Vesel zbira podpise za skupno izjavo za javnost proti pritiskom na neodvisne državne nadzorne institucije

Predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije Tomaž Vesel, (Foto: STA)

Po naših informacijah predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel lobira pri predstavnikih tako imenovanih neodvisnih institucij, kot je na primer ustavno sodišče, da bi podpisali izjavo, posredno usmerjeno proti slovenski vladi. V izjavi je izpostavljeno zavedanje, da obsežnost epidemije predstavlja veliko preizkušnjo za vse državljane in da takšna situacija terja tudi prekomerne napore vseh odločevalcev. “Ne glede na to je mogoče opaziti številne poskuse rušenja demokratične ravni, ki neodvisnim institucijam otežujejo korektno opravljanje pooblastil in rušijo dolgo grajen ugled,” je zapisano. Seveda gre za še en poskus blatenja podobe Slovenije in slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše v tujini. V za to nadvse neprimernem času – pred 30-letnico Republike Slovenije in pred predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije.

Predstojniki neodvisnih institucij v Republiki Sloveniji z veliko zaskrbljenostjo ugotavljamo, da se v zadnjem obdobju na naše institucije izvajajo ponavljajoči se pritiski politike, ki se odražajo v neposrednih ter pogosto koordiniranih napadih preko medijev in socialnih omrežij,” je v sporočilu oziroma skupni izjavi za javnost zapisal predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel skupaj z nekaterimi drugimi predstavniki globoke države in izpostavil, da se zavedajo, da obsežnost epidemije predstavlja veliko preizkušnjo za vse državljane in da takšna situacija terja tudi prekomerne napore vseh odločevalcev. “Ne glede na to je mogoče opaziti številne poskuse rušenja demokratične ravni, ki neodvisnim institucijam otežujejo korektno opravljanje pooblastil in rušijo dolgo grajen ugled,” je ob tem dodal.

V sporočilu je poudarjeno, da nadzorniki oblasti pomenijo trdno in močno državo, kar je osnova za zagotavljanje uspešnega družbenega razvoja in mora biti v interesu vseh, predvsem pa je odgovornost politikov, da slednje ščitijo kot ključne gradnike pravnega reda. Politika ustavnih pravic in samostojnih in neodvisnih državnih organov, ki bdijo nad njimi, ne more in ne sme dojemati kot nujno zlo, ampak kot civilizacijsko pridobitev. Nedostojne, nekorektne, interesno motivirane in predvsem neutemeljene kritike lahko zamajajo temelje demokracije, kar je skrajno nevarno početje z negativnimi dolgoročnimi učinki. “Podpisniki skupne izjave se zavedamo, da odločitve, ki jih sprejemamo, pogosto naletijo na nestrinjanje obravnavanih posameznikov ali skupin. Naše odločitve so argumentirane in pravno podprte ne glede na morebitne politične posledice, zato je pavšalno zavračanje ali neupoštevanje odločitev, kot tudi očitanje političnega delovanja izrazito neodgovorno, še zlasti če je pospremljeno z nedostojno kulturo javnega izražanja mnenj,” je zapisano.

Pisci izjave menijo, da smo prišli do točke, ki predstavlja skrajni trenutek za dvig standarda komuniciranja in sodelovanja v državi. S skupno izjavo želijo vplivati na izboljšanje stanja po načelu zgledovanja od zgoraj navzdol, kar lahko močno vpliva na ravnanje ljudi ter njihovo zaupanje v javne institucije. Ob prihajajoči obletnici dneva državnosti javno pozivajo celoten politični prostor, da sledi že doseženim vrednotam in težnjam k razvoju demokracije v Republiki Sloveniji. Po njegovem mnenju je potrebno umiriti razmere in zagotavljati spoštovanje do institucij, ki predstavljajo imunski sitem države. “Upravičeno smo lahko ponosni na dosedanje delo in z vso odgovornostjo bomo zakonsko opredeljene naloge opravljali tudi v prihodnje. Potrebno pa bo zagotoviti pogoje dela, ki bodo povezovalni in konstruktivni ter bodo učinkovito varovali temeljne pravice, ki so zapisane v Ustavi Republike Slovenije,” so na koncu izjave še sklenili.

Vesel je zbiranje podpisov potrdil
Medtem je predsednik Računskega sodišča Vesel zbiranje podpisov potrdil za portal Siol. “Mislim, da je logično, da so se obrnili na Računsko sodišče, smo konstantna tarča napadov,” je dejal. Med možnimi podpisniki te izjave bi lahko bili informacijska pooblaščenka, komisija za preprečevanje korupcije, varuh človekovih pravic, ustavno sodišče in računsko sodišče. Dokument zdaj teden ali dva kroži, da dajo vsi pripombe in morda še kaj popravijo ter da se tudi pokaže, ali je splošen konsenz in nezadovoljstvo med predstojniki neodvisnih institucij, je pojasnil Vesel in dodal, da ne ve, ali je kdo že podpisal. Vesel je še izpostavil, da je odločitev, ali se pridružiti temu pozivu, stvar samostojne presoje predstojnikov organov. Po njegovi oceni pa je nezadovoljstvo veliko. Opozoril je, da niso cilj kritike v prvi vrsti mediji, za katere je normalno, da tudi kritizirajo, je pa ocenil, da bi morali biti bolj zadržani politiki, ki napadajo nadzorne institucije. Novinarska vprašanja smo poslali tudi nekaterim institucijam, na katere je bila naslovljena omenjena izjava. Je pa seveda zanimivo, da se Vesel postavlja v središče žarometov, morda tudi podaja v politiko, pred svojim pragom pa ne pomete – svojo popoldansko “nepridobitno” dejavnost namreč nemoteno opravlja še naprej.

Sara Bertoncelj