fbpx

Vlada se požvižga na reformo pravosodja, kot jo predlagajo v Odboru 2014

Foto: Twitter

Vlada je na današnji seji sklenila, da ne podpira predloga zakona za vzpostavitev javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju, ki ga je v DZ s podpisi 5000 volivcev vložil odbor za varstvo človekovih pravic Odbor 2014.

Vlada ocenjuje, da je predlagani zakon specifičen. Gre namreč za zbirko novel posameznih zakonov s področja pravosodja ter novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v delu, ki določa javnost podatkov o dohodkih in premoženjskem stanju funkcionarjev, pri čemer pa predlagane spremembe in dopolnitve urejajo različna področja, ugotavlja vlada.

Poleg tega so nekatere spremembe, ki so predlagane, že vsebovane v predlogih predpisov, ki so v zaključni fazi priprave in so bili na sistemsko ustreznejši način oblikovani v sodelovanju z organi pravosodja, je zapisala vlada.

Predlagane spremembe za pravično sodstvo
Odbor 2014 je s svojo zakonsko reformo predlagal večje spoštovanje človekovih pravic na sodiščih, javnost rezultatov glasovanja v senatih sodišč, ločena mnenja sodnikov v senatih sodišč, možnost snemanja sojenja in fotografiranja sodnikov, javno evidenco sodnikov kršiteljev človekovih pravic, pregleden sistem napredovanja sodnikov, odškodninsko odgovornost sodnikov in tožilcev, dejansko možnost izločitve sodnikov, preprečitev takojšnjega prehajanja sodnikov in tožilcev med odvetnike, nadzor javnosti nad delom sodnikov in javnost premoženjskega stanja sodnikov. Natančnejšo opredelitev zahtev lahko preberete tukaj.

Bistvo zakona za javno, odgovorno in pregledno sodstvo je doseči spremembe v slovenskem pravosodju, za katero večina neodvisnih kazalnikov kaže, da je eno najmanj uspešnih v Evropi. Kazalniki kažejo, da naša sodišča gospodarske spore rešujejo prepočasi, imajo nasploh prevelike zaostanke, številne sodbe doživijo na evropskih sodiščih zaradi kršenja človekovih pravic zavrnitev, vse to pa se dogaja ob tem, da ima Slovenija izredno veliko število sodnikov glede na število prebivalcev.

M. P.