fbpx

Vlada sprejela spremembe zakona o izvrševanju proračunov, spremembe Odloka o začasnih ukrepih ter spremembo Poslovnika Vlade Republike Slovenije

Predsednik vlade Janez Janša in gospodarski minister Zdravko Počivalšek (foto: VladaRS)

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe zakona o izvrševanju proračunov, spremembe Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (ki določa, da zaščitna maska ni obvezna pri izvajanju pouka športne vzgoje in pouku športa) ter spremembo Poslovnika Vlade Republike Slovenije.

Vlada sprejela spremembe zakona o izvrševanju proračunov

Vlada je sprejela spremembe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. Sprejete rešitve bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje državnih proračunov v letošnjem in prihodnjem letu.

S predlaganimi spremembami je vlada določila izjeme od omejitev prevzemanja obveznosti državnega proračuna. Na podlagi sprejetih rešitev se bodo lahko sklepale tiste večletne pogodbe za investicije v Slovenski vojski, ki so predvidene s splošnim dolgoročnim programom opremljanja in razvoja Slovenske vojske ter srednjeročnim obrambnim programom za njegovo izvedbi. Za navedene investicije je zaradi zahtevnih vojaških sistemov predviden dobavni rok tudi 18 mesecev in več od datuma podpisa pogodbe. Poleg tega so predvidene dobave, zaradi večjih vrednosti projekta ter dinamike proizvodnje, praviloma razdeljene v daljše časovno obdobje (2-3 leta od prve dobave), saj celotne investicije ni mogoče finančno izvesti v enem proračunskem letu.

Predsednik Sveta za debirokratizacijo Ivan Simič. (Foto: Vlada RS)

Spremembe zakona prinašajo tudi možnost zaposlovanja v tistih primerih, kadar se sredstva za plače zaposlenih zagotavljajo iz tržne dejavnosti, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti. To pomeni, da se sredstva za plače za zaposlene, ki bodo naloge opravljali na navedenih projektih in programih, ne zagotavljajo iz proračuna države.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

S predlaganima spremembama se podaljšuje veljavnost Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in določa, da zaščitna maska ni obvezna pri izvajanju pouka športne vzgoje in pouku športa.

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in sicer, da zaščitna maska ni obvezna pri izvajanju pouka športne vzgoje in pouku športa.

Minister za zdravje Janez Poklukar (foto: VladaRS)

Ostale odločbe odloka ostanejo enake in se ne spreminjajo.

Glede na epidemiološko situacijo se veljavnost odloka podaljšuje do 19. marca 2021.

Vir: Ministrstvo za zdravje.

Spremembe Poslovnika Vlade Republike Slovenije

Vlada je sprejela spremembo Poslovnika Vlade Republike Slovenije. Poslovnik Vlade RS se spreminja v delu, ki govori o pooblaščenih predlagateljih vladnega gradiva, in sicer se s spremembo širi krog pooblaščenih predlagateljev.

Vir: Generalni sekretariat vlade

Vir: Ukom