fbpx

Velik uspeh za stranko SDS: Vrhovno sodišče soglasno ugodilo reviziji v zadevi plačila odškodnine v protipravnem procesu Patria!

Vrhovno sodišče je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodnice in sodniki mag. Rudi Štravs kot predsednik ter dr. Mateja Končina Peternel, dr. Ana Božič Penko, Karmen Iglič Stroligo in Tomaž Pavčnik kot člani, v zadevi SDS proti Republiki Sloveniji za plačilo odškodnine v znesku 886.257, 37 evra zaradi škode, ki so jo stranki s svojim odločanjem v procesu Patria povzročili pravosodni organi v procesu Patria, ugodilo revizijo sodbe. Sodba sodišča druge stopnje se razveljavi in se zadeva vrne temu sodišču, se pravi Višjemu sodišču v Mariboru. Odločitev je bila sprejeta soglasno. “Sedaj bodo morali upoštevati naše argumente!” pa je odločitev vrhovnega sodišča za naš tednik pokomentiral odvetnik stranke SDS Franci Matoz.

Stranka SDS se je odločila za odškodninsko tožbo proti državi, potem ko so leta 2014, tik pred državnozborskimi volitvami, protiustavno zaprli predsednika stranke Janeza Janšo, s tem pa stranki povzročili nepopravljivo škodo. Potem ko je SDS na 1. in 2. stopnji izgubila, so na Vrhovno sodišče RS vložili predlog za dopustitev revizije. Vrhovno sodišče je SDS v dveh od štirih točk ugodilo, zato je lahko pravni zastopnik stranke, torej Odvetniška družba Matoz, vložila revizijo. Omenjena revizija je uspela, saj je bila odločitev sprejeta soglasno.

Uspeh pri reviziji je zelo pomemben za naprej. “Zadeva se sicer vrača na Višje sodišče v Mariboru, ki mora sodbo ustrezno obrazložiti, saj je bila le ta v pomembnih dejstvih neobrazložena, zaradi česar je bila podana kršitev 22. in 25. člena Ustave Republike Slovenije,” je sodbo komentiral odvetnik Franci Matoz. Nedvomno pa ima velik pomen tudi dejstvo, da je bila odločitev sprejeta soglasno.

Spomnimo na dogajanje pred letom dni. Vrhovno sodišče RS je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovna sodnica in sodnika Rudi Štravs kot predsednik ter Mateja Končina Peternel in Tomaž Pavčnik kot član v pravni zadevi tožeče stranke SDS, ki jo zastopa Odvetniška družba Matoz, zoper toženo stranko Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno odvetništvo, zaradi plačila odškodnine, o predlogu tožeče stranke zaradi revizije sodbe Višjega sodišča v Mariboru in sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani na seji 7. novembra 2019, sklenilo, da se revizija dopusti glede dveh vprašanj v predlogu za dopustitev revizije.

Določili so, da se revizija dopusti glede naslednjih dveh vprašanj: 1. “Ali je sodišče druge stopnje zaradi odsotnosti obrazložitve oziroma zaradi pomanjkljive obrazložitve zagrešilo kršitev 22. in 25. člena Ustave RS ter absolutno bistveno kršitev iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP?” (14. točka, 339. člen –Bistvena kršitev določb pravdnega postopka je podana, če sodišče med postopkom ni uporabilo kakšne določbe tega zakona ali jo je uporabilo nepravilno, pa bi lahko to vplivalo na zakonitost in pravilnost sodbe. Bistvena kršitev določb pravdnega postopka je vselej podana: Če ima sodba pomanjkljivosti, zaradi katerih se ne more preizkusiti, zlasti pa, če je izrek sodbe nerazumljiv, če nasprotuje samemu sebi ali razlogom sodbe, ali če sodba sploh nima razlogov ali v njej niso navedeni razlogi o odločilnih dejstvih, ali so ti razlogi nejasni ali med seboj v nasprotju).

2. “Ali je sodišče druge stopnje kršilo materialno pravo in pomanjkljivo ugotavljalo pravno relevantna dejstva s tem, ko ni upoštevalo pritožbenih razlogov, ki so se nanašali na utemeljevanje, da so odločitve sodišč vseh stopenj, ki so odločala o kazenskem postopku, odstopale od jasnih odločb in dotedanje ustaljene sodne prakse ter da je šlo za grobo kršenje postopka in namerno razlago jasnih predpisov v nasprotju s sodno prakso?”

Zaradi Patrie stranka dobila manj sredstev iz proračuna
Tožeča stranka, torej SDS, je s tožbo od sodišča zahtevala, naj razsodi, da ji je tožena država dolžna plačati odškodnino v znesku 886.257,37 evra z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Tožbeni zahtevek uveljavlja na podlagi 1. odstavka 26. člena Ustave RS, ki določa, da ima vsakdo pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja. SDS pri tem zatrjuje, da so pravosodni organi v zadevi Patria ravnali protipravno, in poudarja, da je to imelo neposreden vpliv na državnozborske volitve v letih 2011 in 2014, ko je prejela manj glasov kot leta 2008. Stranka je posledično dobila manj proračunskih sredstev, zaradi česar je oškodovana.

 

 

Nina Žoher