[Video] Novinar Perš: “Kdo je odgovoren za presojo verodostojnosti listin, če ne sodni svet?”

Luka Perš v oddaji Tema dneva. (Foto: Nova24TV)

Afera Masleša še vedno ni dobila epiloga, po mnenju raziskovalnega novinarja Luke Perša pa si v tem primeru želi sodni svet po pilatovsko umiti roke, čeprav so glavno telo za integriteto in ugled sodstva. Po njegovem mnenju bi moral sodni svet ravnati veliko bolj odločno o ugotavljanju pristnosti Masleševe izobrazbe. Perš meni, da Masleša diplomo ima, problematičen pa je njegov pravosodni izpit in pripravništvo, ki ni bilo opravljeno v skladu z zakonodajo. “Upamo, da bomo videli končno prave, verodostojne dokumente, da vsi dvomi o ustrezni strokovni izobraženosti Masleše dokončno usahnejo,” je izpostavil Perš. 

Sodni svet pravi, da za presojo veljavnosti potrdil o opravljeni diplomi in pravosodnem izpitu vrhovnega sodnika svetnika Branka Masleše ni pristojen. Kljub temu pa od Masleše pričakuje, da pojasni nejasnosti glede veljavnosti potrdil, saj je sodni svet v sporočilu za javnost zapisal, da bo to storil v okviru skrbi za zagotavljanje javnega ugleda sodstva ter z namenom zaščite in krepitve zaupanja v sodno vejo oblasti.

Od Masleše pričakujejo, da tako sodnemu svetu kot javnosti celovito pojasni nejasnosti in dvome o veljavnosti potrdil o diplomiranju in pravosodnem izpitu, ki se pojavljajo v medijih. Iz vrhovnega sodišča so sicer medijem posredovali fotokopijo diplome in fotokopijo potrdila o opravljenem pravosodnem izpitu Masleše. Oba sta podpisana, fotokopija diplome pa nima žiga. Potrdilo o opravljenem pravosodnem izpitu ga ima.

Masleša se doslej na to ni odzval, saj je za časopis Dnevnik pred tedni dejal, da so nekateri mediji kar takoj postavili tezo, da nima diplome in tedaj niso vzpostavili stika z njim. Dekanja pravne fakultete v Sarajevu pa je za TV Slovenija pred časom trdila, da je Masleša pri njih diplomiral in je tudi zavrnila očitke o ponarejanju potrdila.

Sodni svet si po pilatovsko umiva roke
Ozadje diplome vrhovnega sodnika Masleše je prvi pričel raziskovati raziskovalni novinar Luka Perš iz spletnega portala Prava.si. Sodni svet pričakuje Masleševa pojasnila glede veljavnosti potrdil, medtem pa se Perš strinja z oceno, da so si na sodnem svetu po pilatovsko umili roke. “Žal si sodni svet vse od izbruha te banalne sodne afere umiva roke. Sami se spomnite, ko so sklicali prvo sejo 16. decembra 2021, medtem ko na isti dan predsednik sodnega sveta ni bil dosegljiv, saj je imel druge obveznosti,” je pojasnil Perš.

Raziskovalni novinar Luka Perš (Foto: Nova24TV)

Takrat sta se na seji tudi opravičila še dva člana sodnega sveta, poleg tega pa se je moral izločiti tudi Emil Zakonjšek, ki je Maslešev osebni odvetnik, zato ni bilo zadosti članov, da bi se lahko o zadevi sploh odločalo. “Tudi na naslednjih sejah sodnega sveta se je opazilo, da na vsak način hočejo to afero pomesti pod preprogo. Sam v svojih člankih uporabljam besedo ‘okuženost’ članov. To je vidno, da sta že dva člana ‘okužena’ z Maslešo, na primer vrhovni sodnik Erik Kerševan in njegov osebni odvetnik Zakonjšek. Po mojih informacijah pa sta v sodnem svetu še dva goreča ‘fana’ Masleše, ki zavirata celotni postopek,” je pojasnil.

Masleša mora podati pojasnili komisiji za etiko in integriteto ter sodnemu svetu
Ob tem Perš izpostavlja še, da je komisija za etiko in integriteto obravnavala na zadnji seji tri teme oziroma pobude, podane s strani njegovega medija, našega medija in še nekoga drugega. “Tisto tretjo pobudo so zavrnili, tudi mojo so zavrnili, a so dali del pobude disciplinskemu sodišču na sodnem svetu, kjer je spet predsednik Zakonjšek,” je obrazložil in dodal, da mora Masleša v okviru naše pobudo podati odgovor komisiji za etiko in integriteto. Kot kaže, pa je enak sklep sprejel tudi sodni svet. “Upamo, da bomo videli končno prave, verodostojne dokumente, da vsi dvomi o ustrezni strokovni izobraženosti Masleše dokončno usahnejo.”

Vrhovni sodnik Branko Masleša (Foto: STA)

Perš se tudi sprašuje, kdo je odgovoren za presojo verodostojnosti listin, če ni v tem primeru sodni svet. “V tem primeru Masleša, predsednik vrhovnega sodišča Damir Florjančič in ostali vodstveni kadri iz vrhovnega sodišča sploh niso več pomembni. Sedaj je edino pomemben sodni svet, ker je glavno telo za integriteto in ugled sodstva. V tem primeru bi morali ravnati veliko bolj odločno,” je izpostavil.

Pri Masleši je problematično pripravništvo in veljavnost pravosodnega izpita
Po mnenju Perša Masleša ima diplomo, bistvo težave pa je predvsem pravosodni izpit. Pravosodni izpit po njegovih podatkih ne po bosanski in ne takratni slovenski zakonodaji ne bi smel biti priznan. “Drugo vprašanje, ki se pri tem postavlja, je potrdilo o pripravništvu, ker tudi po takratni bosanski zakonodaji bi moral Masleša delati pripravništvo vsaj dve leti ne glede na informacije, da je nekomu, ki je delal v JLA, bilo avtomatično priznano pripravništvo, ampak to je bilo po mojih informacijah priznano le do leta 1959,” je obrazložil.

V nadaljevanju izpostavlja, da je po bosanski zakonodaji iz leta 1973 zapisano, da diplomiranim pravnikom, ki so imeli pripravništvo na tožilstvu, sodišču, v odvetniških pisarnah oziroma javnem pravobranilstvu, zadostuje leto dni pripravništva. “Vsi ostali, ki so opravljali v drugih državnih organih, kar tudi vojska nekako je, so morali opravljati dve leti. In če je Masleša diplomiral 31. marca 1975, kako je lahko že 10. junija 1976 položil pravosodni izpit?” se sprašuje Perš.

Sara Rančigaj