fbpx

[Tabela] Posledice zgrešene migrantske politike: Več kot podvojeno število ilegalnih migrantov v primerjavi z lani

Foto: STA

Policija je v prvih devetih mesecih letos obravnavala 15.590 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za skoraj 115 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, ko je teh bilo 7260. Kot je razvidno iz policijske statistike, je med njimi še vedno največ prebežnikov iz Afganistana, v vrh pa so se prebili še državljani Indije in Burundija.

Največji pritisk nezakonitih prečkanj meje še naprej beležijo na območju koprske policijske uprave, kjer so zabeležili skoraj polovico vseh primerov, opazna pa je rast števila še na območju novomeške policijske uprave, kjer beležijo skoraj tretjino vseh primerov.

Število obravnavanih izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot trikrat. Skupaj jih je bilo 14.981. Že od lani se nadaljuje rast števila Afganistancev, vse več prošenj pa prejmejo od prebežnikov iz Indije, Burundija in Kube, ki lahko v Srbijo z letali vstopijo legalno, od tam pa pot nadaljujejo proti zahodni Evropi. Sicer pa so obravnavali še 6941 vlog za začasno zaščito, med katerimi so bile skoraj vse sprejete od državljanov Ukrajine.

STA objavlja tabeli s podatki o številu nezakonitih prehodov meje v prvih devetih mesecih 2022 in primerjavo z enakim obdobjem lani glede na državljanstvo, po policijskih upravah in tabelo o številu oseb, ki so jih tuji varnostni organi vrnili slovenskim oziroma slovenski organi tujim. Prav tako so objavljene tabele o številu prošenj za mednarodno zaščito in številu odobrenih prošenj ter številu prosilcev in njihovi nastanitvi na 10. oktober 2022.

Število nezakonitih prehodov meje v prvih devetih mesecih 2022 in 2021 glede na državljanstvo

Število obravnavanih nezakonitih prehodov meje v prvih devetih mesecih 2022 in 2021 po policijskih upravah

Število oseb, vrnjenih slovenskim policistom in vrnjenih tujim varnostnim organom v prvih devetih mesecih 2022 in 2021

Število prošenj za mednarodno zaščito in njihov status v prvih devetih mesecih 2022 in 2021

Sara Kovač