fbpx

[Video] Minister Počivalšek predstavil ključne dosežke predsedovanja Slovenije Svetu EU

Predsednik stranke Konkretno in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek (Foto: Twitter Vlada RS)

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na novinarski konferenci o ključnih dosežkih predsedovanja Slovenije Svetu EU predsedovanje ocenil kot uspešno. Poslancem, ki so prestopili v druge tako parlamentarne kot izvenparlamentarne stranke je zaželel vso srečo, odzval pa se je tudi na vprašanje kako komentira napovedovani vstop Roberta Goloba v politiko.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je na novinarski konferenci predstavil ključne dosežke predsedovanja Slovenije Svetu EU. Počivalšek je uvodoma gledalcem zaželel vse dobro v novem letu, nato pa izpostavil, da je preteklo leto prineslo ogromno izzivov, s katerimi so po njegovi oceni opravili z odliko. Med take izzive je gospodarski minister uvrstil tudi polletno predsedovanje Svetu Evropske unije.

Skozi predsedovanje je Slovenija vztrajno zasledovala krepitev evropskih mehanizmov in delovanje gospodarstva, konkurenčnost enotnega trga ter si prizadevala za odpornost slednjega na morebitne pretrese v prihodnosti. Po mnenju Počivalška lahko za zgodbe o uspehu štejemo akt o digitalnih trgih.

“Gre za pomemben mejnik pri ustvarjanju bolj odprtega, tekmovalnega in poštenega digitalnega trga,” je povedal Počivalšek in poudaril, da bo omenjeni akt reguliral digitalne trge na ravni Evropske unije. Predvsem so na udaru nekatere sporne prakse določenih spletnih podjetij. S tem aktom naj bi bil olajšan dostop in rast manjših podjetij, ravno tako pa naj bi bili bolje zavarovani tudi sami potrošniki.

Večja zaščita potrošnikov in razbijanje monopolov
Digitalni akt, je povedal gospodarski minister, “določa obveznosti in prepovedi za velike platforme, ki drugim podjetjem onemogočajo dostop do potrošnikov.” Ob tem je bilo na področju varstva potrošnikov storjenih še nekaj drugih korakov. Svet EU se je seznanil z napredkom predloga direktive o potrošniških kreditih in predlogom uredbe o splošni varnosti proizvodov. Izpostavljena je bila tudi potreba po spoštovanju intelektualne lastnine. Velik napredek na tem področju predstavlja vzpostavitev enotnega patentnega sodišča. Da bi sodišče začelo z delovanjem je potrebna samo še ratifikacija s strani Avstrije.

“Evropsko gospodarstvo bo bolj robustno, če bo dobro pripravljeno na prihodnje izzive,” je opozoril Počivalšek in za enega od takšnih izzivov izpostavil prehod na zeleno gospodarstvo. Za ta namen je bila opravljena razprava o posodobljeni industrijski strategiji, kjer je bil izpostavljen sveženj imenovan “Pripravljeni na 55”, ki naj bi imel zaradi vseh posodobitev zakonodaje EU ogromen vpliv na industrijo. Počivalšek je še posebej ponosen na doseženo široko politično podporo držav članic EU za dvojno preobrazbo evropskega turističnega ekosistema, ki bo temelj priprave dolgoročnega načrta evropskega turizma 2030-2050.

Tesnejše sodelovanje z ZDA
Počivalšek je na podlagi izkušenj izredno izvozno naravnanega slovenskega gospodarstva prepričan, da bo tudi evropsko gospodarstvo bolj stabilno, če bodo urejeni odnosi z največjimi trgovinskimi partnerji. Kot uspeh na tem področju je gospodarski minister navedel odobritev Sveta EU tako imenovani “Pitsburški paket” za prvo zasedanje Sveta EU ZDA za trgovino in tehnologijo. To bo podlaga za krepitev sodelovanja z ZDA v okviru desetih delovnih skupin.

Ravno tako je Svet EU sprejel sklepe o stališču EU glede sporazuma o uradno podprtih izvoznih kreditih. “Gre za kredite za projekte proizvodnje električne energije iz premoga. Žal je bila zaradi epidemiološke situacije preložena 12. ministrska konferenca v Ženevi, a je Svet kljub temu potrdil Deklaracijo o zaključku pogajanj o domači storitveni zakonodaji,” je povedal Počivalšek in izpostavil, da je to Evropski uniji omogočilo pridružitev zadevnih deklaracij v okviru Svetovne trgovinske organizacije.

Janez Cigler Kralj

“Kar 112 držav, oziroma dve tretjini držav članic Svetovne trgovinske organizacije je sprejelo tudi skupno izjavo o olajševanju naložb. Ta zagotavlja ohranitev doseženih rezultatov in zavezo k uspešnemu zaključku pogajanj do konca leta 2022,” je na tiskovni konferenci še izpostavil Počivalšek.

Korak proti vesolju
Svet EU pa se za časa slovenskega predsedovanja ni ukvarjal samo z Evropo, temveč je zrl tudi v nebo. O temu naj bi pričalo sprejetje dokumenta evropskega pristopa k upravljanju vesoljskega prometa. “Ta bo podlaga za skupna stališča glede upravljanja vesoljskega prometa,” je pojasnil gospodarski minister. Evropska komisija pa je 9. decembra 2022 objavila tudi akcijski načrt za socialno ekonomijo, kar je bil eden od ciljev slovenskega predsedovanja, kjer sta sodelovala Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ivan Šokić