fbpx

Trenutna socialna politika je zgrešena, delo pa popolnoma razvrednoteno – razmerja med plačami in pokojninami v primerjavi z denarno socialno pomočjo so porušena!

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer in Marjan Šarec. (Foto: STA)

Poslanke in poslanci so na včerajšnjem nadaljevanju oktobrske seje razpravljali tudi o zakonu o socialnovarstvenih prejemkih, ki je v javnosti sprožil kar nekaj polemik. Stališče poslanske skupine SDS je predstavila mag. Karmen Furman. Prepričana je, da se z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost vlada uvaja nekakšno uravnilovko, saj bo v enak položaj postavila tako prejemnike denarne socialne pomoči, ki želijo biti aktivni, kakor tudi tiste, ki si tega ne želijo.

Poslanka Karmen Furman je dejala, da predlagane spremembe zakona področja socialnih prejemkov ne urejajo sistemsko niti učinkovito, zato predloga v Slovenski demokratski stranki ne morejo podpreti.

Trenutna socialna politika je zgrešena, delo v naši državi pa popolnoma razvrednoteno, je prepričana Furmanova. “Razmerja med plačami, pokojninami in denarno socialno pomočjo so porušena. V času gospodarske rasti imamo rekordno število prejemnikov denarne socialne pomoči, a danes se tukaj na vladni predlog znova pogovarjamo o svojevrstnem paradoksu. Vlada naj bi s predlogom novele zasledovala cilj, kako povečati zaposlitve, pri čemer ukinja dodatek tistim, ki naj bi si z neko obliko aktivnosti poskušali povečati svoj mesečni prejemek. Z ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost vlada uvaja nekakšno uravnilovko, saj bo v enak položaj postavila tako prejemnike denarne socialne pomoči, ki želijo biti aktivni, kakor tudi tiste, ki si tega ne želijo. Slednje zagotovo ni prava smer uravnavanja trenutnega stanja na področju socialne politike.”

Socialna pomoč služi zgolj kot začasen prejemek ali pomoč tistim, ki iz zdravstvenih razlogov ne morejo delati
Zdrav človek potrebuje delo, s katerim si bo lahko zase in za svojo družino zagotovil dostojno življenje. Socialna pomoč pa mora na drugi strani služiti zgolj kot začasen prejemek in kot pomoč tistim, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo delati. “V tej smeri smo v Slovenski demokratski stranki k predlogu novele pripravili amandma, ki bo ljudi spodbudil nazaj k vključitvi v neko obliko dela oziroma zaposlitve. Z amandmajem predlagamo, da se zdrave, za delo sposobne prejemnike denarne socialne pomoči vključi v javna dela, ki so se v preteklosti pokazala kot dober instrument. Menimo, da bomo le z aktivno obliko zaposlitve dolgotrajno brezposelne osebe vrnili na trg dela. Če bo naš amandma sprejet, se bo povečalo tudi število javnih del v vsaki regiji, in sicer glede na to, koliko dolgotrajno brezposelnih oseb je na posameznem območju. S tem se bo zagotovila tudi decentralizacija ponudbe javnih del,” je dejala Furmanova.

Karmen Furman (Foto: SDS)

Predlog amandmaja na matičnem odboru sprejet
SDS-ov predlog amandmaja je bil na matičnem odboru sprejet. “V Slovenski demokratski stranki namreč zasledujemo cilj, da se zdravemu človeku čim prej zagotovita delo in zaslužek za dostojno življenje, ne pa da ostaja odvisen od denarne socialne pomoči in posameznih ukrepov vsakokratne vladne politike.” A glede na dejstvo, da predlog zakona vsebuje tudi predloge, ki ne sledijo pravim rešitvam glede na cilje, ki naj bi se skozi delovno in socialno politiko zasledovali, v Slovenski demokratski stranki vladnega predloga novele ne morejo podpreti.

Lana Božič