[Video] SDS ima ukrep za državljane, da bodo ti lahko prišli do stanovanja oziroma do svoje nepremičnine

Foto: STA

Medtem ko sta stranka LMŠ in Vlada RS zaradi zaostritve ukrepov na področju kreditiranja prebivalstva, ki jih je napovedala Banka Slovenije, pozvali Banko Slovenije, da naj zavezujoč ukrep glede stanovanjskih posojil odpravi ali zamrzne vsaj za eno leto, da spišejo nekaj členov zakona o državnih garancijah za stanovanjske kredite, sta poslanca SDS Zvone Černač in Žan Mahnič na novinarski konferenci spregovorila o predlogu zakona o stanovanjski jamstveni shemi, ki predstavlja odziv na ukrep Banke Slovenije o zaostrovanju pogojev za pridobitev kreditov.

“Tisto, česar Šarčeva vlada z vsem državnim aparatom ni sposobna narediti v 360 dneh, je poslanska skupina Slovenske demokratske stranke storila v enem dnevu. Danes torej vlagamo zakon o stanovanjski jamstveni shemi v parlamentarno proceduro,” je na novinarski konferenci v sredo uvodoma dejal poslanec Černač.

Černač je povedal, da so se v poslanski skupini za ta korak odločili iz dveh razlogov. “Prvi razlog je ta, da v zadnjem letu dni Šarčevega vladanja vlada odsotnost kakršne koli stanovanjske politike. Ljudje so pri dostopu do stanovanj oziroma pri reševanju stanovanjskega vprašanja prepuščeni sami sebi. Ni sprememb stanovanjske regulative, ni nobenih ukrepov, ki bi merili na ustvarjanje pogojev za uresničitev ustavne kategorije, ki je zapisana v 78. členu naše ustave in ki pravi, da mora država zagotavljati možnosti oziroma pogoje, da si lahko vsak zagotovi svojim razmeram primerno stanovanje. Drugi razlog pa je zadnja formalna zaostritev pogojev za dostop do stanovanjskih posojil, neformalno so bili ti pogoji že nekaj časa ostrejši, kot so bili v preteklosti. Ta formalna zaostritev pa dejansko otežuje reševanje stanovanjskih vprašanj številnim, predvsem pa ga bistveno otežuje dvema kategorijama, in to so mladi in družine z otroki,” je pojasnil Černač.

V poslanski skupini SDS verjamejo, da je Banka Slovenije ukrepe za zaostritev pogojev za dostop do stanovanjskih posojil sprejela v dobri veri, z namenom zaščite kreditojemalcev, saj si verjetno nihče ne želi, da bi takrat, ko se bodo gospodarske razmere spremenile, družine z otroki ostale na cesti in brez strehe nad glavo, ker bi bile banke prisiljene rubiti njihove nepremičnine. “In ukrep Banke Slovenije razumemo predvsem v tej smeri,” je dejal poslanec SDS. Po njegovem prepričanju je tako na drugi strani država tista, ki mora v vseh primerih, ko si ljudje ne morejo sami zagotavljati pogojev za ustrezno reševanje stanovanjskih vprašanj, priti nasproti z ustreznimi ukrepi.

Predlog omogoča zaščito kreditojemalcev
Zato so v poslanski skupini SDS pripravili predlog zakona, ki kot ukrep predvideva državno stanovanjsko jamstveno shemo. “Ta omogoča zaščito kreditojemalcev tako, da država, ko kreditojemalec ni več sposoben odplačevati obrokov kredita, prevzame ta tveganja in vstopi na nek način v čevlje tega kreditojemalca za določen čas, dokler se mu razmere ne izboljšajo. Tako da ta kreditojemalec ne ostane na cesti, ohrani streho nad glavo in če se mu razmere v nekem doglednem času, v zakonu smo zapisali v treh letih oziroma najkasneje v petih letih, ne uredijo, potem država vstopi v razmerje neposredno do banke, s kreditojemalcem pa se vzpostavi najemno razmerje,” je v predstavitvi predloga zakona pojasnil Černač.

Čeprav je koalicija v koalicijsko pogodbo pred letom dni zapisala velike načrte o tem, kako bo za stanovanjsko politiko in reševanje stanovanjskih vprašanj namenila 0,4 odstotka BDP, kar bi trenutno znašalo okoli 160 milijonov evrov letno, je v predlogu proračuna za ta namen predvidenih zgolj 6 milijonov evrov. “To kaže na to, da vlada ne namerava voditi nikakršne stanovanjske politike, da mlade prepušča trgu, da s pasivnostjo in neukrepanjem omogoča divjanje cen nepremičnin in najemnin,” je kritično opozoril poslanec Černač.

V nadaljevanju je s pomočjo grafik podrobneje predstavil, kako naj bi stanovanjska jamstvena shema delovala. Poslanec je pojasnil, da bi pri kreditojemalcih, ki po zaostrenih kriterijih niso več kreditno sposobni, v kreditno razmerje vstopila država preko stanovanjskega sklada, s čimer bi vzpostavila jamstveno razmerje med kreditojemalcem in banko. Možnost pridobitve kredita je omejena na maksimalno 150.000 evrov ter odplačevanje maksimalno 30 let. “Če kreditojemalec izpolnjuje obveznosti po pogodbi, ni težav, stroški, ki nastajajo v tej shemi, so za državo minimalni oziroma jih skoraj ni, učinki pa so enormni. Ljudje bi z vstopom države v jamstveno shemo do kreditov lahko dostopali,” je pojasnil Černač.

Foto: SDS

Nato je poslanec pojasnil, da če bi se karkoli zalomilo, na primer, da kreditojemalec ostane brez službe, da ni sposoben odplačevati obrokov kredita, pa bi v to razmerje vstopila država prek stanovanjske jamstvene sheme in bi obroke odplačevala banki, največ 36 mesecev. “Če se družini situacija popravi, ta družina počasi tisto, kar je bila dolžna, poplača, in pridemo do enake situacije kot na začetku, ko razen administrativnih stroškov ni za državo nobenih drugih stroškov,” je še povedal in dodal, da so s to shemo lahko doseženi veliki učinki, predvsem na področju boljše dostopnosti stanovanj za mlade in za družine ter na področju stanovanjske oskrbe.

Odzive Šarčeve vlade ocenjujejo kot napačne
Černač je še dejal, da so bili v poslanski skupini SDS  presenečeni nad odzivom predsednika vlade Šarca in koalicije na že omenjeni sklep Banke Slovenije. “Po našem mnenju so bili odzivi popolnoma napačni. Šlo je za kritiko regulatorja za to, ker je sprejel ukrepe, ki naj bi ščitili potrošnika, torej kreditojemalca, namesto da bi vlada sprejela to, kar predlagamo mi, in to bi lahko sprejela že pred dvema mesecema. Vedeti morate, da je bil ta sklep Banke Slovenije na svetu sprejet že 3. septembra. Na svet Banke Slovenije sta vabljena tako minister za finance iz LMŠ Andrej Bertoncelj kot predsednik državnozborskega odbora za finance iz DeSUS Robert Polnar. Oba sta bila vabljena, nista bila prisotna, ampak za to, kaj se bo zgodilo čez dva meseca, se je vedelo že 3. septembra,” je še spomnil poslanec Černač. “Neprimeren odziv predsednika vlade pomeni norčevanje iz ljudi, namesto da bi vlada takoj sprejela ukrepe, je Šarec samo kazal s prstom na nekoga, ki je delal tisto, za kar je po zakonu pristojen, in vse, kar je počel, je počel v interesu kreditojemalcev,” je povedal Černač. “Na spletni strani vlade smo lahko prebrali, da vlada za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanju nanje namenja 184 milijonov evrov.  V tem primeru, ko gre za konkretne stiske ljudi in reševanje stanovanjskih vprašanj, kjer ni potrebnih niti 10 odstotkov te vsote, pa ta vlada ni sposobna sprejeti nobenega ukrepa,” je kritično zaključil Černač.

V SDS zakon nastal v enem dnevu
Poslanec Žan Mahnič pa je v nadaljevanju spomnil, da so v SDS že v preteklem mandatu vložili dva zakona, ki sta se nanašala na reševanje prvega stanovanjskega vprašanja. “Takrat smo želeli prenesti stanovanja, ki jih ima v lasti DUTB, na državni stanovanjski sklad. Ta stanovanja bi potem dali mladim družinam. Seveda to ni bilo sprejeto,” je pojasnil Mahnič in ob tem dodal, da smo od Šarčeve vlade z nadkoalicijsko Levico poslušali velikopotezne načrte, kaj vse se bo storilo na področju stanovanjske problematike. Vendar se na tem področju v enem letu ni naredilo praktično nič. “Še več, premier Šarec je dejal, da potrebuje vsaj eno leto, da bo pripravil zakon. No, v SDS je zakon nastal v enem dnevu, pa nimamo za sabo celotnega državnega aparata,” je bil oster poslanec SDS. Sam upa, da se bo predsednik vlade opredelil do predlagane stanovanjske sheme in da jo bo vladajoča koalicija podprla. Po Mahničevem mnenju ni potrebe, da se s prstom kaže na Banko Slovenije, ampak mora vladajoča koalicija na področju stanovanjske politike nekaj narediti, kot je to storila stranka SDS s stanovanjsko shemo. “S to shemo želimo zaščititi blaginjo državljanov, ublažiti ukrep Banke Slovenije in zaščititi tiste, ki so bili s tem ukrepom prizadeti, ter jim pomagati do stanovanja,” je bil jasen predsednik pomladka SDS.

Z majhnim vložkom bo rezultat ogromen
Poslanec Mahnič je še povedal, da se je v torek udeležil sestanka Mladinskega sveta Slovenije, na katerem so v pisani druščini vseh mladinskih organizacij, ki v Sloveniji kaj pomenijo, sprejeli tri sklepe, in sicer: da naj politika zagotovi stanovanjsko jamstveno shemo, da je treba graditi nove študentske domove in da naj se gradi nova stanovanja povsod, ne le v Ljubljani. “To, kar smo danes predstavili, je prvi od ukrepov reševanja stanovanjske problematike. Z majhnim vložkom bo rezultat ogromen. Kajti na ta način bodo lahko tisti, ki sedaj zaradi zaostritve pogojev padejo iz sistema, prišli do kredita, ker bo država jamčila, če se nič ne zalomi, države to ne stane nič, če pa se kaj zalomi, pa v jamstveno shemo vstopi država,” je poudaril.

Mahnič je izpostavil prepričanje, da je stanovanjska jamstvena shema prava pot reševanja težav na stanovanjskem področju, in izrazil upanje, da bo tudi koalicija prepoznala dobrobit predlagane sheme. “Stanovanjska jamstvena shema bo garant za to, da bodo državljanke in državljani prišli do stanovanja oziroma do svoje nepremičnine. Tukaj ne gre samo za stanovanja, gre tudi za gradnje in pozidave,” je zaključil poslanec SDS.

Hana Murn

 • althar

  Država da naj jamči za stanovanjske kredite? Saj niste normalni. Se nihče več ne spomni Freddie Mac in Fannie Mae?

  Če imamo levico v opoziciji, kaj imamo šele na oblasti press

  • JANEZ GUS

   Tiste,ki niso bili izvoljeni.

  • Janez Novak

   Ta ukrep poznajo tudi nekatere druge evropske države. Razen, da etiketiraš, ne podaš nobene argumentacije. Tipično za vseznalce, ki nimajo pojma o ničemer.

   • althar

    Ukrep je idiotski iz cele vrste razlogov. Naštel bom le tri ekonomske.
    Prvič: ukrep povečuje t.i. moral hazard. Ker se kreditojemalci počutijo varne, najemajo bolj tvegane kredite, kot bi jih sicer glede na svojo kreditno sposobnost in s tem povečujejo kreditno tveganje. Kaj boste pisali tule, ko bo cigo, šiptar ali afganistanec, ki ima denarja za dva obroka, kupil stanovanje in mu ga boste plačevali iz svojih davkov?
    Drugič: ukrep povečuje povpraševanje pred ponudbo, zato se bodo cene stanovanj dodtno dvignile, kar izloči s trga kupce z najnižjo kupno močjo, ki so pomoči najbolj potrebni (in katerim je ta ukrep, recmo, namenjen).
    Tretjič: ukrep lahko povzroči bančni zlom. Ker zaradi napihovanja cen krediti rastejo, ob prvi manjši krizi postane več kreditojemalcev kreditno nesposobnih, zaradi česar se v neki točki zgodi padec nepremičnnskega cenovnega balona. Ker so vsi stanovanjski krediti lombardni, banke zaradi padca cen nepremičnin zahtevajo dodatne garancije, kar povzroči bankrot velikega števila kreditojemalcev in posledično bank, pa tudi države (se kdo spomni Grčije?).

    Vse to je ekonomsko povsem logično, poleg tega se je do pike natančno dogajalo v letih 2007/8 v ZDA in malo kasneje v Grčiji. Kakšen dokaz za idiotizem tega predloga torej še hočete?

    • Janez Novak

     Potem so tudi nekatere druge evropske države idiotske. Problem je v tem, da niso, tvoja razlaga pa je. Vidiš najbolj neumno izvedbo ukrepa, ne vidiš pa smiselne izvedbe. Seveda ne more dati država jamstva vsakemu klošarju, lahko pa ga da nekomu, ki je kreditno sposoben do neke meje, ki je lahko relativno nižja kot meja, ki bi jo določila banka, ki pač noče ali ne sme prevzeti previsokega tveganja.

     • althar

      Ok, vidim, da ne poznaš ekonomskega diskurza. Nič hudega, bom skušal povedati preprosteje: pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni. Upam, da je zdaj kaj bolj jasno, kaj sem hotel povedati.

  • Andrej

   Stvar ni tako neumna kot prikazuješ. Namesto, da Šarec da za neke imaginarne podnebne spremembe 180 MIO, da v konkretni stanovanjski sklad. Toliko za začetek.

 • Waltter

  Tale zakon v enem dnevu je enako ko si bolnik zaželi na smrtni postli jabolko, ti pa mu v gobec natlačiš slive saj je vseeno ker bo tako ali tako crknil. Kake bedarije so zopet z tem zakonom? Krediti so zvarovani za primer brezposelnosti ali podobnega. Pa še nekaj da bi ljudje prišli v to shemo pa ostajajo pogoji za pridobitev popolnoma enaki? Recimo nekdo lahko zelo veselo plačuje najemnino cca 400 eur + stroški, ampak za kredit pa ni sposoben? Al pa je za stanovanjski za cca 100 eur na mesec? To naj spremenijo ne pa mlatiti bedarij okoli in predstavljat rešitve na temah kjer ni trenuten problem.

  • Andrej

   Še enkrat preberi. Pa upoštevaj, da niso predstavljene finese do podrobnosti, ampak globalna rešitev. Če je SDS v enem dnevu predstavil globalno rešitev kar verjemi, da bo tudi finese do podrobnosti skupaj spravil v enem mesecu. Glede na to, da Šarčevi v enem letu niso nič spravili skupaj…

 • JANEZ GUS

  Tega predloga seveda ne bodo podprli,ker ga je predlagala SDS.,POTEM BODO MALO POČAKALI IN PRAV Z ISTIM OSREČUIOČIM PREDLOGUM VDARILI SAMI.To je domet kimunajzerske vlade,ane tov. Vodebec.pa kulturnega Marxizma pa demokratičnega socializma pa Šarčeve butalščine…..

 • Andrej

  Edini pogoj, da bo tole delovalo je, da tega stanovanjskega sklada ne vodijo komunisti. Sicer bi zopet dobili samoupravno stanovanjsko skupnost.

  • Damjan Renko

   Točno tega sklada ne sme voditi noben ex komunist, seveda tudi iz SDS ne.

   • Andrej

    V SDS je kaj malo komunistov. Naj te raje skrbi tista večina v vladi.

   • Lustrator

    Zanimivo kako radi AKTUALNI komunisti s komunisti zmerjate največje protikomuniste zgolj zato, ker so vas že pred 35 leti zapustili.

 • montyamp

  Edini ukrep ki bo spravil demokracijo v Sloveniji na pravi tir , je zakon za izenačitev atentatov , ki so na današnji dan —– 10 : 0 —– .
  Vodijo seveda murglosrbi , demokrati bodo mahali z zastavicami kot normalni ljudje med WW2 , ko je prišla morilska golazen na oblast in uničila državo .
  Norost je pričakovati drugačne rezultate ob enakih aktivnostih .
  ATENTAT — ATENTAT — ATENTAT — ATENTAT — ATENTAT — ATENTAT
  K*R*A*M*B*E*R*G*E*R*-S*L*I*V*N*I*K*-G*O*L*U*B*-J*A*M*N*I*K-K*O*K-……………..

  • freedomfighter

   Robcek?

 • baubau

  dober predlog

 • Prirejanje moralele sebi…

  Kredite se odpiše tistim, ki so si izposojali milijone. Ne tisti, ki so si izposodili 20K €.
  Po drugi strani kar je BS naredila je pozitivno le za drugorazredno ljudstvo. Podobno kot te odpusti delodajalec, ki te je malo plačeval, ker so bili izdelki nekonkurenčni na trgu. V vsakem primeru ti naredijo uslugo ne krivico, ker si prisiljen, da se prilagodiš ter se potrudiš splezat iz drugorazredne greznice brez navidezne pomoči drugega.

 • Bravo, gospod Černač in Mahnič. Zagnali vik in krik na BS, ki s tem ukrepom ščiti državljane, ampak ti na žalost tega ne zmorejo/znajo prepoznati in nasedajo politiki in bankam ter posameznikom, ki jim je samo za visoke zaslužke in umetno ustvarjajo kaos na tržišču, samo da eni na veliko služijo in gredo cene stanovanj v nebo. Rešitve pa so drugod, med drugim tudi v teh, ki jih navajata ta dva gospoda. Sicer pa Avstrija, Italija, Madžarska in Nemčija niso daleč, pa priporočam, da gredo naši politiko tja po kakšno dobro idejo in nasvet, saj tisti, ki znamo jezike in potujemo odprtih oči in ušes po svetu, tam tudi kaj vidimo in vprašamo in se zato ne damo prepričati zgodbam naših politikov. Da bi le več ljudi spregledalo, bi se tudi tu kaj spremenilo na bolje.

 • freedomfighter

  Pa res ne vem kaj je tak problem s temi stanovanji…kdor hoce ugodno naj gre samo dvajset kilometrov izven ljubljane pa dobis napol zastonj stanovanja…pred kratkim je znanec kupil skoraj novo huso v trbovljah za nekaj vec kot 100 000 e…seveda pa v ljubljani za ta denar ne dobis niti garsonjere ampak a morate vsi ziveti v centru lj