fbpx

Ustavni pravnik Jurij Toplak resno opozarja, da je ukrep zavrnitve liste zaradi spolne kvote nesorazmeren in v Evropi nesprejemljiv

Dr. Jurij Toplak (Foto: STA)

Dr. Jurij Toplak, eden vodilnih evropskih strokovnjakov na področju volilnega prava in redni profesor ustavnega prava na Pravni fakulteti v Mariboru, je naslovil pismo na Ustavno sodišče RS glede zavrnitve kandidatne liste Združene desnice in Združene levice zaradi spolne kvote. Ukrep, ki ga je izvedlo ustavno sodišče, označi za neprimeren in v Evropi nesprejemljiv. Dejal je, da takšnih sankcij, kot jih je izvedla volilna komisija, da je izključila celotno listo zaradi spolnih kvot, Evropa ne pozna, saj gre za poseg v ustavne pravice politične stranke. Predlaga, da se sodba razveljavi in se liste potrdi ali pa da se jim da možnost, da se liste popravijo.

Toplak je namreč ekspert mednarodnih organizacij OVSE, EU in OZN za volilno pravo in človekove pravice. Svetoval je tudi v Franciji, Finski, Kanadi, Malti, Latviji, Srbiji, Črni gori, Monaku, ZDA, Ugandi in drugih državah.

Toplak ne pozna nobene države v Evropi, ki bi izvedla tovrstne ekstremne sankcije
“Izključitev celotne liste zaradi spolne kvote je ekstremna in za Evropo neobičajna sankcija. Gre za hud poseg v ustavne pravice politične stranke, kandidatov in volivcev.”
Dejal je, da v Evropi v državah, kjer imajo spolne kvote, ni pri preverjanju preko 30 evropskih držav našel države, kjer bi zaradi nespoštovanja spolnih kvot listo zavrnili brez možnosti popravka. “V nekaterih državah organ stranko pozove, da v nekaj dneh odpravi pomanjkljivosti, ali pa ima po zavrnitvi stranka nekaj dni časa za vložitev nove liste. Tako je na primer v Španiji, Srbiji, Belgiji in na Poljskem.” V drugih državah s spolnimi kvotami so sankcije le finančne, predvsem manj denarja iz proračuna, na primer na Portugalskem in Irskem. Tudi v Nemčiji, kjer kvote niso obvezne, dobijo pa politične stranke finančno spodbudo za uravnoteženo spolno sestavo list.

V poročilu Evropskega parlamenta je kot država, kjer je sankcija zavrnitev liste, omenjena poleg Slovenije Belgija. “A poklical sem na volilni organ Belgije, kjer so potrdili, da listo res zavrnejo, a lahko predlagatelj nato vloži popravljeno listo skladno s 123. členom belgijskega Code Electoral.” Nikoli niso nobene liste zavrnili takoj in definitivno, saj bi tak ukrep bil nesorazmeren. In predlagatelji liste nato vedno popravijo.

Foto: STA

Organ mora dati stranki tri dni časa za popravek liste, če ne se posega v kršitev ustavne pravice kandidatov
“Edina država, za katero sem ugotovil, da je sodišče obravnavalo zavrnitev celotne liste, je Ukrajina, a tudi tam je sodišče razveljavilo takšno odločitev nižjega sodišča.”
 Edina z ustavo in z EKČP skladna razlaga 54. in 56. člena ZVDZ je taka, da bi po 2. odstavku 54. člena ZVDZ, po katerem mora volilni organ preveriti, ali je lista “določena v skladu s tem zakonom”, preveriti tudi, ali je spoštovano pravilo spolnih kvot. In če organ ugotovi, da ni, da predlagatelju nekaj dni časa za popravek liste. Če 54. in 56. člen ZVDZ ne dopuščata take razlage, sta protiustavna, saj nesorazmerno posegata in kršita ustavne pravice kandidatov, volivcev in političnih strank (pravica do svobodnih volitev, volilna pravica, pravica do učinkovitega pravnega sredstva).

“Predlagam, da ustavno sodišče razveljavi sodbi vrhovnega sodišča, s katerima je potrdilo odločbe volilnih komisij, ter spremeni odločbe volilnih komisij tako, da se liste potrdijo (zakonodajalcu pa se naloži uvedba drugih ustreznejših sankcij) ali da se predlagatelje pozove, da v nekaj dneh predložijo popravljene liste,” je Toplak zaključil v pismu.

A. G.