fbpx

[Video] Andrej Šircelj: Kdaj misli Šarčeva vlada začeti spoštovati pravne norme, ki so dane z ustavo in zakonom o fiskalnem pravilu?

Andrej Šircelj (foto: Demokracija)

SDS je na svoji spletni strani objavila novico o novinarski konferenci, na kateri je poslanec SDS mag. Andrej Šircelj predstavil zahtevo za oceno ustavnosti zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, ki sta jo na ustavno sodišče danes vložili poslanski skupini SDS in Nove Slovenije. Ti sta ob pripravi besedila sodelovali s številnimi ekonomskimi in pravnimi strokovnjaki.

V obeh poslanskih skupinah so predlagali, da ustavno sodišče ugotovi, da so zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 v členih 1., 3., 5., 29. in 30. in 2. člen rebalansa ter 3. in 4. člen odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 v neskladju s 148. členom ustave, v povezavi z 2., 3., 3.a in 8. in 153. členom ustave. Prav tako ustavnemu sodišču predlagajo, da ugotovi, da sta rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019 ter odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 v nasprotju s 3. in 6. členom zakona o fiskalnem pravilu.

Ustavno sodišče naj zato razveljavi rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019 in odpravi odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 ter vladi in državnemu zboru naloži uskladitev zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, ki izvršuje rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2019, z ustavo in zakonom o fiskalnem pravilu v roku 1 meseca, so se strinjali v SDS in NSi.

Sporni: zakon o izvrševanju proračuna, odlok in rebalans proračuna
“Tukaj gre torej za tri pravne predpise, glede katerih zahtevamo oceno ustavnosti, in sicer gre za zakon o izvrševanju proračuna, s katerim se izvršuje proračun za leto 2019, gre za odlok, ki daje okvir, predvsem na odhodkovni strani, in gre za sam rebalans proračuna. Vsi tri trije pravni akti dejansko določajo proračun za leto 2019,” je uvodoma pojasnil mag. Šircelj in nadaljeval: “148. člen ustave določa usklajenost prihodkov in odhodkov, ali povedano drugače, tudi z zadolževanjem odhodki ne smejo biti višji od prihodkov, razen v primerih po zakonu o fiskalnem pravilu, ko gre za izredne dogodke, pri čemer pa letos temu ni tako,” je pojasnil poslanec SDS mag. Andrej Šircelj.

Poslanec Andrej Šircelj je nato dejal, da se pri zahtevi za oceno ustavnosti proračuna srečujemo s prvovrstnim ustavnopravnim vprašanjem, in sicer, ali se bo ta vlada držala ustavnopravnih norm ali ne. “Gre pa tudi za to, da se uvede disciplina na fiskalnem področju oziroma fiskalna disciplina oziroma, da se troši toliko, kot se ustvari,” je poudaril mag. Šircelj.

“Fiskalni svet je dal mnenje o rebalansu proračuna za leto 2019 in ugotovil, da odhodki presegajo prihodke za 270 milijonov evrov in zaradi tega je vzpostavljeno vprašanje higiene in discipline ter vladavine prava,” je nadaljeval poslanec, ki je dodal, da v poslanskih skupinah SDS in NSI z vloženo zahtevo za oceno ustavnosti želijo izpostaviti, ali se bodo v naši državi na finančnem področju upoštevale pravne norme, ki so dane z ustavo in zakonom o fiskalnem pravilu, poročajo na spletni strani SDS.

M. V.