fbpx

[VIDEO] Kučan veleizdajo opravičuje s sklicevanjem na svojo vest

Milan Kučan (foto: STA)

”Nekdo, ki je bil na funkciji vrhovnega poveljnika Teritorialne obrambe, bi moral nezakonit in protiustaven ukaz o razorožitvi TO zaustaviti in preklicati tisti hip, ko je za ta ukaz izvedel, ne pa šele po tem, ko to ni imelo več smisla,” je kazensko odgovornost Milana Kučana pojasnil Janez Janša. Kot poudarjajo v Združenju VSO, je bila Slovenija razorožena samo zato, da se ne bi osamosvojila.

Veterani vojne za Slovenijo so podali kazensko ovadbo zoper Milana Kučana nekdanjega predsednika Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije in predsednika Predsedstva Republike Slovenije zaradi veleizdaje Slovenije.

Kučan je za TVS dejal, da je njegova vest mirna in da ga o načrtovani razorožitvi TO takrat niso obvestili.
Celotno besedilo ovadbe Milana Kučana zaradi veleizdaje lahko preberete na tej povezavi.

Razloge in vsebino kazenske ovadbe in dokaze zanjo so na novinarski konferenci predstavili predsednik Združenja VSO Aleš Hojs in člana predsedstva Janez Janša ter Igor Bavčar. Predstavitev kazenske ovadbe se je pričela s posnetkom govora Jožeta Pučnika.

”Dejstvo je, da je koalicija Demos po vzpostavitvi demokratičnih strank in volitev 1989 in 1990 šla na volitve z eno od glavnih nalog – s projektom samostojne Slovenije. Nesporno dejstvo je, da je slovenski narod izbral Demos, in nesporno dejstvo je, da smo po prvih večstrankarskih volitvah vedeli, da bomo živeli v samostojni Sloveniji,” je nagovor začel Aleš Hojs.

Hojs je najprej pojasnil nekaj zgodovinskih okoliščin ovadbe. V tedanji Jugoslaviji je bila glavna vojaška sila JLA, ki je veljala za 4. najmočnejšo armado na svetu, vključno s tedanjo armado Sovjetske zveze. Leta 1968 je Tito z namenom varovanja ozemljske celovitosti in varovanja državnega sistema, torej socializma oziroma komunizma, ustanovil še teritorialno obrambo, ki je bila v miru pod poveljstvom republiške oblasti. ”Šele ko je prišlo do spopadov, je poveljstvo prevzel zvezni sekretariat za obrambo,” je pojasnil Hojs.

Razorožitev je imela le en cilj – popolnoma onesposobiti vojaško moč Slovenije
Orožje je bilo shranjeno na številnih lokacijah po Sloveniji. Bilo ga je dovolj za preko 100.000 mož oziroma dovolj za oborožitev ene divizije, prav to orožje pa je nato JLA v veliki meri uspelo odnesti. “Ko je 16. maja Demosova vlada prevzemala funkcijo, so ministri odhajali na mesta tedanjih sekretariatov, kjer so naleteli na nesodelovanje državnega aparata in prazne pisarne. Predsedstvo je bilo v tistem času edino izvoljeno in operativno v Sloveniji, saj je Demosova vlada stvar šele prevzemala. Takrat je prišlo do znanih zadev, šlo je za ukaz generala Hočevarja o razorožitvi TO. Ukaz je zahteval, da se vse orožje premesti v skladišča JLA z enim in edinim ciljem, torej popolnoma onesposobiti vojaško moč novo nastajajoče RS Slovenije in TO,” je povedal Hojs.

”Gre za dejanje, ki je povzročilo smrt večjega števila oseb in veliko materialno škodo. Zato ta proces zahteva prednostno obravnavo,” pojasnjuje prvak opozicije Janez Janša. 


Hojs: Kučan je vedel za ukaz
Hojs je v svoji izjavi pojasnil, da je Milan Kučan vedel za ukaz o razorožitvi, saj je bil o tem seznanjen že 15. maja, torej dan pred zaprisego Demosove vlade, a glede tega ni storil ničesar – ne samo to, dokumenti kažejo, da je občinam celo zapovedal, da morajo orožje oddati. Celotna kazensko ovadbo so v Združenju VSO natančno pojasnili, zato upajo, da bodo tožilstvo in preiskovalni organi temeljito opravili svoje delo.


Janez Janša: Razorožitev je skoraj onemogočila osamosvojitev
Naslednji je spregovoril Janez Janša, ki je pojasnil, da je bila razorožitev pred 26 leti najnevarnejši poskus blokiranja slovenske osamosvojitve. Poskus, ki je skoraj uspel. “V dneh, ko je bil sklic skupščine zunaj, je bil izdan ukaz za razorožitev slovenske TO. Kot že rečeno, ukaz je bil v več kot 80 odstotkih izpolnjen. Ključna točka programa Demosa je bila s tem dejanjem popolnoma ogrožena. Vsi smo namreč vedeli, da brez tega, da lahko takšno odločitev tudi branimo, razglašanje samostojne države nima nobenega smisla,” je komentiral Janša.

Kučan čakal kar tri dni, da je preklical razorožitev
Dejstvo je, da je bil ukaz za razorožitev protizakonit in protiustaven po vseh takratnih predpisih, saj je imela poveljstvo nad teritorialno obrambo republiška oblast. Ukaz o razorožitvi je bil izdan 15. maja 1990, Milan Kučan pa je dal ukaz o preklicu razoroževanja šele 18. maja 1990. ”Pred razorožitvijo smo razpolagali z orožjem za okoli 100.000 mož. Ta oborožitev je bila kupljena z denarjem, ki so ga slovenski davkoplačevalci posebej odvajati za to (občine, republika in podjetja so namenjala pol odstotka lastnih prihodkov za nakup orožja za TO). V takšnih pogojih Milošević ne bi tvegal spopada JLA s Slovenijo, če bi lahko bili tako oboroženi,” je pojasnil Janez Janša

”Če bo Kučan soglašal s tem, da Slovenija ni bila njegova intimna opcija, lahko zahteva, da se mu sodi po zakonu iz SFRJ in sodišče mu bo morda ugodilo,” odgovarja Janša na vprašanje, zakaj so Veterani vojne za Slovenijo Kučana ovadil po slovenskem kazenskem zakoniku. 

Od 100.000 mož, ki bi jih lahko oborožili maja 1990, smo v nekaj dneh z razorožitvijo prišli na 12.000 do 13.000 mož. Slovenija je bila v nekaj dneh razorožena. ”Pomembno je nesporno dejstvo, da je bila Slovenija razorožena zato, da se ne bi osamosvojila. Pri tem je JLA predstavljala samo izvajalca te preprečitve, snovalci pa so bili drugje. To je bila kombinacija med jugoslovansko in slovensko komunistično oblastjo,” je pojasnil Janša.


Dva razloga, zakaj do ovadbe prihaja šele zdaj

Janša je navedel dva razloga, zakaj prihaja do kazenske ovadbe šele v tem trenutku. Pred tem je sicer pojasnil, da je že Jože Pučnik delovanje Milana Kučana označil kot dejanje veleizdaje, in nato razložil, da je na začetku prevladalo razmišljanje, da bo mogoče iti preko sodnih postopkov in da se takratno dogajanje ne bo ponovno odpiralo. To pa se je spremenilo, saj so ključni akterji, ki so hoteli preprečiti osamosvojitev, med drugimi general Kolšek in oficir Aksentijević, ob tem povzročili milijardno materialno škodo, terorizirali lokalno prebivalstvo in bili oproščeni pred slovenskimi sodišči. Ne samo to, general Popov je bil oproščen pred kratkim, vse to pa se dogaja kljub temu, da obstajajo številni dokazi, med drugim tudi imena in priimki oficirjev, ki so streljali na avstrijska novinarja, ki sta umrla pod streli JLA.

”Če tožilstvo zadevo zavrže, bo to še en dokaz, da ne živimo v domovini, ki ima enak pravni sistem za vse. Niti ne živimo v domovini, ki ima pravni sistem prilagojen za ene in za druge, pač pa živimo v državi, ki ima pravni sistem za tri podstati – za partijske funkcionarje enega, za glavno ekonomsko podstad drugega ter za t. i. male ljudi tretjega,” pojasnjuje Hojs. 

Janša je navedel tudi drugi razlog, zakaj je do ovadbe prišlo šele zdaj. V času, ko se oprošča vse tiste, ki so ogrožali Slovenijo, se sodno preganja generala Krkoviča, ki je branil civilno prebivalstvo, moral pa se je zagovarjati tudi zaradi ananomike, ki je trdila, da so se v času vojne v njegovi hiši dogajala mučenja in likvidacije, kljub temu da ni bila pogrešana prav nobena oseba. Janša je ob tem poudaril, da bo procesiranje te obtožbe pokazalo, ali v resnici živimo v pravni državi. »Kučan je veleizdajo zagrešil v znanem času, na znanem kraju, na znan način.« Janša pričakuje, da bo sodstvo dokaze razčistilo, to pa bo šele pokazalo, ali je Slovenija pravna država.

Po 250 naznanilih kaznivih dejanj agresorji še vedno niso bili preganjani
Kot pojasnjuje Igor Bavčar, Kučan še vedno ni pojasnil svoje vloge pri osamosvojitvi, v besedišču pa vedno uporablja besedno zvezo “tako imenovana razorožitev”. Poudaril je, da je nedopustno, da po 25 letih in 250 vloženih naznanilih kaznivih dejanj še vedno ni bil do konca procesiran ali obsojen nihče izmed agresorjev vojne za Slovenijo, po drugi strani pa se procesira osamosvojitelje. ”To, kar se dogaja s procesiranjem Krkoviča, je dokaz, da je po mnenju nekaterih čas za drugo resnico. Da pa se resnice ne bi obračalo, je danes sklicana ta tiskovna konferenca,” je pojasnil Bavčar.


V sredo, 18. maja ob 19.30 spremljajte oddajo Hobotnica na temo razorožitev TO – Kučanova veleizdaja Slovenije.

Gostje: Janez Janša, Tone Krkovič in Aleš Hojs
V času od 16. maja do 19.maja 1990 je potekalo razoroževanje slovenske teritorialne obrambe. Milan Kučan je bil s tem seznanjen in namerno ni ukrepal. Sprenevedal se je in zavlačeval, tako da je Slovenija izgubila 80 % oborožitve. Kot predsednik predsedstva RS, edinega organa, ki je bil v času med 10. 5. 1990 in 19. 5. 1990 v celoti konstituiran, je imel pristojnost in je bil dolžan zavrniti neustavne ukaze vojaškega vrha Jugoslovanske ljudske armade in Republiškega štaba TO po odvzemu in premeščanju orožja teritorialne obrambe v objekte JLA.
Milan Kučan je kljub pravočasni obveščenosti o namerah JLA po razorožitvi TO RS namesto odločnega nastopa proti razorožitvi TO vse do 18. maja 1990 kolaboriral z visokimi častniki JLA, ki so pripravljali in izvajali razorožitev TO RS.


M. G., Ž. K.