V Odboru 2015 napovedujejo protestne shode pred mariborskimi sodišči, zaradi ponavljajočih se kršitev proti Kanglerju

Franc Kangler (Foto: STA)

V Odboru 2015 obveščajo javnost, da so v zadnjem času priča velikemu političnemu obračunavanju s strani nekaterih sodnikov posameznikov v Mariboru v zadevi proti nekdanjemu županu Maribora Francu Kanglerju. Slednje se dogaja kljub temu, da v odboru o tem redno obveščajo vse pristojne in javnost, kršitve pa se še vedno dogajajo in ponavljajo. Zaradi navedenih razlogov so se v civilnem gibanju za pravno državo in človekove pravice odločili, da bodo pričeli z organiziranimi shodi pred mariborskim višjim in okrožnim sodiščem.

Odbor 2015, katerega osnovno poslanstvo je opozarjanje na množične kršitve človekovih pravic in preprečevanje le teh, je obravnaval 18
kršitev človekovih pravic v zadevi Franc Kangler.

Pri postopkih v zadevi Franc Kangler, ki se vodijo pred okrožnim in višjim sodiščem v Mariboru, prihaja do hujših kršitev človekovih pravic ter kršitev Zakona o kazenskem postopku in drugih predpisov. Pri tem izpostavljajo predvsem kršitve tretje alineje 29. člena Ustave Republike Slovenije.

Je preiskovalna sodnica Topalovičeva izigravala zakonodajo?
“V Odboru 2015 smo zgroženi in globoko presenečeni nad sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru, št. zadeve: X Kpr 10885/2013, ki ga

je izdala preiskovalna sodnica Alenka Topalovič, dne 5. 4. 2017. Iz sklepa na 11. strani je moč sklepati, da je prišlo do hujših kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin obdolženemu Francu Kanglerju, saj je preiskovalna sodnica v obrazložitvi zapisala, da policija ni delala prepisov pogovorov, temveč je dne 12. 4. 2011 priložila zabeležke prisluhov.” V odboru se sprašujejo, kako lahko preiskovalna sodnica nekaj trdi, v kar tudi sama ni prepričana, kar je še dodaten dokaz več, da gre za politični obračun s strani navedene preiskovalne sodnice, saj bi morala v skladu z določbami ZKP in drugimi predpisi ravnati zakonito, vestno, predvsem pa pošteno. Na podlagi tega sklepa ugotavljajo, da je preiskovalna sodnica zavestno branila mariborsko tožilstvo in policijo ter nepošteno odločila, da je v konkretnem primeru, kljub temu, da je v spisu večje število prepisov pogovorov, ki jih je opravila policija, trdila, da gre za zabeležke prisluhov in češ, da se ti pogosto imenujejo tudi prepisi. Kako lahko to trdi, če pa je tudi iz dokumenta mariborskega tožilstva z  dne 10. 2. 2011, ki ga je podpisal takratni vodja Drago Šketa, jasno razbrati, da je šlo za uničenje pomembnih prepisov pogovorov, z delovnim imenom KRAP-1.

Odbor za človekove pravice ocenjuje, da je sodnica Alenka Topalovič v konkretni zadevi ravnala pristransko, nepošteno, nekorektno in predvsem nezakonito, v veliko škodo obdolžencu, saj je iz priloženega prepisa pogovora med VRAN – MERJASEC razbrati, da gre za dobesedni prepis pogovora, do vejice natančno in nikakor ne za zabeležke. “Kdo je tisti, ki lahko trdi, da je ta daljši pogovor, ki je do potankosti dobesedno prepisan, zabeležka?”

Preiskovalna sodnica pri svojem delu ni upoštevala oziroma spoštovala odločbe Ustavnega sodišča RS z dne 24. 3. 2017, U-I-246/14-20, kjer v 27. točki navedene odločbe jasno piše: “Pri tem je treba še omeniti, da tretji odstavek 153. člena ZKP določa, da sme izdelavo prepisa posnetkov telefonskih pogovorov in drugih oblik komuniciranja odrediti le organ, ki je odredil konkretni ukrep (ne pa tisti, ki ga je izvajal ali nadzoroval).”

V Odboru 2015 napovedujejo protestne shode
Na podlagi teh ugotovitev v Odboru 2015 opozarjajo, da so priča velikemu političnemu obračunavanju s strani nekaterih sodnikov posameznikov v Mariboru v zadevi proti nekdanjemu županu Maribora Francu Kanglerju in to kljub temu, da redno obveščajo strokovne organe in javnost, kršitve pa se še vedno dogajajo in ponavljajo. Zaradi navedenih razlogov so se v civilnem gibanju za pravno državo in človekove pravice odločili, da bodo pričeli z organiziranimi shodi pred mariborskim višjim in okrožnim sodiščem, hkrati pa pozivajo predsednika vrhovnega sodišča, da uvede nadzor nad preiskovalno sodnico Topalovičevo, predsednik Višjega sodišča v Mariboru pa naj opravi interni nadzor nad poslovanjem z nekaterimi dokumenti iz spisa PP1/2009. Prav tako pozivajo parlamentarno Komisijo za nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami, naj obravnava omenjeno problematiko prepisov prisluhov, ki so bili narejeni brez odredbe preiskovalnega sodnika.

C. Š.