista in ob prehodu meje služi pri zanesljivi računalniški prepoznavi obraza. Vsebuje imetnikov obraz v celoti, vrat, del ramen in ponavadi tudi vse lase.

Vlogi za izdajo biometrične potne listine, osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja prosilec priloži fotografijo v klasični obliki (3,5 x 4,5 cm) ali pa predloži potrdilo z unikatno referenčno številko e-fotografa. S sistemom e-fotograf je mogoče pošiljati fotografije v elektronski obliki od fotografov, ki so s strani ministrstva za notranje zadeve pridobili ustrezno avtorizacijo. Za ta namen so vzpostavljeni poseben spletni servis ter mehanizmi, ki omogočajo varen način prenosa fotografij prosilcev.

Foto: MNZ

Fotografija ne sme biti retuširana
Pri biometrični fotografiji prosilca mora navidezna vertikalna črta teči po sredini med očmi, preko sredine nosu, oči pa se morajo nahajati v navideznem horizontalnem polju. V skladu s pravilnikom o izvrševanju zakona o potnih listinah, pravilnikom o izvrševanju zakona o osebni izkaznici in pravilnikom o vozniških dovoljenjih mora fotografija prikazovati realno podobo prosilca in zato ne sme biti retuširana. Pri tem je potrebno omeniti, da mora biti ta v črno-beli ali barvni tehniki izdelana na tankem fotografskem papirju v velikosti  35 x 45 mm. Ne veljajo fotografije, ki so izdelane s pomočjo naprave za samopostrežno fotografiranje.

Potrebno je, da je prosilec fotografiran od spredaj, z vidnim obrazom in čelom, pri tem pa ne sme nositi pokrivala. V primeru, da pripadniki verske skupnosti in druge osebe, ki v skladu s svojim ljudskim običajem kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo ruto, čepico ali drugo pokrivalo, so lahko ti fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če imajo odkrito čelo in obraz, pri tem pa je potrebno zadostiti določenim zahtevam, ki so razvidne spodaj.

Foto: MNZ

Foto: MNZ

Foto: MNZ

Foto: MNZ

H. M.