fbpx

[VIDEO] Kako so prali denar v naših bolnišnicah in kaj ima s tem Mladina

UKC Ljubljana (Foto: STA)

Primer prodaje žilnih opornic se vse bolj razpleta. Komisija za ugotavljanje zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu je namreč ugotovila več sumov o nepravilnem ravnanju. Med drugim obstaja sum, da naj bi določene osebe v slovenskih bolnišnicah od dobaviteljev zahtevale plačilo v zameno za nabavo določenih žilnih opornic ter s tem ravnale nezakonito. Denar, pridobljen iz prodaje žilnih opornic, pa naj bi med drugim uporabili za nakup lastniških deležev KB 1909 v družbi Mladina, d. d.

Predsednica Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic Jelka Godec je na novinarski konferenci predstavila vmesno poročilo, ki ga je komisija sprejela na včerajšnji večerni seji. Komisija se je osredotočila predvsem na nabavo in prodajo žilnih opornic v UKC Ljubljana, UKC Maribor in Splošni bolnišnici Celje.

Skupne ugotovitve, ki bodo predstavljene tudi na seji DZ, so:
– obstaja sum, da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in UKC Maribor v letih 2007–2016 oškodovali javna sredstva in delovali negospodarno ter nezakonito;
– obstaja sum, da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in UKC Maribor za izvedbo javnih naročil v letih 2007–2014 pripravili in izvedli javna naročila, ki niso sledila temeljnim načelom javnega naročanja, ter so delovali nezakonito in večkrat kršili Zakon o javnem naročanju;
– obstaja sum, da naj bi prihajalo med dobavitelji žilnih opornic v Sloveniji do kartelnih dogovarjanj;
– obstaja sum, da naj bi odgovorni v UKC Ljubljana in UKC Maribor v letih 2007–2016 s svojimi dejanji, ki nakazujejo tudi na koruptivna dejanja, omogočali določenim dobaviteljem prevladujoč položaj na trgu pri prodaji žilnih opornic;
– obstaja sum, da naj bi določene osebe v slovenskih bolnišnicah od dobaviteljev zahtevale plačilo v zameno za nabavo določenih žilnih opornic ter s tem ravnale nezakonito.

Godčeva je nato pojasnila, da glede na pregledano gradivo in izjave zaslišanih prič preiskovalna komisija tudi predlaga, da pristojni organi raziščejo morebitne sume:
– kršitev Pogodbe o delovanju Evropske unije v delu o pravilih konkurence, in sicer z omejevanjem konkurence na slovenskem tržišču s strani multinacionalke Abbott v letu 2013;
– kaznivega dejanja pranja denarja prek nabave in prodaje lastniških deležev v Mark Medical, d. o. o., s strani KB 1909 v letih 2006–2015;
– davčne utaje zaradi transfernih cen pri verigi dobaviteljev Mark Medical, d. o. o., in Emporio Medical, d. o. o., v letih 2003–2016;
– da naj bi se denar, pridobljen iz prodaje žilnih opornic, uporabil za nakup lastniških deležev KB 1909 v podjetju Distriest, d. o. o. (lastnik Mladine, d. d.), in za njegovo dokapitalizacijo v letih od 2007–2015;
– da naj bi se denar, pridobljen iz prodaje žilnih opornic, uporabil za nakup lastniških deležev KB 1909 v družbi Mladina, d. d., in za njeno dokapitalizacijo v letu 2007;
– da naj bi se denar, pridobljen iz prodaje žilnih opornic, uporabil za nakup lastniških deležev KB 1909 v podjetju Distriest, d. o. o., in Mark Medical, d. o. o., od družbe Vega Finanz s.a. v letih 2007–2015 in za dokapitalizacijo podjetij v Italiji in v Sloveniji.

Na podlagi gradiv in glede na ugotovitve bo komisija podala nekaj naznanitev morebitnih sumov kaznivih dejanj za fizične osebe in za gospodarske družbe, in sicer gre za naznanitev kaznivih dejanj po več členih Kazenskega zakonika. Hkrati bodo državnemu zboru predlagali, da na to temo sprejme več sklepov, med drugim, naj se vmesno poročilo posreduje Finančni upravi RS, Računskemu sodišču RS, Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence, Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in drugim.

B. O.