fbpx

[Video] Strah učiteljev/staršev je odveč: Sedemletni deček pokazal, da so majhni otroci sposobni samotestiranja

Ker epidemija ne pojenja, število novo okuženih še vedno vztraja na visokih številkah, je vlada sprejela nove ukrepe zoper širitev virusa covid-19, kjer pa imajo veliko odgovornost tudi šole. Virus ne prizanaša niti šolarjem in velik odstotek okuženih je ravno v osnovnih in srednjih šolah tako med učenci kot učitelji. Po besedah nekaterih ravnateljev jih vlada postavlja v prvo bojno linijo, nekateri starši samotestiranju nasprotujejo, učitelji pa se bojijo izvajati samotestiranje v šolah. A je strah popolnoma nepotreben. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je namreč šolam posredovalo okrožnico, ki vsebuje tudi protokol samotestiranja učencev. Protokol, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje, zelo nazorno pokaže, kako preprost je postopek samotestiranja, in ga bodo otroci zagotovo razumeli. Prav tako je Sekcija za primarno pediatrijo objavila posnetek, kjer sedemletnik brez težav opravi samotestiranje.

“Samotestiranje je nekaj, kar moramo narediti, če hočemo imeti šole varno odprte,” pravi ministrica za izobraževanje dr. Simona Kustec. Tisti, ki delajo z otroki in so se izobraževali za učitelja, zagotovo vedo in so sposobni predstaviti samotestiranje otrokom na preprost in zabaven način. V tem času je treba stopiti skupaj in vsak na svojem področju prispevati tisto, kar je v tem trenutku potrebno za zajezitev virusa.

Sedemletni deček je po korakih prikazal samotestiranje s hitrim Ag testom, posnetek pa je na Youtube naložila Sekcija za primarno pediatrijo.

Protokol, ki so ga dobile šole
Učenec/dijak samotestiranje izvede v šoli, za pomoč pri pravilni izvedbi postopka so pripravili tako posnetek kot infografiko. V primeru, da je rezultat samotestiranja pozitiven, je ta rezultat potrebno potrditi tudi s PCR-testiranjem. Natančno postopanje v primeru pozitivnega rezultata samotestiranja je prikazano v infografiki spodaj.

Prikaz samotestiranja in ikonografija
Učitelji lahko učencem in dijakom večkrat pokažejo videoposnetek, ki jim bo zagotovo pomagal pri izvajanju samotestiranja. Ko se bodo navadili, ne bodo nobenih težav in celoten proces bo potekal hitro.

Foto: NIJZ

Protokol
– Samotestiranje poteka v prostorih vzgojno-izobraževalnih zavodov  (VIZ) za vse učence osnovnih šol in učence, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega programa, ter za otroke in mladostnike, vključene v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (v nadaljevanju: učenci)
– Zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, se s šolami dogovorijo, ali se bodo otroci in mladostniki testirali v šoli ali zavodu. Učenci, ki zaradi posebnih potreb samotestiranja ne morejo opraviti sami, samotestiranje s starši ali zakonitimi zastopniki opravijo doma, nato šoli ali zavodu sporočijo izvid testa na evidenčnem listu.
– Samotestiranje je obvezno in brezplačno.
– Samotestiranje se izvaja trikrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. Če je učenec odsoten na dan, ko se praviloma izvaja testiranje, se testiranje opravi takoj naslednji dan, ko je prisoten v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
– Učencu pripada za samotestiranje 15 testov mesečno, ki jih pridobi učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v zavod.
– Samotestirajo se učenci, ki niso bili polno cepljeni in niso preboleli covida-19 ali niso bili polno cepljeni in so preboleli covid-19, od okužbe pa je minilo več kot šest mesecev.
– V primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa se ta potrdi s standardnim PCR-testom.
– Učenci test izvedejo v prostorih, ki ga določi izvajalec izobraževalnega programa. Samotestiranje se izvede tako, da je med prisotnimi osebami zagotovljena zadostna medosebna razdalja.
– Učitelj/oseba, ki spremlja testiranje, ves čas nosi masko in se učencu približa v neposredno bližino le v primeru, ko je to nujno. Ravna skladno z navodili pooblaščenega specialista MDPŠ, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih mestih.

Potek testiranja
– Učenec si pred pričetkom postopka umije roke. Na čisto delovno površino položi brisačko za enkratno uporabo, na katero odlaga ves material, ki ga uporablja pri izvedbi testiranja.
– Po opravljenem testiranju po potrebi prebriše uporabljeno površino mize. Na koncu brisačko, skupaj s porabljenim materialom, odvrže v namensko plastično vrečo za zbiranje odpadkov.
– Po opravljenem testiranju si učenec umije/razkuži roke.
– Po vsaki skupini, ki izvede samotestiranje, je treba prostor dobro prezračiti. V primeru, da je kateri izmed upravičencev pozitiven, je treba prostor dodatno očistiti/razkužiti.
– Odpadke pri izvajanju samotestiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečo je treba namestiti v drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti, postavi se jo ločeno od preostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke).

V primeru pozitivnega rezultata testa
– V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju na SARS-CoV-2 ravnatelj/direktor o tem obvesti starše oziroma njegove zakonite zastopnike.
– V  primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju za napotitev na PCR-testiranje starši oziroma njegovi zakoniti zastopniki nemudoma kontaktirajo izbranega osebnega zdravnika ali ga nemudoma naročijo na PCR-testiranje pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne službe brez predhodnega obveščanja osebnega zdravnika.
– Izvajalec zdravstvene dejavnosti takoj, najpozneje pa v 24 urah od pozitivnega rezultata testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2, odvzame bris za test-PCR.
–  Učenec počaka na izvid PCR-testiranja doma v samoizolaciji. Učenec ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni.
– V primeru pozitivnega PCR-testa starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika.
–  Ravnatelj ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu ravna v skladu z navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu). Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR-metodo.
– V primeru negativnega PCR-testa učenec nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka.

Anita Gužvič