fbpx

[Video] Direktor Ukoma Uroš Urbanija: Veselinovič grobo krši Zakon o STA!

Direktor UKOM Uroš Urbanija (Foto: Nova24TV)

Na vladi so sprejeli uredbo, ki bo podrobno urejala opravljanje javne službe Slovenske tiskovne agencije. Direktor UKOM-a Uroš Urbanija poudarja, da se rešuje obstoječe stanje, ko je bilo zaradi kršitev zakona njihovega direktorja Veselinoviča financiranje zaustavljeno. Hkrati poudarja, da zakon jasno navaja, da bi morale biti vse vsebine brezplačno dostopne vsem pod enakimi pogoji. “Ti povzetki morajo biti znova brezplačno dostopni vsem pod enakimi pogoji,” je bil jasen. Pri tem pa niso mišljeni le povzetki, temveč vse storitve, ki morajo biti brezplačno dostopne vsem, trenutno pa so zaklenjene in dostopne samo naročnikom. “Gre za evidentno kršenje zakona,” je bil jasen Urbanija. 

Vlada je izdala uredbo o opravljanju službe Slovenske tiskovne agencije, ki podrobneje ureja opravljanje javne službe STA in njeno financiranje, opredeljuje vrste in obseg javnih storitev, določitev nadomestila za opravljanje javne službe ter sklenitev letne pogodbe. Vlada za izvajanje uredbe pooblašča UKOM, zaposleni na STA pa menijo, da uredba, sprejeta ob odsotnosti dialoga, ne nagovarja ključnih vprašanj za obstanek in razvoj STA, temveč odpira nova vprašanja o avtonomiji agencije ter tako državljanom nudi manj kakovosten javni servis.

Uredba opredeljuje vrsto in obseg storitev javne službe, določitev nadomestila za opravljanje javne službe, sklenitev letne pogodbe o opravljanju javne službe, izvedbo nadzora nad prekomernimi nadomestili, obveznost hrambe podatkov in poročanja o državnih pomočeh ter predhodno ureditev za leto 2021, je sicer zapisano v sporočilu po seji vlade.

Kot pojasnjuje direktor UKOM-a Uroš Urbanija, uredba povzema zakonske okvire za delovanje STA, določene z zakonodajo. “V okviru tega je seveda bilo potrebno urediti tudi financiranje,” je pojasnil. Pri tem izpostavlja, da je prav direktor Bojan Veselinovič skoraj pol leta zavračal možnost izročitve dokumentacije v zvezi s poslovanjem STA UKOM-u, češ da UKOM nima nobenega izrecnega pooblastila vlade. “Ta uredba navsezadnje ureja tudi ta razmerja in obvezuje UKOM v odnosu do STA,” je še dodal.

Poslana dokumentacija bi morala biti ustrezno označena
V nadaljevanju je Urbanija kritičen, da je Veselinovič dokumentacijo poslal v škatlah na vlado in ne na UKOM. “Običajno ko je pošiljal direktor Veselinovič stvari na urad vlade za komuniciranje, je bil seveda vsak dokument, vsak račun posebej označen, da je prišel. Torej nismo dobivali v nekih škatlah, kjer se ni vedelo, kaj je notri ali pa česa pravzaprav ni,” je pojasnil in pri tem poudaril, da gre za nenavaden način komuniciranja STA navsezadnje tudi z vlado. “Dokumentacijo bi moral izročiti UKOM-u, pa žal tega ni naredil.”

Foto: Pixabay

Očitkov zaradi nove uredbe o avtonomiji in mnenja zaposlenih o manjši kakovosti njenih storitev Urbanija ne razume, saj uredba rešuje financiranje, kar je viselo v “zraku” skoraj pol leta. “Glede PKP7 pa je zadeva večplastna, po drugi strani PKP7 obvezuje tudi STA, navsezadnje, da opravlja javna službo,” je še v nadaljevanju pojasnil. Pri tem še poudari, da je že večkrat povedal v zadnjih dneh, kar je tudi navsezadnje priznal Veselinovič na odboru Državnega zbora, da STA ne opravlja javne službe, vsaj ne tako, kot jo opredeljuje zakon o STA. Izpostavil je najbolj pereč problem fotografiranja, zakon o STA namreč obvezuje tudi objavo fotografij najpomembnejših dnevnih dogodkov. “STA to res dela, ampak so te fotografije dostopne samo tistim, ki dodatno plačujejo,” je še opozoril.

Zakon o STA določa brezplačen dostop ključnih vsebin vsem, a ga je STA kršila
Hkrati pa zakon jasno navaja, da bi morale biti vse vsebine brezplačno dostopne vsem pod enakimi pogoji. “Torej že na primeru fotografij je jasno, da tukaj direktor Veselinovič grobo krši zakon o STA,” je dejal. Zakon jasno določa, da mora STA v prvi vrsti pripravljati in objavljati povzetke novic s področja notranje in zunanje politike ter denimo športa. “Ti povzetki morajo biti znova brezplačno dostopni vsem pod enakimi pogoji,” je bil jasen. Pri tem niso mišljeni le povzetki, temveč vse storitve, ki morajo biti brezplačno dostopne vsem, trenutno pa so vse zaklenjene in dostopne samo naročnikom. “Gre za evidentno kršenje zakona.”

Foto: Direktor STA Bojan Veselinovič

Ob vsem navedenem je Urbanija prepričan, da je Veselinovič grobo kršil zakonodajo, glede izterjave sredstev na sodišču, kjer je bil slednji zavrnjen, pa tudi Urbanija poudarja, da je odnos med STA in UKOM prekinjen, zato Veselinovič nima nobene pogodbene osnove za izterjavo svojih sredstev. “Tukaj je bilo že na prvi pogled jasno, da izvršba ne more uspeti, to je seveda ugotovilo tudi sodišče,” je pojasnil. Pri tem Urbanija izpostavi še dve nepravilnosti, prvo, že omenjeno, (ne)opravljanje javne službe, kot bi jo moralo, in drugo, kar je določal PKP7, da bi se STA financirala brez pogodbe na podlagi letnega načrta. “Ampak v njihovem letnem poslovnem načrtu lepo piše, financiranje se uredi v pogodbi,” je še dodal. Gre torej za začaran krog, saj PKP7 daje možnost financiranja brez pogodbe, a ta mora biti skladen s poslovnim letnim načrtom STA.

Sara Rančigaj