Veliki intervju z Evo Irgl: Milan Kučan je prišel na sejo in jo, ne da bi odgovoril na eno samo vprašanje, strahopetno zapustil

Foto: Demokracija

“Spomnim se na primer seje, na katero je po večkratnih vabilih vendarle prišel Milan Kučan. Na začetku seje je samo prebral pamflet, namenjen moji osebni diskreditaciji in diskreditaciji komisije, ki jo vodim, nato pa, ne da bi odgovoril na eno samo vprašanje v zvezi z obravnavano tematiko, strahopetno odšel s seje,” nam je v pogovoru dejala poslanka SDS Eva Irgl, ki se je ljudje spomnijo predvsem po odločnem vodenju Komisije DZ za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti.

So vipavske češnje okusnejše od goriških in zakaj?
Ponosno Vipavko spraševati, ali so vipavske češnje okusnejše od goriških, je približno tako, kot bi Savinjčana vprašali, kateri želodec je okusnejši − savinjski ali štajerski. Odgovor je seveda jasen. Najraje pa imam tiste, ki jih prav zame nabere gospod Cveto v Budanjah, vasi, kjer so doma tudi najboljše avtohtone marelice daleč naokrog. Pa tudi sicer je Vipavska dolina pravi biser, ki ga je treba skrbno čuvati, saj daje zaradi pridnih rok domačinov izjemne pridelke.

Kaj še odlikuje to pokrajino?
Od vrhunskih vin, ki so prepoznavna doma in v tujini, pa do slastne kulinarike. Vsekakor bi lahko še povečali razvoj kmečkega turizma, zlasti pa bi morali dati priložnost tudi manjšim kmetijam, ki predstavljajo pomemben delež pri samooskrbi. Milo podnebje in lepa pokrajina privabljata k nam mnoge turiste, ki se navdušujejo nad lepotami Vipavske doline. Seveda pa bi si občini Vipava in Ajdovščina zaslužili več finančnih sredstev, ki sedaj zaradi napačne vladne politike žal ostajajo v centru države.

S čim ste segli ljudem v srce, da so vam že večkrat dali svoj glas na volitvah, da jih zastopate v DZ?
Ko hodim po terenu, mi ljudje vedno znova povedo, da me cenijo zaradi moje načelnosti, pokončnosti, ki je tudi sicer vrlina ljudi, ki živimo na tem območju. S svojim delom, zlasti z opozarjanjem na probleme tako na državni kot lokalni ravni, sem ohranila zaupanje ljudi, ki vedo, da se lahko name zanesejo in da se bom vedno postavila za resnico, pa naj stane, kolikor hoče.

Vas je bilo kdaj strah za lastno življenje? Vam je kdo grozil ali vas izsiljeval? Spomnimo bralce, da ste vodili tudi komisijo, ki je razkrivala delovanje nekdanje politične tajne službe SDV oziroma Udbe, kar pa ni šala.
Prav zares strah me ni bilo nikoli, čeprav sem zlasti v obdobju, ko sem odpirala teme, ki jih omenjate, večkrat doživela grobe posege v mojo integriteto. Od tega, da mi je nekoč neka ženska v Ljubljani pljunila v obraz, do različnih grdih opazk in žaljivk, kričanja na cesti za mano pa tudi nastavljenih primitivno-žaljivih provokacij, ki so bile namenjene ustrahovanju. Spravljene imam tri debele fascikle žaljivih pisem, med katerimi se je znašlo tudi kakšno malo bolj problematično, zaradi katerega je bila obveščena tudi policija.

Vam je kakšna seja delovnih teles DZ ostala posebno v spominu? Mogoče kakšno pričevanje povabljenih na sejo?
Veliko jih je. Vendar se jih spominjam iz različnih razlogov in vzrokov. Spomnim se na primer seje, na katero je po večkratnih vabilih vendarle prišel Milan Kučan. Na začetku seje je samo prebral pamflet, namenjen moji osebni diskreditaciji in diskreditaciji komisije, ki jo vodim, nato pa, ne da bi odgovoril na eno samo vprašanje v zvezi z obravnavano tematiko, strahopetno odšel s seje. Globoko se me je dotaknila seja, na kateri je gospa Cveta Stepanjan govorila o svojem pokojnem možu, ki ga je Udba po krivici zaprla, mučila, “da je kri špricala povsod”, kot je sama dejala.
Tudi mnoge pomembne seje, na katerih smo obravnavali grobe kršitve človekovih pravic, tudi tistih, ko smo opozarjali na kršitve v primeru Janeza Janše, pa jih je koalicija obstruirala, ker se ni bila sposobna argumentirano soočiti z dejstvi, so mi ostale v spominu. Vedno znova se me globoko dotaknejo zgodbe in pričevanja ljudi, ki so izgubili svoje sorodnike v povojnih pomorih in si, preden odidejo s tega sveta, želijo samo to, da bi izvedeli, kje njihovi svojci ležijo, da jim lahko prižgejo svečko v večen spomin.

Eva Irgl

Mnogi še danes ležijo v rudniških jarkih, breznih, rovih ….
Večkrat se vprašam, kakšni ljudje smo, če ne zagotovimo groba vsem svojim mrtvim, saj je to osnovna civilizacijska norma in neodtujljiva pravica prav vsakega od nas. Tudi sicer se izjemno trudim za razumevanje odnosa do naše skupne polpretekle zgodovine, ki predstavlja bistvo in bit naroda. Samo v tem mandatu sem dvakrat predlagala, da DZ sprejme resolucijo evropskega parlamenta o evropski zavesti, ki govori o civilizacijskih normah. Obakrat je koalicija moj predlog žal zavrnila. Težko dojamem, da poslanci koalicije ne zmorejo zrelo in odgovorno ravnati pri tako pomembnih vprašanjih, ki predstavljajo našo skupno identiteto. S sprejetjem takšne resolucije bi postavili stvari na svoje mesto, tako kot je prav in pravično, predvsem pa bi to odločilno pripomoglo k temu, kakšen vrednotni sistem bomo pustili našim zanamcem.

EU naj bi temeljila na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin … Vas je presenetilo dejanje Jean-Clauda Junckerja glede poveličevanja Karla Marxa?
Poveličevanje avtorja del, v katerih je tudi pozival k revolucionarnemu terorju in nasilju, katerih neposredna posledica so bili milijoni mrtvih ljudi po vsem svetu, in to v različnih kulturah, se mi ne zdi primerno. Sicer pa številke govorijo same zase. Komunizem je namreč kriv za več kot 150 milijonov mrtvih ljudi po vsem svetu in še dandanes na nekaterih koncih sveta zatira narode. Seveda je treba Marxa kritično prebirati in analizirati ter ga umestiti v širši kontekst, ampak poveličevanje takšnih ljudi v sodobnem in demokratičnem svetu, ki temelji na suverenosti posameznika in človekovih pravicah, je nesprejemljivo in vredno obsodbe.

Večkrat ste že dejali, da so temelj vašega političnega delovanja tri vrednote: pravičnost, načelnost, dostojanstvo.
Res je. Pravičnost, da kot politik veš in znaš odgovorno presoditi, kaj je v nekem trenutku prav in kaj narobe, kaj je pravično in kaj krivično, in na to tudi opozoriti. Pravičnost je v politiki izjemnega pomena na različnih ravneh, v prvi vrsti pa pomeni takšno sprejemanje zakonodaje, ki deluje v dobro ljudi in vzpostavlja takšno državo, v kateri bodo vsi enaki pred zakonom. Načelnost pomeni ohraniti hrbtenico in zagovarjati vrednote. V politiki sem vedno delovala tako, da lahko vsakomur pogledam v oči in da nikomur nisem nič dolžna. Dostojanstvo človeka je ključnega pomena, čeprav je zaradi zlasti vprašljive pravne in socialne države ves čas na preizkušnji. Ljudem moramo zagotoviti človeka dostojno življenje, kar pomeni, da moramo vzpostaviti takšno okolje, v katerem bodo ljudje dobili delo, za delo pa pošteno plačilo, kar bo obvarovalo tudi njihovo dostojanstvo.

Mogoče me občutek vara, ampak večina poslancev v zadnjem sklicu DZ je veliko in predvsem brala. Kaj se dogaja? Je res vseeno, kdo sedi v parlamentu?
Seveda ni vseeno, kdo sedi v parlamentu. Takšne bralne vaje so mogoče samo tam, kjer so ljudje čez noč postali poslanci, brez programa stranke in brez védenja, kaj pravzaprav zagovarjajo in kakšna načela zastopa njihova stranka. Takšni ljudje so dovzetni za vsakršne manipulacije in velikokrat v politiki iščejo le lastne koristi. Zato tudi lahko brez vsakršnega moralnega kompasa prehajajo iz ene stranke v drugo, kjer pač v tistem trenutku najbolje kaže. Takšni posamezniki tudi ne morejo zastopati lastnih jasnih stališč, zato seveda berejo vnaprej pripravljene tekste. Takšnim poslancem potem ljudje tudi težko zaupajo, saj vedo, da stališča, ki jih preberejo, ne izvirajo iz njihovega tehtnega premisleka. Zlasti so me v tem sklicu presenetili poslanci, ki kljub doktorskim nazivom večkrat niso zmogli argumentirano pojasniti stališč do nekega zakona in vsebine.

Zdaj poteka volilna kampanja. Verjetno se ljudje na vas obračajo z različnimi težavami. Tudi sicer vodite komisijo, ki se najbolj ukvarja prav s težavami državljank in državljanov. Kaj jih teži?
Na komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, ki jo vodim, smo v tem mandatu obravnavali več kot 650 vlog državljank in državljanov z različnimi vprašanji in težavami. Seveda ne moremo rešiti vseh, ker imamo omejene pristojnosti, vendar pa pomagamo zlasti tistim, ki vse prevečkrat naletijo na tako imenovani molk organa. Institucionalna ignoranca, ki jo mnogi doživljajo, je nesprejemljiva in nedopustna.

Kakšnih vlog dobite na komisijo največ?
Ko smo pred časom naredili vsebinsko analizo vlog, smo ugotovili, da jih največ prihaja s področja pravosodja, delovnopravne zakonodaje, v zadnjem času pa tudi s področja zdravstva, kar pa niti ni tako presenetljivo, saj so se čakalne vrste v mandatu ministrice Kolar Celarčeve povečale za 30 odstotkov. Zaradi tega sem sklicala tudi izredno sejo komisije za peticije, na katero pa si ministrica za zdravje ni upala priti. Vedela je namreč, da to ni odbor za zdravstvo, kjer jo je vedno vzel v bran predsednik ali podpredsednik odbora, in da bom sejo vodila tako, da bom želela slišati jasne odgovore glede čakalnih vrst in da bom tudi vztrajala, če jih ne bom prejela.

Ko že omenjate predolge čakalne vrste. Kaj odgovoriti nekomu, ki se znajde v dolgi čakalni vrsti na operativni poseg?
Najprej naj rečem, da je takšno stanje, ko bolnik v bolečinah in mukah predolgo čaka na poseg, nesprejemljivo in posega tudi v z ustavo zagotovljeno pravico do zdravstvenega varstva, kamor sodi tudi čimprejšnja pomoč. Prav vsak od nas ima v svojem ožjem krogu nekoga, ki predolgo čaka na določen poseg, pa čeprav vplačuje v zdravstveno blagajno. Zavedati bi se morali, da zdravstveni sistem obstaja izključno zaradi bolnikov. Zato bomo v SDS čakalne dobe skrajšali, povečali število splošnih in družinskih zdravnikov, uvedli dejansko konkurenco pri nabavah, kar bo vodilo v cenejše storitve materialov, presekali bomo s korupcijo, ki hromi razvoj celotne države, skratka, v zdravstvu bomo naredili red.

So glasovi pred sodiščem oziroma glasovi Odbora 2014 pripomogli k bolj normalni, pravičnejši družbi?
Zagotovo so pripomogli k skupnemu cilju po pravičnejši družbi, predvsem pa so pokazali, kako pomembno je, da stopimo skupaj in glasno opozorimo na vse tiste, ki se jim dogajajo krivice in zaradi česar so jim kršene človekove pravice.

Kakšne spremembe oziroma reforme bi v pravosodju pravzaprav potrebovali?
Vsekakor potrebujemo korenito prenovo pravosodnega sistema, ki sem jo osebno pričakovala vsaj v tem mandatu, vendar pa je minister Klemenčič ostal le pri kozmetičnih popravkih, ki z resno reformo nimajo popolnima nič. Kot članica odbora za pravosodje ves čas opozarjam na anomalije znotraj pravosodnega sistema, ki jih je treba odpraviti. Pravosodni sistem mora delovati transparentno, pregledno in učinkovito. Sodniki in tožilci morajo odgovarjati za napake, nastale v postopkih. Na najvišjih funkcijah v pravosodnem sistemu pa ne morejo biti ljudje, ki so v prejšnjem, nedemokratičnem sistemu grobo kršili človekove pravice.
Seveda pa se zavedam, da je pravosodni sistem zelo okostenel sistem, ki se izjemno počasi premika in težko sprejema kakršnekoli spremembe, čeprav so te nujne. Hkrati pa se ta sistem sooča še z izjemno nizkim zaupanjem ljudi. Tudi zato, ker takrat, ko je bil čas za to, nismo opravili prepotrebne lustracije.

Eva Irgl Demokracija 3

Zakaj menite, da bi bila lustracija, ko smo se osamosvajali, nujna?
Večina držav, ki je izšla iz podobnega sistema kot mi, je opravila vsaj neko obliko lustracije. Bodisi preko zakonodaje bodisi preko ustave ali posebnega akta. Danes so te države močne, tudi ekonomsko uspešne. Tudi Slovenija bi morala ob osamosvojitvi narediti takšen korak, saj je to bistvenega pomena za pravičen in normalen prehod iz nedemokratičnega v demokratični sistem. Lustracija ima namreč dva pomembna učinka. Katarzični učinek na narod, ko s svojih ramen odvrže breme preteklosti in lahko svobodno vstopa v postopke demokratizacije ter neobremenjeno sodeluje pri njihovem uveljavljanju, in t. i. institucionalni učinek, ki je vezan na to, da na najvišjih položajih v tako pomembnih sistemih, kot je pravosodje, ne morejo biti ljudje, ki so bili v prejšnjem sistemu kakorkoli povezani s SDV ali pa so grobo kršili človekove pravice.

Kako odgovarjate tistim, ki pravijo, da smo tisti, ki ne zagovarjamo brezglavega spuščanja ilegalnih migrantov v državo, nestrpneži?
To nima prav nič z nestrpnostjo, ima pa veliko z odgovorno politiko do lastnega naroda, s spoštovanjem zakonodaje in z doslednim varovanjem schengenske meje. Poleg tega bo politik, ki ima rad svojo državo in jo resnično dojema kot skupen dom in domovino, naredil vse, da zagotovi varnost lastnih državljanov in njihovega imetja.

Kakšno Slovenijo si želite v bližnji prihodnosti?
Pravično Slovenijo, kjer bomo vsi enaki pred zakonom, kjer ne bo delitev na prvorazredne in drugorazredne državljane, kjer mladi ne bodo odhajali v tujino zato, ker v Sloveniji kljub svojim potencialom in strokovnosti ne dobijo zaposlitve, kjer bodo upokojenci imeli dostojne pokojnine in kjer dostojanstvo človeka ne bo več ves čas na preizkušnji.

Petra Janša, Demokracija

 • antimur

  V kolikor bi Kučan imel procent korajže in domoljubnega srca, kot ga ima Eva, Slovenija ne bi bila v takšnem dreku. Ta pošast se pa napihuje samo takrat, ko so okrog njega udbaši, v nasprotnem je pa odvratna driska, domoljubu ne upa niti pogledati v oči, kje pa, da bi z njim komuniciral, takrat zmrzne po vsej svoji kratki dolžini, skratka odvraten strahopetec.

  • učko

   Kučan je “žleht”, nikakor pa ni strahopetec. Je zelo premeten človek in politik !!!!

   • Srce

    A, daj no, če je človek dovolj žleht in premeten, je pa že kar politik? Samo v Sloveniji! In še to le pri rdeči zalegi.

   • antimur

    Zahrbtnost, lažnivost in nezakonito ukvarjanje s politiko nikakor ni premetenost in politika. Če bi bil korajžen, bi kandidiral na listi kakšne od svojih strank, tako je pa pizda in zahrbtnež ter ogaben izdajalec vsega, kar je slovenskega.

    • SIMON ROZIC

     Te tvoje besede bi mu vsak dan citiral ob tortici pri
     “zvezdici” ! …

   • SIMON ROZIC

    Kučanova premetenost je samo karakterna sprijenost in
    genetska kompleks, ki temelji na človeški zlobi !
    Takšnim povzpetnikom se je po domače reklo kar
    “živi hudič” ! – ljudje so vedno imeli prav!

  • karpelec

   Njegovi mišelinki bi bilo treba malo lufta spustit, da bi ga vrglo v drugo smer.

 • učko

  Kučan bo vedno situacijo izkoristil sebi v prid ali pa to vsaj poizkušal storiti v čim večji meri.

 • Luiggi

  Vse kar lahko recem punca je fejst baba in pametnejsa od mnogih,ce ne vseh rdecuhov!!!

  • učko

   Pametna je sam tolk, da nateguje ovce, ki jo volijo in tako cuga dobro poslansko plačo. Drugače bi s svojo “teološko” izobrazbo lahko sam skrete pucala !

   • Srce

    Rdeča FDV lahko le puca skrete, po celem svetu, le v Sloveniji meša drek.

    • učko

     Jah, tako kot mi je reku v eni prejšnjih služb en žlehtni in za delo nesposobni šef: “eni ste za delat, drugi pa za drek mešat”, kar pomeni jebat tiste, ki delajo !

     • Srce

      Upam, da ta tvoj šef ni tudi politik. Oni to znajo, jebat delavski razred.

     • učko

      No, sej za to pa več kot 50% ljudi ni šlo na volitve! Kdo pa se dons zavzema za delavce? Politkarji jim nabijajo visoke in progresivne davke, ki so tako destimulativni kot kazni. Dejansko režim “kaznuje” dobre delavce. Potem pa se naj pričakuje, da bojo delodajalci cenili in dobro plačevali svoje delavce? Kako?

     • Srce

      Res je, vendar za to ni kriv Janša, še manj Eva, kriv je sistem, ki so ga postavili tisti politiki, ki gobezdajo, da so zaščitniki delavskega razreda, v resnici mu pa pijejo kri. Saj ti to veš, drugače ne bi bil (K)učko. Daj še piši tako kot misliš, ne serji po forumu z rdečim govnom rdečih podgan.

    • SIMON ROZIC

     …SD so že obesili svoje portrete v WC-je, samo urnike
     čiščenja so pozabili dodati, n.pr.:čistilec Dejan Židan:
     vsako nedeljo in vseh rdečih praznikih !

 • učko

  Irglca itak fura sam neko ceneno politično in osebnostno samopromocijo. Kakšno leto nazaj je bla slikana s člani podmladka SDS, ki da bojo “ukinili” RTV prispevek. In kwa je zdej s tistim “projektom”??!!!! Jest še vedno plačujem ta pofukan prispevek !!!!!! Nobene stvari se SDS-ovci in Irglca ne lotijo, da bi jo nardil, gre se sam za ene čudaške in groteskne samopromocije. Kot tiste kosti pobitih, ki so jih skrpali ven iz jam in jih sedaj “sončijo” v plastičnih gajbicah in na šotorskih platnih. BOLANO !!!! In na tak način bi razi zmagali na volitvah in sestavili vlado?! NEMOGOČE !!!!!

  • komar marko

   nisem kriv če si nesposoben urediti stvari.. Plačuj! Kapiš!
   Pa imaš sploh volilno pravico,ko takepišeš?

   • učko

    Tukej se gre, kurac neumni, za princip ! RTV prispevek je omenjen samo kot “primer” tega kar pišem, majmun !

    • komar marko

     Kdo je NOR, se kuj vidi.Kapiš!

    • SIMON ROZIC

     Butec in Butec….Butale!

     • učko

      SIMON + MARKO = TUPAC + GLUPAC = DREK + KAKA = ĐUBRE

  • Miro Jereb

   Še vedno si idjot. Prijavi se pod pravim imenom ptem pa serji…strahopetnež s pištolo v žepu in ovelim k.rcem.

   • učko

    Prijavi se ti s pravim imenom, če si že tako načelna ! Besedo “strahopetnež” lahko napiše samo ženska, pa še nekaj drugih indicev v tvojem pisanju je, da si ti, “Miro”, ženska !

   • bednick

    Pa kwa tebe briga kakšen kurac ma !?
    Pejt na Lady pa tam piš o kurcih.

 • učko

  Irglca, KONJSKI KSIHT, slabo pofukan !

  • komar marko

   želje kot vidim so. Jap kar DESANKO povabi pa bo. Kapiš!

   • Franc Šink

    Ali pa Brunhildo Lević.

   • SIMON ROZIC

    Učkov idol so po po moje Hribarca ali pa Čaćinovićka
    ali pa nakinčana Nusdurferca , pa lesena Kozlovićka
    pa Jankovćka, pa Tomićka , pa še kakšna druga odvratna
    rdeča pić.a!

  • Miro Jereb

   Primitiven idijot.

 • VERRZIFIKATOR

  Petminutnica, saj si strahopetec ne zasluži daljše pozornosti.

  Milko Visočnik

  STRAHOPETEC IN OBISK

  Bil je večkrat na obisk povabljen,
  svoje da bi mož izrazil mnenje,
  če je treba, tudi hrepenenje,
  bil je vabljen, da ni bil pozabljen.

  Vedno sramežjivo se otepal
  je možak visokega obiska,
  končno tjakaj ga prižene stiska,
  vsak tako o njem bi človek sklepal.

  Kot visok se tam obiskovalec
  ob gositeljico zgolj spotika,
  ne prizna si, da ga silno mika,
  da postal bi njen usmerjevalec.

  A ker jalova je vsa mikavnost,
  da dosegel tu bi kaj z nasvetom,
  z grdim nadnjo znese se pamfletom,
  po ovinkih sicer, ne naravnost.

  Je v besedah, kot bi kravo pasel,
  prav pastirsko mož neslane klati,
  kolikor le more, pljuva, blati,
  ko spozna, da stvari ni dorasel.

  Do kolen da namreč ji ne seže,
  ki gostiteljica je sprejema,
  kriva ni zadrega, najmanj trema,
  da se klavrno možic odreže.

  Rad ravnal ko vedno bi povzpetno,
  a nobena peta ne pomaga,
  še na prstih hitro žal omaga,
  se zato pobere strahopetno.

  Nauk je zgodbe, da preveč v višavo
  lesti se ne sme in ni mogoče,
  saj potem, ko zgoraj je prevroče,
  vrže ubožca niže še v nižavo.

  • SIMON ROZIC

   Trese se mu glas prevzetni,
   sivi osel zares je prepotentni,
   domače trave noče z nami žreti,
   po oazah ozira se ta pes prekleti ….

   Hčero lastno je na varno spravil,
   da čuva mu nakradene miljone,
   ker ne ve, če jih bo sam porabil,
   dovolj bo za naslednje mu rodove!

   Naj crkne stari od pohlepa,
   od pohlepa vsega in hudobe,
   naj ljudstvo lastno ga kaznuje,
   naj z gnojnico mu grob zasuje !

 • Antonius

  Veleizdajalcu se pozna, da je bil *generalni* na slovenskem CeKaju, ker se ni rabil nikoli spustiti v polemiko s podrejenimi.
  Posranec je iz oči v oči korajžen samo v zahrbtnem slogu.
  Laže kot pes teče, krade še hitreje, slovenski volivci mu pa verjamejo, da so vsi novi *ksihti* čisti kot diamant, ker jim jih je *ON* predvolilno ponudil..
  Da se razumemo! S Kučanom je po kriminalnih vatlih odmerjeno vse čisto ok. Pokvarjena baraba, ki ji ni treba biti še bolj pokvarjena kot je, ker mu gre itak vse kot po maslu. Vse je narobe s Slovenci, ker tej barabi že 27 let verjamejo in zaupajo.
  Če Janša ne bo sestavil novo koalicijsko vlado, bo v plenilskih rokah kleptomanskega veleizdajalca in njegovemu udbovskemu forumu, Slovenija ostala še en štiriletni mandat.
  Šerijatarji jim pridejo prav. Z njimi se moramo ukvarjati, da nam stran od pogledov lahko povsem mirni pokradejo, kar je še vrednega ostalo.

 • Hun

  Irglca je vredna greha…pa ne po misijionarsko..ampak na grobo kot v filmih za odrasle…kj izvirnega pa ne najdes na njeni izumetniceni pojavi in pameti

  • tramal

   Vi ste bolj vrženi na pse v garaži.

   • Hun

    dj Fritzl spust hcere iz kletne mucilnice

 • Franc Šink

  Lustracija nikoli ni bila intimna opcija komunistov.Ta je še vedno rezervirana za udbo.

  • učko

   Sej je bla lustracija !!! Ta rdeči fašisti so LUSTRIRALI svoje nasprotnike, JaJo jim je pa pomagal, k’ je včasih biu njihov. No, sej je še vedno, sam da njegove ouce tega ne vejo!

 • Krtača 20

  Kaj nej rečem…da je imel Marx prav. Ko je Slovenijo stisnila kriza, smo gospodarstvo in banke reševal s socialnim denarjem, denarjem države. Dobiček je privaten, izguba pa državna. Se mogoče kdo od desnih ne strinja?

  • učko

   Banke je pokradla komunistična mafija, ki obvladuje praktično vse punkte v tej državi. Lahko rečemo, da je država Zlovenija še vedno njihova, partijsko-mafijska, privatna lastnina. Mi smo samo sužnji, ki polnimo proračun, da lahko režim potem “pravično razdeljuje” davkoplačevalski denar, ve se kako! Tudi banke bomo mi sanirali. Se mogoče kakšen levuhar s tem, kar sem napisal, ne strinja ?!

   • komar marko

    dam ti čisto pertko!

   • Krtača 20

    Nisem vedel da imajo v ameriki tud kučana pa ta rdeče. Res si brihten ko noč….

    • Goran Hvala

     to se tud sam sprasujem. kak imajo v najhus kapitalizmu tud kucana in podobne.

  • komar marko

   VPRAŠAJ strokovnjake za javno zasebno.KDO je to izumil. Tam desnih ni. Prav tako jih ni pri TEŠ in pri bančni luknji. Kdo ej že tam??????????????

 • totex39

  Za Kućana se ve, da je veliki strahopetnež in lažnivec hkrati, tudi soočenja se nikoli ne udeleži, kajti nikoli ne ve kakšno vprašanje mu bo nasprotna stran postavila. Na TV in kjer koli odgovarja na vprašanja vedno sam, samo da mu drug govornik ne more oporekati njegovim lažem in v naprej napisanim govorom.

 • Vera

  Eva, odlična kot vedno !

  • komar marko

   UČKO jo samo vidi pa mora KUJ DESANKO zalaufat!

 • Rotar Jakob

  kurćan vedno odgovarja samo udbomafiji in krivosodju da ga vzdržujejo na račun kz slovenistana!

 • Tweety Bird

  “Mnogi še danes ležijo v rudniških jarkih, breznih, rovih ….”

  In prav je tako. Izdajalci lastnega naroda so vsepovsod kaznovani…bilo kje na svetu. Še premalo smo vas…mlade podgane se kar razmnožujete. Bo spet potrebna deratizacija.

 • Tweety Bird

  Sprenevedanje Irglove: “Večina držav, ki je izšla iz podobnega sistema kot mi, je opravila vsaj neko obliko lustracije. Bodisi preko zakonodaje bodisi preko ustave ali posebnega akta. Danes so te države močne, tudi ekonomsko uspešne.”

  Od vseh teh držav, ki so izvedle lustracijo, je Slovenija najbolj ekonomsko uspešna… zahvaljujoč predvsem levim vladam. Če bi pri nas prišlo do lustracije, bi Slovenija bila na zadnjem mestu tranzicijskih držav po ekonomski razvitosti. Klerodesnica in katoliška cerkev bi folku vse pobrali… KAPISH????

  • montyamp

   Če bi poštenim vse pobralii , bi jim ostalo še vedno več kot imajo danes pod komunistično golaznijo .

 • lado

  revčki !!!!!!!!!! od vašega blejanja se ne bo nič ukrepalo !!!!! tu gor ste pa sploh in oh !!!!!!!!!! reve skrivaške !!!!!!!!!!!! BEDAKI NIČ VREDNI !!!!!!!!!!!!!!!!! BLJAC !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • tramal

   Seveda si mislil strahopetne komunajzerje ,a ne.

 • karpelec

  Atraktivna Eva bi bila še atraktivnejša, če bi enkrat za spremembo spremenila svoj naglavni dizajn in v roki držala iskrivo Evico ali navihanega Adama.

 • domovina mili dom

  Kdor ima čisto vest, pride na soočenje.

 • Ponosen Slovan

  Saj se še vsi spomino zadnjih soočenj, kjer je Janez Janša strahopetno zapustil studio, a ne? Zlate ribice?
  Dajte najprej pred svojim pragom pomest.

  • Goran Hvala

   tisto ni vazno. …:-)…drgac tega njihovi ne pocnejo… sam ostali. . ce se nisi vedel. . :-) :-)

 • Jan Kovalski

  Tole si velja zapomniti:
  “… v Budanjah, vasi, kjer so doma tudi najboljše avtohtone marelice daleč naokrog”.

  https://www.google.com/maps/place/Budanje/@45.865485,13.910723,13z/data=!4m5!3m4!1s0x477b18be9ef817f3:0x2caf52b4d8d315df!8m2!3d45.8725387!4d13.9528597

  Pa na nasprotni strani (Planina) so baje tudi dobre marelice. Tako, da zgornjo lokal patriotsko izjavo jemljem z rahlo rezervo.

 • Jan Kovalski

  Kučan je hotel demonstrirati, da se je tekom svojega življenja naučil brati z listka.
  Nekaj kar je počel skozi vso svojo partijsko zgodovino.

  • SIMON ROZIC

   …in “listek” mu je nekdo napisal , ker je sam opravilno nepismen!

 • Gr Enze

  BRAVO EVA LE TAKO NAPREJ SICER PA LAŽNIVCI IN STRAHOPETCI IMAJO KRATKE NOGE , ZA TO JE POSKRBEL BOG , DA JIH LAŽJE UJAMEMO SEVEDA , ČE HOČEMO !

  • SIMON ROZIC

   Odlično! Tako je!¨Laž ima kratke noge! Prav zato se Kučanov glas
   tako “milo” trese (…in rit seveda tudi!)

 • Tine Čeligoj

  Lepa in pametna, kar je redka kombinacija. Vsaka ji čast.

 • bednick

  Eva Irgl je bila rojena v Šempetru pri Novi Gorici. Gimnazijo je končala v Ajdovščini in se vpisala na Teološko fakulteto v Ljubljani.
  ______________________
  To.
  Take nune rabmo!
  Ne pa neke stare , zahojene.

  • Soave

   ? ? ? ?

   • bednick

    A nimajo na teološki smer za nune?
    :))

    • Soave

     Pa za take bimbote kot si ti imajo morda tudi kakšno smer.

    • Soave

     Nasvet. Prijavi se za študij v programu
     Duhovno izpopolnjevanje
     https://visteof.uni-lj.si/razpis_vnos.asp?razpis=DU18

     • bednick

      Brez duhovnosti komot shajam.
      Lahko pa pridejo iz teološke k meni na šnel kurz:
      pokazal jim bom kramp in motiko.

     • Soave

      Veš, na tej fakulteti ne študirajo samo tisti, ki želijo biti duhovniki, ali nune.

      Malo zgodovine. . . . . .

      V Ljubljani je bila 1919 ponovno ustanovljena Univerza s teološko,
      pravno, filozofsko, tehniško in medicinsko fakulteto. Teološka
      fakulteta (TEOF) je dobila prostore v nekdanjem Alojzijevišču. Leta 1949
      je bila fakulteta izključena iz Univerze v Ljubljani in je postala
      samostojna ustanova, vendar še del javnega izobraževalnega sistema. V
      letu 1952 je bila izključena tudi iz vrste javnih izobraževalnih ustanov
      in je postala interna cerkvena ustanova. Jeseni 1972 so Alojzijevišču
      dogradili prizidek, kjer so zdaj predavanja. Leta 1968 je začel v
      Mariboru delovati oddelek TEOF s tremi zadnjimi letniki in se od 1993
      postopno razširil na celoten teološki študij. Maja 1991 je TEOF znova
      dobila status državne ustanove in bila 18. novembra 1992 ponovno
      vključena v Univerzo. V akad. letu 1993/94 je stekel dvopredmetni
      študij, v Ljubljani v povezavi s Filozofsko, v Mariboru pa s Pedagoško
      fakulteto. Od 1997 v Mariboru potekajo predavanja v novi škofijski
      stavbi Andreanum. TEOF od 1921 – z večletnim presledkom po drugi
      svetovni vojni – izdaja revijo Bogoslovni vestnik in zbirko Acta
      theologica Sloveniae.

     • bednick

      Soave, se trudiš in to cenim.
      Ampak.
      Meni TEOF pomeni tolk k ta lansk sneg.

     • Soave

      Vem, vem.

      Ampak , morda pa le kdaj kaj prav pride. . . . .

 • Kučko pod pručko

  Lepa in pametna Eva ter usranê Kučan

  Zelo dober intervju ste naredili s poslanko stranke SDS, Evo Irgl. Iz njenih odgovorov se vidi, da je ne krasita le prikupen obraz in lep stas, ampak ima tudi v glavi potencial, ki ga pri levakih pogrešamo. Bravo, Eva, za vse te jasno izražene misli, domoljubi pa ti želimo veliko ospešnega dela v parlamentu.

  Posebej pa me je zbodlo, kako je Kučan po mnogih njenih pozivih le prišel na komisijo, ki jo je vodila, potem pa stisnil rep med noge in pobegnil. Stavim, da je niti v obraz ni upal pogledati in da je samo potuhnjeno strmel v tla. Strahopetec je samo še enkrat več dokazal, kakšen usranê je, kar sicer vemo že dolgo. Še dobro so nam v spominu vsi pozivi Janeza Janše na javna soočenja pred TV kamerami, ki bi jih gledala cela Slovenija, pa se Pritlikavec ni nikoli upal ozreti Janši v oči. Vedel je namreč, kako bi ga prvak opozicije povozil v vsem, o čemer bi tekla beseda.

  Usranê, da mu ni para!!!

 • montyamp

  Kućan je rojen v znamenju hijene kot AL CAPONE .

 • Tweety Bird

  “Mnogi še danes ležijo v rudniških jarkih, breznih, rovih ….”

  In prav je tako. Izdajalci lastnega naroda so vsepovsod kaznovani…bilo kje na svetu. Še premalo smo vas…mlade podgane se kar razmnožujete. Bo spet potrebna deratizacija.

  • Srce

   Pazi, da ne boš sam požru svoj strup golazen rdeča.

  • Harigast

   odjebi,golazen retardirana

  • Bozz

   Kdo se oglaša:
   http://archive.fo/RTe1F

   “Njihov plan je, da imajo ljudje občutek, da imajo zagovornika njegovih
   pravic, ko jih kapital pred očmi krade dostojanstva in da tako ne odnese
   pokrova. Njihov plan je točno to kar je naredil Tsipras, ki je Mesca
   obiskal na ustanovnem kongresu njegove stranke v Ljubljani. To je v
   imenu levice pristati na vse zahteve kapitala, kar desnica ne bi nikoli
   mogla doseči brez revolta ljudi. Ta taktika se je v Grčiji izkazala v
   korist kapitala in na škodo ljudi. Zato ZL tudi podpira obstoj v EU.”

   Si volil levico? Kako vas lastni levičarji (pa naj je to SD ali Levica) z lahkoto vodijo za nos. Mimogrede kapital oz. kapitalizma, ki ga omenja Slovenska socialistična partija na tem linku, že dolgo ni več. Centralna banka (v ZDA že od 1913) in davek na dohodek (ter na zemljo, lastnino,…) sta dva temelja komunizma, da ne omenjamo ostalih. Iz centralnih bank pa izvira večina vseh ekonomskih tegob danes. Vi levičarji ste seveda tako neumni in oprani, da še temeljev lastnega sistema ne poznate in prikladno za vse tegobe za katere je kriv vaš lasten sistem, ki vlada tako v ZDA kot v EU in povsod po svetu, okrivite kapitalizem.

  • KP

   Sem ti že hotel pritisnit všeček. Za tvojo ugotovitev,da izdajalci lastnega naroda morate biti kaznovani. Boste uslišani enkrat. Upam.

  • Gavtroža

   Cepec , so bili otroci , žene in starčki izdajalci ki so jih poklali tvoji rdeči morilci -izdajalci?
   Res si prtegnen.

   • Kosobrin

    Tudi naš stari oče ni bil izdajalec, boril se je za svobodo, pa je bil usmrčen na Sv. Urhu! Takole ne bomo prišli do sprave nikoli!

 • Tweety Bird

  Sprenevedanje Irglove: “Večina držav, ki je izšla iz podobnega sistema kot mi, je opravila vsaj neko obliko lustracije. Bodisi preko zakonodaje bodisi preko ustave ali posebnega akta. Danes so te države močne, tudi ekonomsko uspešne.”

  Od vseh teh držav, ki so izvedle lustracijo, je Slovenija najbolj ekonomsko uspešna… zahvaljujoč predvsem levim vladam. Če bi pri nas prišlo do lustracije, bi Slovenija bila na zadnjem mestu tranzicijskih držav po ekonomski razvitosti. Klerodesnica in katoliška cerkev bi folku vse pobrali… KAPISH????

  • Olga2345

   Laž je nesmrtna duša komunizma! Komunizem je zločinski sistem! Komunist Kučan pa je zločinec, ki sodi dosmrtno za zapahe!

   • Gavtroža

    Ja gospa , kdaj se bo to zgodili , če bi se že bi bilo že prepozno

  • slovenec1000

   kar si povedal, je čisto res in se popolnoma strinjam s tabo. absolutno po BDP in drugih razih kazalcih imaš prav. pa poglejmo napredek od leta 1991. medtem ko so tiste države, ki so izvedle lustracijo se zelo hitro gospodarsko razvijale je slovenija bolj ali manj imela počasno gospodarsko rast (na splošno).
   na internetu lohko dobiš te podatke. zelo zanimiva je primerjava s poljsko kjer vemo da so izvedli lustracijo 100%. oni so v tem časo do 2013 skoraj dvakrat več bdp pridobili kot slovenija.

   še primerjava: poljska in slovenija tečeta na 10 km. slovenija ki je pač bolj razvita 1991 lohko štarta že pri 4 km, poljska pa mora štartati prov z začetka. obe začneta lauftati in do 2013 slovenija prelaufa še 3 km, poljska pa že 5 km. in zdej ki misliš, kdo je bolj uspešen, tisti ki prelaufa sam 3 km al tisiti ki jih je prlaufu 5 km????

   če bi slovenija se razvijala tako hitro kot poljska (kar bi lahko bilo popolnoma mogoče zaradi že velike gospodarske moči v jugoslaviji) bi slovenija znala prehiteti avstrijo. ampak ne. na oblasti levičarji ki so laufali socializem in podjetja so padala kot domine. raje kot da bi reševali podjetja s prestrukturiranjem so jih spravli v tečaj,….. vzrok za propadanje podjetij je tudi seveda neznanje takratnih vodilnih se obnašat v kapitalizmu.
   KAPISH?????

  • tramal

   Aja saj je še venezuela za nami ,da nismo glih na zadnjem mestu.

  • KP

   Kdaj da smo izvedli lustracijo?? Si bebav?

  • xtc

   Tunnek,tvoja realnost je še vedno nekje v SFRJ.
   Slovenija je bolj ali manj EDINA od Višegrajcev,ki NI naredila lustracije,tiste ,ki so jo vidimo so nas že prehitele in dohitele ali pa so nam tik za petami.
   Lustracija bi morala biti ljudje kot je Kučan,Kocjančič,Rigelnik,Potrč,Zemljarič in gorannc,Masleša,Ribičiči itd nebi smeli natijavno nastopati niti se politično udejstvovati niti imeti kakršne koli službe v zvezio z državo, tisti odgovorni za zločine pa bi pristali pred sodišči in zaporih in penzije bi jim bile zmanjšane na minimalne.

  • Gavtroža

   Kam bi prišli , če nebi imeli tako pametnih ljudi, imenovati ga -bebav- je še premalo

  • Beli Medo

   Ali samo nekaj provociraš tja v tri dni, ali si pa popolnoma neveden KAPIŠ!

 • Olga2345

  Čestitke Eva Irgl! Pogumno naprej!

 • tromaž

  Tity, cerkev ne bi imela več kaj pobrati, ker je že vse pobral komunizem s srpom in kladivom. pa bodi brumen in se zahvali katoliški Evropi, drugače ne bi tu sedaj čvičkav kot mnogi kreteni, ker bi moral svojega Fičkota štimati sicer bi on čvičkav.

 • tramal

  Bravo naša Eva Irgel.Vse komunajzerske babe se lahko skrijejo pred tabo ,tako po videzu kot po pameti in modrosti.

 • xtc

  Lustracija je nujna.

 • Republic Commando

  To je ženska, ne pa tisti stvori v prispevku o paradi sramote. :)

 • Kosobrin

  Gospa Eva, se kdaj vprašate, koliko drugih ljudi, partizanov in civilistov, ubitih pod črno roko izdajalcev, fašistov in nacistov še vedno leži po naših gozdovih, grapah, jarkih …. se kdaj vprašate, koliko nedolžnih civilistov, otrok je končalo zaplinjenih v taboriščih smrti, v Nemčiji, na Poljskem?! Takole ne bomo prišli nikamor, kazati eden na drugega s prstom …. ne sme se pozabiti, kaj se je dogajalo, moramo pa se zavedati, da je ta čas, hvala Bogu, za nami. Mladih to ne zanima, mladi hočejo živeti dostojno življenje v svoji domovini. Za to se trudite na vaši novi poslanski poti! Zgodovine izbirsati ne moremo, žal pa jo nekateri hočejo narediti drugačno. Mi, ki tukaj komentiramo, nismo krivi, nihče ni kriv za tisto, kar so hudega storil njegovi predniki ali naši predhodniki.

  • Gavtroža

   No , pa naj vam odgovorim , koliko partizanov ubitih leži po gozdovih . zelo malo , ali nihče, le tisti ki so jih sami partizani pobili. Poznam take primere,

   • Kosobrin

    Poznate, ja! Ne smešite se!

    • Hribouc

     Opranoglavi ploskoglavec, pomilovanja si vreden.
     In začudenja, da še nasedaš komunistični beštiji Udbokučanistana-
     – pa še zaupam ti, da sem sin partizana, ki je bil nevarno ranjen, komaj preživel in se tri leta podil – bežal po slovenskih gmajnah in gozdovih, v glavnem lačen, ušiv, prezebel, moker, presran od strahu, gledajoč zblojenost, neorganiziranost, nasilje,
     strahovlado in sektašenje komisarjev in komande okoli posebnega kotla za “oficirje”, itd, ited! GRAUŽ KOMUNISTIČNI !

   • Hribouc

    Med narodom krožijo podatki, da sio sami pobili med 30 in 35 odstotkov svojih ljudi, bodisi ob “sprejemu v partizane”, kot selekcija in kasneje med “čiščenji nezanesljivih” ali pa pobitih “exemplarično” za vzgled in strah !
    Kakšen red in disciplina med komunističnimi partizani je to bila, si je strašno težko predstavljati, sploh pa je morala 90% temeljila na strahu!

  • šmentanamuha

   Kosobrin, bojim se, da si tudi ti samo žrtev zelo uspešne komunistične propagande, ki jo je partija desetletja izvajala v socializmu. Dokumenti in prićevanja, ki so prišla zdaj na dan, nam kažejo drugačno sliko partizanstva, kije bilo po vodstvom komunistične partije. Tko da se bojim, da ima Gavtroža še kako prav. Mnogi, ki smo zrasli na NOB pravljicah, smo danes zgroženi, da ne rečem zaprepadeni. Pa s tem ne želim žaliti tvojega prepričanja. Govorim samo iz svojega spoznanja. Stvari niti približno niso bile take, kot so nam jih prikazovali. Stvari so bile tako grozovite, da lahko rečem samo: česa takega so bili sposobni le demoni, ljudje brez duše. Ti še danes upravljajo z našo državo. Zato je vsak zavedajoče se posameznik še kako pomemben. Takih ne prenesejo, takih se bojijo. Vse dobro ti želim.

   • Hribouc

    Če bi v živo na svoja ušesa poslušal svojce žrtev ali preživele, ekstremno redki so, bi se ti zmešalo, ko to pridružiš današnjim komunističnim “slavjem”, ki so navadno nadaljevanje zločina z drugimi sredstvi in zaslužijo kazenske pregone.

 • Gavtroža

  Čestitke Evi, tako pokončnih Slovencev žal še kako manjka

 • Bravo, Eva! <3

 • Hribouc

  Kapo dol in moj globok priklon, lepotica, pokončna Slovenka zmagovalka!

  • Miro

   morda bi raje : hlačke dol in priklon lepotica moja

   • Hribouc

    Prasje!

   • Clemen J.

    Nismo vsi musliči in bi samo posiljevali kot ti!

 • žogica

  SDSova “lepotica”!

  • Olga2345

   Pravi zakompleksanka in nevoščljivka…

   • žogica

    Da si zakompleksanka sem vedela, zdaj si še pa nevoščljivka, fuj!

  • cosmosjasnovidec

   Lepotica gor ali dol za nategnit je kar dvomim,da si v enakem stanju tudi ti.
   ————————————————————————
   Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
   DR.Cosmosjasnovidec

   • Hribouc

    KAJ DELA ADMINISTRATOR NOVE 24 TV DANES ?

    g. direktor, ali boste naredili red?
    (sem delničar NOVE24Tv)

    • Estrim Rolls

     administrator briše take linke in poste v katerih je notri prava resnica. mentalno bolne komentatorje pa pusti da fino širijo sovraštvo. to je očitno tudi poslanstvo nove24tv

 • Kosobrin

  Gospa Eva, se kdaj vprašate, koliko drugih ljudi, partizanov in civilistov, ubitih pod črno roko izdajalcev, fašistov in nacistov še vedno leži po naših gozdovih, grapah, jarkih …. se kdaj vprašate, koliko nedolžnih civilistov, otrok je končalo zaplinjenih v taboriščih smrti, v Nemčiji, na Poljskem?! Takole ne bomo prišli nikamor, kazati eden na drugega s prstom …. ne sme se pozabiti, kaj se je dogajalo, moramo pa se zavedati, da je ta čas, hvala Bogu, za nami. Mladih to ne zanima, mladi hočejo živeti dostojno življenje v svoji domovini. Za to se trudite na vaši novi poslanski poti! Zgodovine izbirsati ne moremo, žal pa jo nekateri hočejo narediti drugačno. Mi, ki tukaj komentiramo, nismo krivi, nihče ni kriv za tisto, kar so hudega storil njegovi predniki ali naši predhodniki.

  • montyamp

   Ko bodo morilci in udbovski atentatorji po zaporih se lahko menimo .
   Eni so itak že zazidani , tudi nedolžni .
   Ko bodo tile rojeni v znamenju hijene :
   Kućan Milan , Zoran Janković ,Gregor Golobič , Janez Zemljarić, Branko Masleša, Zvonko Fišer,Anton Rop , Matjaž Han , Svetlana Makarović , Al Capone, Drago Kos,Mao Zedong,Tit Turnšek , Andreja Katić , Kim Džong Un , Elena Ceaucescu , Hermann-Wilhelm Göring , Spomenka Hribar , Violeta Tomić , Violeta Bulc , Igor Zorčič , Bizilj Ljerka…………. Kocjanćić , Miklavćić , Isajlović , so tudi že kandidati ……….
   šli z oblasti , se ti opranoglavo govedo lahko oglašaš na portalih kjer se borimo za demokracijo .

   • cosmosjasnovidec

    Tudi to je popolna resnica si pa jih še ogromno izpustil.
    Konec koncev,če bi naštel še ostale bi zapolnil prostor na tem portalu.
    ————————————————————————
    Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
    DR.Cosmosjasnovidec

   • piko8

    Vse te podgane, ki si jih napisav niso vredni velike začetnice!!

  • cosmosjasnovidec

   No ja.
   Tokrat se sicer strinjam tudi z tabo oziroma tem kar si napisal,ker je resnica.
   Strinjam se pa seveda tudi z tistimi kateri hočejo,da se kaznujejo povojni izdajalci ter Udbovski zločinci.Prvi primer je tovariš “milan kurčan” kateri ima na vesti kar ogromno zadev ena izmed njih je tudi naročilo uboja Ivana Krambergerja,da se še zraven ne omenja izdajalstvo Slovenije ter kar so udbovci počeli z Slovenci katere so mučili v njihovih tajno skritih bunkerjih in kjer je “kurčan” sodeloval.Pa slinavi sluzasti “danilo turk” pa še ogromno je takih kateri so še živi in jim nihče ne stopi na prste,da bi odgovarjali za svoje zločine.
   To je največji problem katerega seveda normalen človek ne more prezreti saj kot je očitno zakon velja samo za ene drugi so pa nedosegljivi.
   ————————————————————————
   Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
   DR.Cosmosjasnovidec

  • Clemen J.

   Tam 1000x manj kot so jih pobili komunisti samo v Sloveniji, po 2 sv vojni! Če pa štejemo še drugje pa jih je stalin še 22miljonov, Mao tzetung 55 miljonov, polpot okoli 6 miljonov, in ostali komunisti v Laosu, Vietcongu in drugje okoli 10 miljonov. In ti se sikeraš za par tistih slovenskih izdajalcev ki so po 2 sv vojni okupirali Slovenijo.

   • Kosobrin

    Ne klati neumnosti, raje še enkrat preberi, kaj sem napisal! Pa lep dan želim!

 • lili pili

  Tipicna sds ovca, kot novinarka je bila cisto za nic

  • cosmosjasnovidec

   Ti pa največji internetni pasjejebski butl.
   Sem na nekaterih portalih zasledil,da ti pišejo to kar sem ti napisal.
   Torej navadno zahojeno pasjejebsko teslo z prazno betico.
   ————————————————————————
   Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
   DR.Cosmosjasnovidec

   • lili pili

    Hvala za pohvalo, ti tako ne ges ali si pes ali pasjejebec.

    Prorocam pregled pri veterinarju, pol pa po potrebi pri psihologu, lahko pa se oglasis tudi pri meni, bom poskrbel za tvojo preobrazbo v nenevarno biolosko maso

 • Drazen Kovac

  50 komentarjev prebranih,,,vi ste vsi bolani in obsedeni,,,idioti

  • šmentanamuha

   Zakaj se oglašaš, če nimaš ničesar za povedat?

  • cosmosjasnovidec

   In ravno “idiot” zaradi svoje šibke manjvrednosti po sebi imenuje druge.
   ————————————————————————
   Vsakemu levaku,komunajzerju,čefutarju ter seveda musliču se poščijem v usta in na glavo.
   DR.Cosmosjasnovidec

 • učko

  Ta konjski ksiht ne zna čist neč druzga, kot se nekej objestno obnašat !! K tist Anžetov Logar !

  • janko

   U kje pa, punca je moj tip.

  • Clemen J.

   ti gre v nos Ane, ki vas je odkril kako kradete in kako perete denar islamskim teroristom. Sej bo, kmalu boste lahko zapustili slovenijo, kjer ne boste imeli več kaj iskat.

 • Sredina

  Ma Brez Kučana, komunistov in udbe pa ne gre haha

  • Kosobrin

   In to bomo zdaj poslušali še štiri leta, namesto da bi reševali resnične probleme!