Vlada dela: V teku je priprava Strategije razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti

Foto: STA

V okviru aktivnosti za nadaljnji razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji je v teku priprava osnutka Strategije razvoja osnovne zdravstvene dejavnosti do leta 2031.

Izhodišča za pripravo strategije pripravlja Delovna skupina za razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti do leta 2031 na Ministrstvu za zdravje v dialogu z najpomembnejšimi nacionalnimi deležniki in ob strokovni podpori Svetovne zdravstvene organizacije (SZO).

Za ta namen so v tednu od 4. do 8. 10. 2021 na strokovnem obisku strokovnjaki SZO za področje primarne zdravstvene dejavnosti. V želji, da se v proces oblikovanja strategije vključi stališča vseh strok in deležnikov, se bodo strokovnjaki SZO pod vodstvom dr. Melitte Jakab, vodje Evropskega centra SZO za primarno zdravstveno varstvo v Almatyu v Kazahstanu, sestali z ministrom za zdravje in vsemi najpomembnejšimi nacionalnimi deležniki.

dr. Melitte Jakab (Foto: tw)

Ostali strokovnjaki SZO: dr. Toni Dedeu, višji svetovalec, Evropski center SZO za primarno zdravstveno varstvo, Almaty, Kazahstan; dr. Dionne Kringos, svetovalka SZO, Akademski medicinski center Univerze v Amsterdamu, Oddelek za javno zdravje, Kolaborativni center SZO; dr. Aiga Rurane, predstavnica in vodja SZO Urada v Sloveniji; Zulfiya Pirova, tehnično osebje, Evropski center SZO za primarno zdravstveno varstvo, Almaty, Kazahstan.

Sara Kovač