Višje sodišče kar samo presojalo o svoji nepristranskosti v zadevi Novič! Boštjan M. Zupančič: “Ta mnenja so pravno irelevantna!”

Boštjan M. Zupančič (Foto: STA)

Kot kaže, naj bi v isti sestavi kot prej ljubljansko Višje sodišče, ki je bilo dezavuirano in pristransko, kot opozarja nekdanji ustavni sodnik in sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice dr. Boštjan M. Zupančič, ponovno presojalo o pritožbi tožilstva zoper oprostilno sodbo Zvjezdana Radonjića v zadevi Milka Noviča. Zupančič je v svojem pravnem mnenju med drugim opozoril, da je v nasprotju z judikaturo ESČP, da bi sodišče samo opredeljevalo svojo nepristranskost, tako da so takšna mnenja pravno irelevantna. Ker gre za procesno zadevo, v kateri ni nadaljnjih pravnih sredstev, je potrebno je potrebno vložiti ustavno pritožbo z zahtevo za začasno odredbo in zahtevo, da se presojo v zadevi brez odlašanja zaustavi, da se jo dodeli drugemu senatu in/ali višjemu sodišču v državi. Če do začasne odredbe Ustavnega sodišča ne pride v najkrajšem možnem času. je možna takojšnja pritožba na ESČP. Zupančičevo pravno mnenje je podprl tudi nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic.

Kot kaže, po krivem obtoženi Milko Novič še kar ne bo našel miru pred pregonom s strani globoke države, o pritožbi tožilstva zoper oprostilno obsodbo sodnika Zvjezdana Radonjića naj bi presojalo kar pristransko Višje sodišče v Ljubljani. Na dogajanje se je že odzval tudi nekdanji ustavni sodnik in nekdanji sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice Boštjan M. Zupančič, ki je na družbenem omrežju Twitter delil svoje pravno mnenje o sklepu Su484/2019-10 o izločitvi sodnikov, ki ga je 20. novembra sprejel predsednik ljubljanskega Višjega sodišča Anton Panjan. Zupančič uvodoma zapiše, da je nesprejemljivo to, da v kazenski zadevi Noviča, v kateri je Vrhovno sodišče že odredilo novo obravnavo in pri tem dezavuiralo Višje sodišče, ponovno odloča slednje sodišče.

Sodniki kar sami sebe označili za nepristranske, kar je po judikaturi ESČP pravno irelevantno
Kot izhaja iz nadaljevanja pravnega mnenja, je istemu sodišču Vrhovno sodišče odreklo potrebno strokovnost in nepristranskost, kar implicira utemeljen dvom o nadaljnji strokovnosti in nepristranskosti ad hoc primeru Višjega sodišča v Ljubljani. Predsednik tega sodišča Panjan je dostavil samo lastna mnenja o domnevni lastni strokovnosti in nepristranskosti sodnikov svojega sodišča Stanke Živič, Tatjane Merčun in Milana Štruklja. Slednja so tako pravno nerelevantna in neskladna z judikaturo ESČP. To je namreč v zadevi Kyprianou proti Cipru sodečemu senatu odreklo pravico, da bi sam opredeljeval svojo nepristranskost. “Iz tega jasno izhaja, da lastna mnenja o lastni nepristranskosti prizadetih sodnikov ne morejo biti faktor v presoji o njihovi domnevni nepristranskosti,” meni Zupančič. Ta v nadaljevanju izpostavi tudi Štrukljev čustven odziv, pri čemer po jasni judikaturi ESČP ne gre več za objektiven videz nepristranskosti: “Prisoten je utemeljen dvom o sodnikovi čustveni naravnanosti, tj. o njegovi dejanski subjektivni pristranskosti.”

Evropsko sodišče za človekove pravice (Foto: epa)

Gre za procesno zadevo, v kateri ni nadaljnjih pravnih sredstev
Ker gre za procesno zadevo, v kateri ni nadaljnjih pravnih sredstev, je potrebno vložiti ustavno pritožbo z zahtevo za začasno odredbo in zahtevo, da se presojo v zadevi brez odlašanja zaustavi, da se jo dodeli drugemu senatu in/ali višjemu sodišču v državi. Če Ustavno sodišče ne bo v najkrajšem možnem času sprejelo takšne odločbe o začasni odredbi bo po merilih ESČP veljalo, da je to pri pravno sredstvo izčrpano in kot opozarja Zupančič, je možna takojšnja pritožba na ESČP: “V tej pritožbi je treba zahtevati, po 39. členu Pravilnika ESČP, da ESČP izda tim. ‘interim measure’.”

Evropsko sodišče za človekove pravice (Foto: epa)

Zupančičevo pravno mnenje podpira tudi nekdanji ustavni sodnik Krivic
Na Zupančičevo pravno mnenje se je že odzval tudi nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic: “To, kar je napisal prof. Zupančič, seveda v celoti podpiram – ne le v tem pismu Vam, to lahko sporočite komurkoli (le glede pete točke stališča zdajle še ne morem zavzeti, ker žal ne poznam tam omenjenega ‘pisnega čustvenega odziva na zahtevo za izločitev sodnika M. Š.’ – kar pa je tu še najmanj pomembno).”

Vir: Twitter

Rok Krajnc