fbpx

Vlada je zagotovila sredstva za nabavo gasilske opreme, med drugim bodo tudi še dodatno uredili položaj gasilcev

Foto: STA

Vlada je zagotovila sredstva za nabavo gasilske opreme, vsakemu Prostovoljnemu gasilskemu društvu so v protikoronskih paketih namenili najmanj 2 tisoč evrov, nekaterim 4.500 evrov, uredili so tudi gasilska zavarovanja, poleg tega pa bodo še dodatno uredili položaj gasilcev. “Pozabili nismo niti na prostovoljna gasilska društva. Zaradi izpada prihodkov v letu 2020 se jim zagotovi nadomestilo izpada sredstev za namene nakupa osebne zaščitne opreme, skupne opreme in gasilskih vozil,” je decembra ob sprejetju PKP7 izpostavil minister Matej Tonin.

12. marca so bila na tekoče račune prostovoljnih gasilskih društev, nakazana sredstva, namenjena kritju izpada prihodkov prostovoljnih gasilskih društev v letu 2020, ki so nastala zaradi epidemije covid-19. Vsa prostovoljna gasilska društva bodo lahko sredstva porabila za nakup osebne zaščitne opreme, nakup skupne zaščitne opreme, vzdrževanje ali nakupe gasilskih vozil, obnove in investicije v gasilskih domovih oziroma za kritje stroškov, ki nastajajo pri izvajanju javne gasilske službe. Sredstva so bila dodeljena z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19 – PKP7. Na predlog Ministrstva za obrambo je sicer Vlada Republike Slovenije, zaradi aktiviranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob epidemiji covida-19, lokalnim skupnostim zagotovila sredstva za poplačilo dela nastalih stroškov na področju zaščite, reševanja in pomoči v času epidemije nalezljive bolezni covid-19 v višini 6.500.000 evrov. Lokalne skupnosti so lahko ta sredstva namenila tudi gasilskim društvom.

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je sicer minuli torek v Domžalah na podelitvi spominskih plaket za požrtvovalnost v boju proti covidu-19 nagovoril tudi slovenske poklicne gasilce. V svojem govoru je poudaril, da so slovenski poklicni gasilci in gasilke nepogrešljivi pri zagotavljanju varstva pred požarom ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v naši državi. Ključno vlogo imajo pri zagotavljanju požarne varnosti v večjih mestih, na letališčih in v večjih industrijskih obratih. Vse teritorialne poklicne enote opravljajo tudi gasilske naloge širšega pomena ob prometnih nesrečah, nesrečah z nevarnimi snovmi in nesrečah na vodi, določene enote tudi ob nesrečah v daljših avtocestnih predorih. Poklicni gasilci so večinoma prvi na kraju nesreče, kjer s svojim hitrim in ustreznim odzivom rešujejo življenja in premoženje ter varujejo okolje. Minister je v nadaljevanju dejal, da se zaveda in pozna problematiko slovenskih poklicnih gasilcev. Vse odprte zadeve v zvezi z njihovim položajem bo Ministrstvo za obrambo reševalo z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, v katerega je vključenih 90 odstotkov slovenskih poklicnih gasilcev. Združenje dejansko zastopa njihove interese. Poklicnim gasilcem je minister zagotovil, da bo ministrstvo v dialogu z združenjem našlo ustrezno rešitev. Ob tem je poudaril, da bo področje zaščite in reševanje prvič v zgodovini v prihodnji evropski finančni perspektivi deležno tudi sredstev iz evropskih finančnih skladov. “Dogovorjeno je, da bomo v prihodnjih letih počrpali 120 milijonov evrov evropskih sredstev za izboljšanje našega sistema zaščite in reševanja,” je poudaril Tonin.

Šesti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa je zagotovil dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve vpoklicanim pripadnikom Civilne zaščite za nepoklicno opravljanje nalog, državljanom, ki so vpoklicani ali aktivirani preko pristojnega centra za obveščanje k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, in prostovoljcem, ki so v času epidemije vključeni ali vpoklicani v opravljanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči v višini 30 evrov, in sicer: 10 evrov za opravljanje nalog do štiri ure, 20 evrov za opravljanje nalog od štiri do osem ur in 30 evrov za opravljanje nalog, daljših od osem ur. Prejeli so jih tudi prostovoljni gasilci, ki so vpoklicani k nepoklicnemu opravljanju nalog med epidemijo covida-19.

V sedmem paketu ukrepov za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa se je dodatno pomoč namenilo tudi prostovoljnim gasilskim društvom glede na kategorijo v višini od 2000 do 4500 evrov ter dodatnih tisoč evrov prostovoljnim gasilskim društvom s statusom osrednje enote. S to finančno pomočjo so delno pokrili izpad prihodkov, ki jih prostovoljna gasilska društva pridobivajo z donacijami, organizacijami veselic in drugih prireditev, a jih leta 2020 zaradi epidemije covida-19 ni bilo mogoče izvajati ali pa so bile izvedene v močno skrčenem obsegu.

Poleg navedenega, je Vlada Republike Slovenije v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo uvedla nov dodatek za zaposlene v javnem sektorju, ki so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije covida-19. Sredstva za navedeni dodatek, do katerega so bili upravičeni bolj izpostavljene dejavnosti, poklici in proračunski uporabniki, med njimi tudi gasilci, so v višini 15,6 milijona evrov prejele tudi lokalne skupnosti.

Nagovor ministra Mateja Toninu pred Centrom za zaščito in reševanje Domžale (Foto: gov.si)

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada je za obvladovanje epidemije covida-19, na predlog predstavnikov ZSPG in Gasilske zveze Slovenije, neporabljena sredstva za širši namen v višini 585.000 evrov preusmeril v nakup tehnike za izvajanje izobraževanj na daljavo na državni in regijski (gasilski) ravni, posodobitev tehnike v poveljniškem vozilu PV-2, vzdrževanje in nadgradnjo aplikacije Vulkan, nakup tehnike za avdio-video konference, nakup dekontaminacijske opreme za Gasilsko enoto širšega pomena in Gasilsko šolo, nakup osebne varovalne opreme za inštruktorje, opreme za gašenje in tehnično reševanje ter simulator za usposabljanje. Upravičenci so tako prostovoljne kot tudi poklicne gasilske enote, gasilske zveze, Združenje poklicnih gasilcev Slovenije in Gasilska šola.

V letošnjem letu načrtujejo še petodstotno povišanje sredstev za sofinanciranje dejavnosti Gasilske zveze Slovenije in gasilskih enot širšega pomena ter 29-odstotno povišanje sredstev za sofinanciranje nabave zaščitno reševalne opreme in vozil. Poleg tega so v okviru finančne razbremenitve občin pripravili rešitve za enotno zavarovanje gasilcev in opreme, s katerimi bo država prevzela celotno plačilo zavarovanj gasilcev ter sofinancirala zavarovanja vozil, opreme in objektov. Občine bodo s tem finančno razbremenjene, gasilci pa ustrezneje zavarovani. Vsebin in izzivov za razvoj slovenskega gasilstva tudi v prihodnje ne bo zmanjkalo. Pripravili so že celovit predlog vsebin zaščite in reševanja v višini 150 milijonov evrov evropskih sredstev. Po desetletjih obljub, bo to prvi korak pri vzpostavitvi enotnega Nacionalnega centra civilne zaščite, ki bo na enem mestu združil vse, ki delujemo na področju zaščite in reševanja.

Sara Bertoncelj