Razkrita resnica: Zakaj Trst ni naš in kako smo zaradi ošabnih ter neumnih potez Tita poleg Gorice izgubili tudi Furlanijo – Julijsko krajino?!

Kardelj in Tito (Foto: Twitter)

Prva delitev primorskega ozemlja se je zgodila na Versajski mirovni konferenci ob koncu 1. svetovne vojne, ko so zmagovalci risali črte po zemljevidu in na novo delili Evropo. Čeprav Amerika nikoli ni bila uradno vključena v zavezništvo kasnejših zmagovalcev vojne morije, pa so Američani kot udeleženci v vojni sodelovali na konferenci. Italija je zaradi prestopa na stran antante po vojni postavila svoje ozemeljske zahteve, ki so vključevale tudi Primorsko. Američani so skušali umiriti njihove apetite s predlogom Wilsonove linije, po kateri bi meja med Kraljevino Italijo in Jugoslavijo potekala vzdolž navpične črte nad Reko, Kraljevina Jugoslavija pa bi tako vključevala Idrijo, Postojno, Senožeče bi postale obmejno mesto, in Podgrad v Ilirski Bistrici. Jugoslavija pa je pozneje mejo izpogajala šele z Rapalsko pogodbo, ki je ozemlje Italije potisnila globoko na slovensko narodno območje, zaradi česar so že dve leti kasneje fašistični teror občutili številčnejši Slovenci kot bi ga z uvedbo Wilsonove linije.

Dvajset let pozneje se je pričela nova morija svetovnih razsežnosti, Italija pa je zopet stavila na napačno karto in leta 1943 končala vojno kot poraženka. Predajo Italije zaveznikom sta podpisala Walter Bedell Smith in Giuseppe Castellano v kraju Cassibile na Siciliji, v tej predaji pa se je Italija tudi odpovedala Furlaniji – Julijski krajini, ki so jo kasneje s prodiranjem na sever zasedli zavezniki.

Pogajanja o zahodni meji Jugoslavije so potekala že med 2. svetovno vojno med Titom in feldmaršalom Haroldom Alexandrom, najprej julija 1944, pozneje pa v Beogradu februarja 1945. Na zadnjem srečanju je feldmaršal Alexander izpostavil potrebo zavezniškega dostopa do Trsta za namene oskrbovanja zaveznikov pri prodiranju skozi Avstrijo. Tito se je strinjal z administracijo zavezniške vojaške oblasti v Furlaniji – Julijski krajini, ki jo je feldmaršal izpogajal na sestanku leta 1944 pod pogojem, da zavezniki priznajo predhodno vzpostavljene komunistične administrativne službe na območju. Feldmaršal Alexander se je strinjal in zagotovil Titu, da zavezniška vojaška oblast na območju ne bo ogrožala jugoslovanskih teritorialnih zahtev po Furlaniji – Julijski krajini na mirovnih pogajanjih. Zavezniki so kakršne koli odločitve glede razmejitve želeli prestaviti na mirovna pogajanja po zaključku spopadov v Evropi in podpisu predaje Nemčije.

Kljub zavezniškim obljubam pa je Tita poverjenik za zunanje zadeve Josip Smodlaka prepričal, da naj ne zaupa tujim obljubam, ne glede na to, s katere strani prihajajo, in naj se zanese zgolj na vojaške sposobnosti partizanov. V sledečih mesecih so se kljub Titovim obljubam zaveznikom pokazali indici, da si Jugoslavija želi priključiti krajino še pred mirovnimi pogajanji.

Tito arogantno prekršil dogovore, ki jih je sklenil na predhodnih srečanjih z Britanci
1. maja je Tito oznanil, da so partizani dosegli reko Sočo na italijanski strani ter okupirali Trst in Gorico. Le dan pozneje so Britanci oznanili, da so njihove novozelandske enote zavzele ti isti mesti. Partizansko poveljstvo je zaradi nasprotujoče izjave Britancev sporočilo, da bo imel vstop zaveznikov v Trst in Gorico “brez njihovega dovoljenja neljube posledice”. Lokalno partizansko vodstvo je Britance obtožilo kršenja dogovora med Titom in Alexandrom ter zahtevalo vzpostavitev komunistične oblasti na območju. Tito je na Britance celo naslovil uradno zahtevo po njihovem umiku na drugo stran reke Soče, s tem pa tudi uradno prekršil dogovor med njim in feldmaršalom Alexandrom. 26. aprila, kmalu po vstopu partizanov na območje krajine, je Borba, uradni jugoslovanski komunistični časopis, objavila, da je bila krajina s strani lokalnih komunističnih oblastnikov že priključena k Jugoslaviji ob kapitulaciji Italije, da je bila priključitev potrjena na Avnoju in “da je vstop partizanske vojske na območje zagotovilo, da bo nedavno priključeno ozemlje Furlanije – Julijske krajine tudi ostalo jugoslovansko”.

V izogib nadaljnjim nesporazumom glede dogovora je feldmaršal Alexander k Titu poslal svojega načelnika generalštaba, generalpodpolkovnika Morgana, ki je Titu 8. maja dostavil pisno verzijo sklenjenih dogovorov na srečanjih leta 1944 in 1945. S podpisom sporazuma bi Tito zagotovil mejo med Italijo in Jugoslavijo ob izlivu reke Soče, s čimer bi Gorica, Trst in Tržič pripadli Jugoslaviji na mirovnih pogajanjih. V zameno za obljubljeno ozemlje so Američani le zahtevali, da se partizani umaknejo z območja. Tito je generalpodpolkovnika Morgana brez podpisa sporazuma odslovil z besedami, da “se je situacija spremenila, problem ni več vojaški, pač pa politični”, in zavrnil umik partizanskih enot z območja. Obenem je zahteval implementacijo komunističnih oblastnikov na administrativne položaje zasedenega območja v Furlaniji – Julijski krajini, obljubil pa je tudi nove ozemeljske zahteve zahodno od Soče na mirovnih pogajanjih.

Italija se je FJK ob podpisu kapitulacije odpovedala, zavezniki pa nebi nasprotovali Jugoslovanskim ozemeljskim zahtevam na mirovni konferenci, če bi se spoštovali sklenjeni dogovori.

Britanci ugotovili, da ima Tito podobne vojaške težnje kot Hitler in Mussolini
Dogajanje se je v naslednjih dneh stopnjevalo s partizanskim neuspešnim zavzetjem Celovca ter drugimi propadlimi akcijami, v katerih se je kazala partizanska nesposobnost za vojaške taktike v primerjavi z britansko in ameriško vojsko. Njihov cilj je bil vzpostavitev zavezniške vojaške oblasti na območju do mirovnih pogajanj, na katerih bi se ozemlje razdelilo med države. Feldmaršal Alexander je 19. maja v sporočilu svojim enotam zapisal, da je skušal po mirni poti najti kompromis s Titom, kar pa mu ni uspelo. Izpostavil je, da zavezniki ne nasprotujejo jugoslovanskim ozemeljskim zahtevam po Furlaniji – Julijski krajini, vendar pa naj bi Tito te skušal doseči na vojaški način. “Dejanja, ki vse preveč spominjajo na Hitlerja, Mussolinija in Japonsko,” je feldmaršal Alexander zaključil svoje sporočilo.

Tito si je skušal z enostranskimi vojaškimi akcijami v krajini in z nasprotovanjem zaveznikom dvigniti lastno podporo med jugoslovanskim ljudstvom, predvsem med proti-partizanskimi Srbi, ter ujeti pozornost Stalina z dokazovanjem svoje socialistične naravnanosti vodenja zunanje politike do zahodnih zaveznikov. Kljub vsemu pa to niso bila zadnja Titova dejanja, ki so ujezila Američane in posledično tako Trst kot Gorico ter mejo z Italijo ob izlivu Soče odnesla iz jugoslovanskih rok.

Neumne reakcije Tita, ki so imele usodne posledice
Tito se je nadejal sedenja na dveh stolih ob ideološkem povezovanju s Sovjetsko zvezo in pričakovanju pomoči zaveznikov, saj je po koncu vojne na vse načine skušal dokazati svojo avtoriteto na ozemlju Jugoslavije. Pri tem so mu z lažmi zvesto pomagali tudi komunistični veljaki v Ljubljani, vse skupaj pa je kasneje vodilo zgolj do dokončne predaje Trsta, Gorice in Furlanije – Julijske krajine Italiji ob razgradnji obmejnih con.

Tako bi danes potekala meja Slovenije z Italijo, če bi Tito izpolnil svoje obljube zaveznikom.

Začetke dokončnih sporov med Američani in Jugoslavijo lahko najdemo v zakonu o nacionalizaciji, ki je stopil v veljavo s koncem leta 1946, zaradi česar je Američanom grozila izguba v vojni zaseženih nemških podjetij na ozemlju Jugoslavije.  Spor se je nato nadaljeval z incidentom izginotja 8 britanskih vojakov in 7 nemških vojnih ujetnikov iz okupirane cone A v Jugoslavijo 12. julija in z vdorom ter napadom jugoslovanskih vojaških enot v okupirani coni na ameriško vojaško osebje 13. julija. Vrelišče je dogajanje doseglo v avgustu 1946 z jugoslovanskimi napadi na ameriška transportna letala nad slovenskim zračnim prostorom.

Prvi incident nad slovenskim zračnim prostorom se je zgodil 8. avgusta 1946, ko so jugoslovanske zračne sile iz Ljubljane prisilile na zasilni pristanek ameriško transportno letalo C-47 na polju pri Kranju. V incidentu je bil zaradi napadov z mitraljezi huje ranjen en član ameriške posadke, preostale člane pa je Jugoslavija nasilno zadržala na svojem ozemlju, v hotelu v Ljubljani, zaradi česar so Američani večkrat diplomatsko protestirali. Naslednji incident pa se je zgodil 19. avgusta 1946, ko so zopet jugoslovanske zračne sile iz Ljubljane strmoglavile ameriško transportno letalo C-47, življenje pa je izgubilo vseh 5 članov posadke. V izjavi 21. avgusta je Tito nasprotoval navedbam ameriškega veleposlanika v Jugoslaviji Pattersona, da se je letalo izgubilo zaradi oblačnega vremena, in trdil, da je iz svoje poletne rezidence na Brdu pri Kranju, kjer se je 19. avgusta nahajal, opazoval jasno nebo. Na podlagi podatkov poveljstva jugoslovanskih zračnih sil iz Ljubljane je Tito navedel, da je med 16. julijem in 8. avgustom Jugoslavijo neodobreno preletelo 172 zračnih plovil, od tega večina bombnikov. Kar naj bi po njegovih besedah bil neposreden napad Američanov na novo komunistično oblast, čeprav so ameriški poveljniki tako iz Avstrije kot Italije potrdili le 74 letal na tej liniji, večino transportnih. Američani so v operiranju za povojno ureditev Evrope redno uporabljali zračne linije med Dunajem, Benetkami in Rimom. Včasih zaradi vremenskih razmer nad brennerskim prelazom, včasih zgolj za krajšanje poletov so njihov transportna letala večkrat preletela tudi jugoslovanski zračni prostor na direktni liniji Dunaj-Italija. Tito je v tistem času zaradi dogajanja na ekonomskem področju nacionalizacije že iskal nove zaveznike, na podlagi ideologije predvsem v sovjetskem diktatorju Stalinu. Svoje sovraštvo do Zahoda je demonstriral s prepovedjo preletavanja območja Jugoslavije zavezniškim silam, Jugoslavija pa je šla celo tako daleč, da je že po zaključku vojne strmoglavljala zavezniška letala.

O teh incidentih je poročalo več ameriških in britanskih časnikov, Chicago Daily Tribune pa se je v izdaji 21. avgusta o dogajanju celo razpisal na treh straneh. Jugoslavija je ameriškim predstavnikom v obeh primerih odrekla dostop do razbitin, ameriška in evropska javnost pa sta bili zaradi dogajanja v Jugoslaviji in arogance maršala Tita glede usmrtitve ameriške posadke ogorčeni. Javno mnenje se je tako obrnilo proti Jugoslaviji, predlogi premika meje na izliv Soče pa so zbledeli na zemljevidih.

Naslovnica, kjer so popisani Jugoslovanski napadi na zaveznike.

Američani so pričakovali spoštovanje dogovora med Titom in feldmaršalom v času vojne za dodelitev novega ozemlja mladi državi, kar pa se zaradi Titovega ideološkega dobrikanja Stalinu in izjave, da “je Jugoslavija miroljubna država, a ne za vsako ceno”, kasneje ni zgodilo.

Zgoraj navedene razloge za izgubo Trsta, Gorice in meje ob izlivu Soče so razkrili medvojni ameriški obveščevalni dokumenti, iz katerih je CIA leta 2002 odstranila oznako zaupno.

Napis TITO na Sabotinu je simbol njegove ošabnosti
Ti dokumenti pričajo o aroganci diktatorja Tita v povojnem obdobju in njegovi neizkušenosti na mednarodnem vojaško-političnem prizorišču. Tito je tako osebno iz rok zaradi nabiranja političnih točk spustil najpomembnejše mediteransko pristanišče Trst, kot tudi Gorico, ki so jo jugoslovanske komunistične oblasti kasneje kompenzirale z gradnjo Nove Gorice, nad katero pa še vedno v opomin, da bi lahko bila naša tista na drugi strani meje, bdi kamniti napis ”TITO” na Sabotinu. Za njegovo ošabnost pa plačujemo še danes, saj državo pretresajo razprtije okrog gradnje 2. tira do najpomembnejšega slovenskega pristanišča v Kopru, čeprav bi brez Tita to lahko bil Trst, ki pa že ima zgrajeno dvotirno progo vse do Sežane. Žal zaradi ozkoglednosti jugoslovanskih komunističnih oblasti in maršala Tita ta od Sežane naprej poteka po italijanski strani vse do italijanskega pristanišča Trst.

Primorska24

 • marker

  Tega članka ne bo v zapovedanih medijih. Tega današnji nasledniki komunistov niti slišati nočejo, čeprav so glavni vedeli za ti. Napis na Sabotinu pa je norčevanje iz avtohtonega ljudstva. Poleg te velike izgube ozemlja in pomembnega pristanišča z železnico smo sedaj izgubili še nekaj ozemlja in lasten dostop na odprto morje z arbitražo.

  • Darth Vader

   kakšno avtohtono prebivalstvo pa je to, da se kar pusti tujcem komandirat in poniževat v svoji državi?

   • Valter BraniSlav

    Ja narod hlapcev vendar.

    • janko

     Vedno stiskan narod, stoletja. Pokraden, pod diktirko velikih. To pusti sled na duši. In nazadnje – satanska tortura komunizma. Ni čuda tolikšna apatičnost ljudi. Poznam vnuke od žrtev komunizma – nihče noče nič slišati o politiki, visoko sposobni, omikani; ne volijo, politika jim je kot bacil.

    • slosin

     tvoj stric je krepko pripomogel k poglobitvi hlapčevskega značaja Slovencev…

     • rabbit

      Res je, hlapčevsko je Hrvatom podaril Istro, kar je pa še ostalo je pa Pahor nadoknadil.

   • VERZIFIKATOR

    Jožko Goričan

    VSTALA ZAMORSKA

    Stvarnik na zahod nam jo postavi,
    je skoraj kot poseben kontinent,
    morski manjši le je njen segment,
    a vendarle Zamorska se ji pravi.

    Dežela to je čislanih Zamorcev,
    krvave domovina zgodovine,
    ohranja trdne vendar korenine,
    od Venétov pa do prekomorcev.

    Zamorci sužnji so postali beli,
    ko črni gospodaril je tlačitelj,
    nato se končno našel je rešitelj,
    bi oni vsakega bili veseli.

    So dolgo se Zamorci reševali,
    na tigre stavili so sile prave,
    ki levom črnim trgali so glave,
    nato rdečim so komando dali.

    Postali rdečekožcev so dežela,
    ti najprej tigre vse so pokorili,
    jih polovili, mnoge kar pobili,
    pogoltna njihova bila so žrela.

    Nespamet rdečih zemljo je Zamorcev
    v črnuhov vračala nazaj posest,
    zaman Zamorci so kazáli pest,
    klicáli na pomoč rdečih borcev.

    Izguba pristanišča je boleča,
    kaj vendar bo Zamorska brez morjá,
    potone brez obale nam do dna,
    nato se malce ji nasmehne sreča.

    Dobila košček je obale črne,
    kjer bivali so črni gospodarji,
    odšli so vsi za svojimi krmarji,
    le malokdo se kdaj nazaj še vrne.

    Odjeknila potem je ta novica,
    da rdeči so letalo sestrelili,
    ko glavo in razum so izgubili,
    zdaj mesto izgubljeno bo Noríca.

    »Pa kaj zato, če ste jo izgubili,«
    rdečekožci pravijo Zamorcem,
    »hvaležnost izkažíte raje borcem,
    potem si novo boste pač zgradili.«

    Kjer najbolj tulijo vetrov orkani,
    tam šefi jim ukažejo graditi,
    Noríco staro hitro pozabiti,
    postati rdeče zemlje velikani.

    Obalo poselijo rdečekožci,
    tam hiše skoraj vse so zapuščene,
    lastnine prave skoraj ni nobene,
    tja pridejo naj šefi in ubožci.

    Če le dovolj Zamorec je poslušen,
    médse rdečekožci ga spustijo,
    prepevat mora novo melodijo,
    še sam postal rdeč bo in preskušen.

    Vse pa, kar dišalo bi po belem,
    po modri barvi ali po zeleni,
    to brž iz raja rdečega izženi,
    Zamorska bo svobodna vsa in v celem.

    Medtem prišla so nova pokolenja,
    spreminja tudi se Zamorska z njimi,
    pomlad sledila sleherni je zimi,
    znanilka lepših je plati življenja.

    Da tam z zamorske kratke bi obale,
    zapihal veter nov kateri krati,
    se tega enim je očitno bati,
    da tam zavlada zopet duh normale.

    Noríška bo nosila glavno breme,
    tako ji narekuje zgodovina,
    premagana bo najprej tam sivina,
    tam bo pomladno zasijalo vreme.

    Na koncu vsa dežela nam bo dala,
    kar prejšnji zamudili so rodovi,
    rodov to uresničijo plodovi,
    da bo Zamorska iz »svobode« vstala.

  • janko

   Vajeti so bile vedno popolnoma v rokah naših komunistov – in še vedno so!
   Oblast držijo – za vsako ceno. Razmislimo zakaj.

   • lili pili

    Jaz pa razmisljam, kaj je narobe z desnico da ne more prevzeti oblasti..

    • montyamp

     Le zakaj gospod se Slovencem gabi politika ???
     A mogoče zaradi takih kot si ti ???

     • lili pili

      Nisi odgovoril na moje vprasanje, sicer pa je kardinal Rode pred leti pozval kristjane, da naj bodo bolj pogumni in aktivni v politiki….

      Mislim pa, da j7h ni dovolj v hlacah…zato levi z lahkoto vladajoooo

    • gorenc

     Z desnico ni nič narobe,ker želi vspostaviti že enkrat demokracijo v državi,levičarji demokracije ne marajo, to dokazujejo že od samoosvojitve Slovenije želijo imeti absolutno oblast za vsako ceno,to so dokazali ko so nasilno na njbolj podli način odstranili Janševo vlado.Njihov volilni sistem ni normalen,kot poraženci volitev so postali zmagovalci ko je zmagal na volitvah J.J.Janša ni mogel furmirati vlade,ker levičarji niso politiki so totalitarci zato ne bi smeli biti v patlamentu,poveličujejo totalitarizem rdečo zvezdo,kako naj poiem desnica prevzame oblast?

     • lili pili

      Nic kar pises ne drzi.
      Po tem volilnem sistemu, so bile v sloveniji ze stiri desne vlade.

      Ocitno vas ljudje ne marajo

     • gorenc

      Kot zmagovalci volitev pa nas ljudje ne maarajo? Nas ne marajo samo takšni kot ste vi.

     • lili pili

      Ja vecina ne, moras vedet, da je na par. Volittvah, od cca. 1.700.000 volivcec samo dobrih 200. 000 glasovalo za sds, v nedeljo pa za vaso skupno listo samo 125.000. Pretvori to v procente …..

      To je podatek, ki ti lahko veliko pove o priljubljenosti in zmagi…. drugi so skupaj nabrali vec glasov.

      Saj si ze slisal za pregovor v slogii je moc….

      V vladi boste, ko se bo jansa odlocil, da ne bo vec on tisti, ki bi vodil vlado, sicer pa to mu ja bilo ponujeno pa ni sprejel, ne mores z glavo skozi zid..

  • janezxy

   In vse to zopet po zaslugi rdeče zalege.

 • Stric iz ozadja

  Ponovimo:

  Furlanija-Julijska krajina: https://en.wikipedia.org/wiki/Friuli-Venezia_Giulia#/media/File:Unioni_territoriali_intercomunali_del_Friuli-Venezia_Giulia.png
  Julijska Krajina: https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_March#/media/File:Venezia_Giulia_province.png

  Torej meja ob izlivu Soce nikakor ne more pomeniti mejo, ki bi vkljucevala provinco Pordenone (Ki sploh nima slovenskega imena) in celotno videmsko pokrajino.

 • Antonius

  Po Titu,Tito, se je jokavo razpihoval Ljubo Jasnič v Delu, ko je pobralo morilca nedolžnih ljudi.
  Pravzapra si Tita na Sabotinu za kazen in sramoto zaslužimo, ker od osamosvojitve naprej že 24 let volimo veleizdakalčev komunistični kader.

 • Valter BraniSlav

  Da ni bilo Tita, bil bi Stalin.
  HVALA TI JOSIP BROZ ZA VSE KAR SI STORIL.ZA NAS.
  CASTIMO TE, SLAVIMO TE, O TI TOVARIS, POLNA JE SFRJ TVOJE SLAVE KI PREDSEDNIKUJES NA VEKE VEKOMAJ.
  AMEN.

  • Dragan Krstič

   Da ni bilo ZDA bil bi Stalin.

   • Valter BraniSlav

    Da ni bilo Janse bil bi Napoleon

  • janko

   Ja kaj si pa spil, Valter? Takoj to izbriši!
   Tito je res veliko storil – same grozne, napačne, nepotrebne in slabe stvari.
   Ničesar pozitivnega! Vsa zgodovina je na dlani tudi tukaj. Karkoli so počeli, danes vidimo, da je bilo vse samo negativno!

   • Valter BraniSlav

    Predvsem pozitivno

  • Anton

   Valter BraniSlav , oprostite vi ste Bedak!

   https://www.youtube.com/watch?v=oHsNBYbvUN4

   sarkazem press

   • SIMON ROZIC

    Zakaj pa vikaš tega klošarja?

    • pesjanar

     Valter ima ogromno časa kar nima drugega dela kot da pobira vstopnino pred hišo v kateri dela njegova venezuelska kurba.

  • xtc

   Kmalu bomo odstranili še tvoje spomenike in takrat bo veselje popolno.

  • Iztok Kresnik

   Pozdravljen tvoj Tito je naredi ogromno škode Sloveniji. JUGOSLAVIJI CELEM SVETU Je lagal ti pa prenehaj z laganje ti Amerike se videl nisi kaj šele Floride ti si navaden butelj levičarski?!!!

   • Valter BraniSlav

    Nekaj lagati. Ti si bil v Sloveniji samo s prstom na zemljevidu. V resnici si ameriski bogatin ki sanjari o tem da bi bil reven a klen Slovenec.

   • rabbit

    Seveda je ni videl no jo je na televiziji. Dlje od Zadobrove pa ni prilezel.

  • Andrej

   Bila sta Tito in Stalin. Potem je bil samo Tito, pa se je pojavil Arhipelag GOLI.

   Kdaj in kje pa imate maše, kjer po božje častite in slavite Tita?

   • Valter BraniSlav

    V nacin srcih kier si je nas najvecji sin postavil spomenik.

    • SIMON ROZIC

     …stisni se raje k svoji avši, boš imel več od tega, kot da onaniraš
     pred skulpturo dreka!

 • sloustava

  Stalin, Hitler, Mussolini, …so pobijali tujce, vas krvavi Tito pa svoje, domace ljudi, ljudi vseh republik. In v Ljubljani ima se danes castilce. Ce to ni fuj, grozljivo, povampirjeno, potem nic ni. Valter je pravi odsev Levice, bednikov mladicev kucanizma in kardeljanstva.

 • Franc Šink

  Zakaj sploh še omenjate tega šarlatana. Vsak pes ima več morale kot jo je imel on.

  • if

   Omenjati ga je nujno, da sedanje šarlatane spravimo v red zavedanja svojih šarlatanstev.

 • Anton

  včeri sem bil na Lubniku nad Škofjo loka, in glej ga zlomka, še lansko leto ko je bil še križ v tej koči, je le ta danes odstranjen, na steni pa hvalospev Titu ob odprtju koče leta 1953.Zaradi negativne energije sem v naglici spil čaj in odkorakal v dolino.

  sarkazem press

 • Duhec

  Kako napreduje identifikacija kosti pa nič ne pišete!?

  • if

   Vaše kosti so identificirane.

  • Andrej

   A to se ti zdi smešno? A ne opaziš povezave med kostmi in Titom?

   • Vera

    ” Duhca ” imam blokiranega , toda to moram napisati . Zvečer vedno gledam TV in ne tako daleč nazaj je bil v studiu RTV SLO 1 tov.Stanovnik ,ki je javno povedal, da je povojne poboje zahteval tito, kardelj pa je pošiljal v Ljubljano depeše, da naj pohitijo s “čiščenjem”, ker so se verjetno bali upora osiromašenega ljudstva . Napis na Sabotinu je treba odstranit, saj zaradi tega trpijo mnogi ljudje in tudi mladina, ki s tem nima nič ! Italijane pa ” novodobni dobro plačani borci s tem samo izzivajo.

  • tramal

   Ti raje poišči titovo noga ,če jo slučajno niso vrgli psom.

 • xtc

  Seveda pa se je tule pozabilo zapisati,kaj se je počelo na teh ozemljih z prebivalci s strani titove horde isto kot ste po razpadu gnile titove tvorbe v Bosni in Hrvaški zato je morala komunistična odrga izginiti z cone A in Koroške saj so prebivalci izrecno od zaveznikov zahtevali ,da se divjanje komunistične sodrge preneha in zato so poleg vseh drugih kršitev zaradi tega titovo sodrgo nagnali iz trsta,benečije,Koroške in delov Štajerske na današnje meje.
  Divjanje drhali nad prebivalciv coni A in na Koroškem je bilo tako hudo,da so se Slovenci razglašali ob plebiscitu oz. odločanju v SFRJ ali ne za Italijane in Avstrijce.

 • totex39

  Žalostna zgodovina, ki jo zaradi ljudi, ki so takrat vladali ne moremo več spremeniti, samo poglabljamo med sabo sovraštvo, to kar njihovim podmladkom zelo uspeva.

 • bubamara

  Tito-ti je dol visel za Slovenijo. Meje se postavljajo večinoma po vojnah. In če bi yugo vojska res imela interes braniti slovenski narod, bi vztrajali na območjih, ki so jih že zasedli. Ko je bilo konec vojne, so se obrnili proti yugo narodom in jih začeli masirati za komunistično ureditev. Največji sovražnik za komuniste so bili yugo narodi; ne tujci.

 • Jožef

  Tito izgubil Trst in Gorico, naš slovenski …… pa še Piranski zaliv, dostop do morja, pa v Prekmurju ne štima meja, pa Joras je postal Slovenec na okupirani slovenski zemlji.
  Kaj se torej čudumo. Celo slovenijo pa nekateri tako ali tako želijo deliti z muslimanskimi vdiralci iz Afrike, Azije itd.
  Nekoč bo preostali rod v slovenskem rezervatu pisal nekaj podobnega, kot piše danes o Trstu in Gorici. A nam je res to treba v imenu neke zavožene in preživele politike. Tisti romarji iz Dražgoš bi morali obujati spomine na izgubo že priborjenega in povdarjati smozavest lastnega naroda, ne pa častiti napačne odločitve revolucionarjev. Morali bi se boriti za narodov blagor ne pa za boljševizem.

  • bubamara

   Ta narod se je smejal Jorasu, ki se je boril za tistih par metrov zemlje. Toliko o nacionalni zavesti tega naroda.

  • SIMON ROZIC

   Odlično povedano! Tudi “novi” učbeniki zgodovine o tem ne povedo nič! Žalostno,
   tragično, ko zatajiš svoj narod, svojo vero, svoje korenine! Prav to počnejo že od
   leta 1945, ponoreli boljševiki – revolucionarji, komunisti!

 • Valter BraniSlav

  Da ni bilo Tita, bil bi Stalin.
  HVALA TI JOSIP BROZ ZA VSE KAR SI STORIL.ZA NAS.
  CASTIMO TE, SLAVIMO TE, O TI TOVARIS, POLNA JE SFRJ TVOJE SLAVE KI PREDSEDNIKUJES NA VEKE VEKOMAJ.
  AMEN!

  • Andrej

   Pejdi ti branit Sarajevo, pa tam omenjaj Tita, če si upaš.

   • Valter BraniSlav

    Vsi za Titota,
    Tito za vse.

    • Andrej

     No, in zakaj ne greš v Sarajevo? Tam komaj čakajo, da jih razsvetliš.

     • Valter BraniSlav

      Pilati mogoce

    • SIMON ROZIC

     Valter, spat se poberi? Ura je pri “vas” okoli 3 zjutraj….imaš
     frigidno babo ali si na smrt bolan, da ob tem času čepiš na Novi 24tv!
     …ali kar oboje !
     Babe ti ne morem “popravit”, lahko pa zmolim en Očenaš za tvoje
     duševno zdravje !
     In-ne pozabi se mi zahvalit!

     • Valter BraniSlav

      Da ni bilo Tita, bil bi Stalin.
      HVALA TI JOSIP BROZ ZA VSE KAR SI STORIL.ZA NAS.
      CASTIMO TE, SLAVIMO TE, O TI TOVARIS, POLNA JE SFRJ TVOJE SLAVE KI PREDSEDNIKUJES NA VEKE VEKOMAJ.
      AMEN!…..

  • Antonius

   Če ne bi bilo morilskega Tita, bi jih vsaj nekaj sto tisoč po končani II. vojni še naprej v miru živelo-
   Je pa res, da si Stalina za avatar lahko izbere samo nekdo, ki še danes v rit leze Titu.

   • Valter BraniSlav

    Mas v mislih JJ?

    • Antonius

     Da ne boste v dvomu, sem vaš nick navedeno zapisal.

    • Lon Wolf

     Že nekaj krat v preteklosti sem vam napisal, kdo je bil Walter Weiss, ki je prevzel identiteto Josipa Broza iz Kumrovca. Ker živite v ZDA, si lahko pridobite dokumente o tem. Sprevrženo je vaše pisanje in pove veliko o vašem duhonem stanju.

     • Valter BraniSlav

      Moje duhovno stanje so $$$$$ in moja bioloska druzina.
      Tako se pac zivi v ZDA ki jo bralci Nove24 tako obozujejo.

  • Dostmamrecesijeinpičkarije

   Saj veš, kam spadajo taki patroni, kot si ti?? Na Pole. Upam, da te čim prej ozdravijo tega komunističnega sranja.

 • SIMON ROZIC

  Zbudimo se, Slovenci! Zdaj je še pravi čas! Povejmo
  celemu svetu kaj je to komunizem, kaj je to diktatura,
  kdo je Tito, kdo so bili njegovi podaniki?

  • Andrej

   Svet to dobro ve. Mi ne vemo. Mi se ne zbudimo.

  • Valter BraniSlav

   Ja in ce poves?

 • janezxy

  To je treba levakom obesiti nad posteljo,dabodo brali zjutraj in zvečer,namesto molitve.Prijelo se jih ne bo nič,ker imajo glave samo za slikat.

 • Valter BraniSlav

  Jaz sem Titoljub, pa recite kar hocete.

  • janezxy

   Ti si bolnik,ne pa titoljub.

  • Andrej

   Nikomur ni treba govorit, sam si o sebi povedal vse. To sem napisal samo zato, da se boš morda zavedel svoje “bolnosti”.

  • tramal

   Vtakni si njegovo nogo v rit drekonja.

   • Valter BraniSlav

    Bom kar svojo nogo v tvoji rit

 • Valter BraniSlav

  K O D K I C O Š A
  Kod kicoša

  Stari grad

  Spomenak

  Zanimljivosti

  Čitaonica

  Linkovi

  Kontakt

  Milan Rakić
  1876-1938

  Iskrena pesma
  O, sklopi usne, ne govori, ćuti,
  ostavi misli nek se bujno roje,
  i reč nek tvoja ničim ne pomuti
  bezmerno silne osećaje moje.

  Ćuti, i pusti da sad žile moje
  zabrekću novim, zanosnim životom,
  da zaboravim da smo tu nas dvoje
  pred veličanstvom prirode; a potom,

  kad prođe sve, i malaksalo telo
  ponovo padne u običnu čamu,
  i život nov i nadahnuće celo
  nečujno, tiho potone u tamu,

  ja ću ti, draga, opet reći tada
  otužnu pesmu o ljubavi, kako
  čeznem i stradam i ljubim te, mada
  u tom trenutku ne osećam tako.

  I ti ćeš, bedna ženo, kao vazda
  slušati rado ove reči lažne,
  i zahvalićeš bogu što te sazda,
  i oči će ti biti suzom vlažne.

  I gledajući vrh zaspalih njiva
  kako se spušta nema polutama,
  ti nećeš znati šta u meni biva –
  da ja u tebi volim sebe sama,

  i moju ljubav naspram tebe, kad me
  obuzme celog silom koju ima,
  i svaki živac rastrese i nadme,
  i osećaji navale ko plima!

  Za taj trenutak života i milja,
  kad zatreperi cela moja snaga,
  neka te srce moje blagosilja.
  Al’ ne volim te, ne volim te, draga!

  I zato ću ti uvek reci: ćuti,
  ostavi dušu nek spokojno sniva,
  dok kraj nas lišće na drveću žuti
  i tama pada vrh zaspalih njiva.

  Na vrh

  Proza

  Poezija

  Manje poznate reči

  U Čitaonici

  ~ * ~
  Tri pisma
  Želja
  Lepota
  Očajna pesma
  Iskrena pesma
  Obična pesma
  Ponosna pesma
  Čekanje
  Čežnja
  Obnova
  Dolap
  Kondir
  Simonida
  Božur

  Jasika

  Copyright © 2005-2013 kodkicoša.com

 • Andrej

  Kje, kdaj pa so komunisti pridobili kakšno ozemlje? Vedno so izgubljali. Pa slavili in poveličevali svojo nesposobnost.

  “Dajte nam puške, gremo na Trst”, so provocirali ljudi. Potem, ko so s svojo nesposobnostjo Trst izgubili. Sprevrženo.

 • montyamp

  TRST CELOVEC , ZAKAJ ….

  Dejstvo je nekaj,ko so Angloameričani videli kaj se je dogajalo po Trstu in Koroški so bliskovito ukrepali,iz Trsta in cona A so takoj pod marš nagnali Titove razcapance,Titek se je še nekaj napenjal a,ko mu je Anglo ameriški poveljnik pred Trst privlekel & floto in kopenjske sile in mu omenil ,da če se komunistični cigani v parih urah ne poberejo na razmejitveno točko ,ki so jo določili oni ,da drugače bo vso grmovje okoli Trsta polno komunističnih črev se je titek na debelo us****** in umaknil bando na naročene položaje,sicer je še sprva mislil na upor,in računal na stalina,ki se ni več upal igrati z resno situacijo.
  Enako se je zgodilo na Koroškem in delih Štajerske kjer so harale komunistične bande a so tudi tam Angleži hitro nagnali bando nazaj titek pa ni imel vojske za resnejši upor zato so morali iti kot potepeni cucki.
  Sploh pa smo izgobili ta ozemlja zaradi barbarskega uničevanja in pobijanja titovih komunistov tam in uporom prebivalcev tam nad takim početjem-s početjem titove bande so seznanili zaveznike,ki sprva niso verjeli nato pa so našli par vasi pobitih in po ugrabljenih,ki jih je titova banda napadla in so odločno ukrepali.
  Da je krvavi zločinec preslepil Angleže tudi glede domobrancev in beguncev na Koroškem pa je tudi jasno in dokazano,Angležem je obljubil,da bodo lahko vrnjeni mirno odšli domov,le tisti ,ki jim bo dokazan kak zločin pred sodiščem bo zaprt,seveda je Titek dal pobiti vse od otrok,žensk in moških,brez sojenja.
  Ogromno zavednih izdani Slovencev ,ki so preživeli lagre ,ker so bili ovadenui s strani komunistiov,so po vojni komunisti,v strahu ,da jih nebi razgalili razglasili zato ker so preživeli za sodelavce okupatorja in pobili brez sodb ali montiranimi procesi,na nak način so si prilaščali imovino in likvidirali politične nasprotnike.
  Dejstvo je,da Tito ,dejansko ni mogel veliko proti nemški vojski ,ki se je umikala in če bi ne predala orožja v Sloveniji marveč na Koroškem enko ni mogel nič proti zavezniškim silam saj bi mu le te bando dobesedno prerešetale in je dobro vedel ,da ne more nič,je pa s pomočjo ruskih kolaborantov na strani zaveznikov spretno pretental Churchila -kajti Roosvelt Tita ni maral.

 • Osti jarej

  …zakaj imate pa toliko čez josepha za povedat…..v bistvu je vaš

  https://buchela.blogspot.com/2013/07/josip-broz-hermann-goring.html

 • Valter BraniSlav

  Da ni bilo Tita, bil bi Stalin.
  HVALA TI JOSIP BROZ ZA VSE KAR SI STORIL.ZA NAS.
  CASTIMO TE, SLAVIMO TE, O TI TOVARIS, POLNA JE SFRJ TVOJE SLAVE KI PREDSEDNIKUJES NA VEKE VEKOMAJ.
  AMEN!!!

  • Štalmajster

   Kaj pa, če ne bi bilo …… obeh ????
   Kateremu bi pa v Venezueli zapel tako lepo hvalnico ?

   • Valter BraniSlav

    Staremu ocetu moje zene
    Juan Vicente Gomez -u
    Pogoglaj ga

    • Štalmajster

     https://www.jewishvirtuallibrary.org/venezuela

     Torej nisi vzel ……….. shikse ?

     • Valter BraniSlav
     • Štalmajster

      No tudi prav. Ta link tudi nekaj pove.
      “Kot predsednik je Gómez uspel zmanjšati strahovit dolg Venezuele s podelitvijo koncesij tujim naftnim družbam po odkritju nafte v Maracaibu leta 1918. To pa mu je prineslo podporo Združenih držav in Evrope ter gospodarsko stabilnost. Čeprav je uporabil denar za začetek obsežnega programa javnih del, je prejel tudi VELIKODUŠNE PROVIZIJE in izjemno povečal svojo osebno bogastvo…………
      How does it work ?
      https://www.youtube.com/watch?v=MkxvvNAVwsw&t=0s

      Torej tudi tebi … v Ameriko … diši venezuelsko …………. olje. ;-)

      Dobro snaho ti je našel striček ……. Cardelli.
      Eni pravijo: “Kri ni voda!” …… še posebej menda v …. obljubljeni deželi ????

     • Valter BraniSlav

      Sam sem jo nasel, Le Fleur disco, nov 1977

     • Štalmajster

      A je bilo to nekje v Italiji pri stričkovi žlahti ?

     • Valter BraniSlav

      Manhattan. NYC, NY, USA
      EAST 56 ST

     • Štalmajster

      A v tistih cajtih ???? Si pa moral met močno stričkovo podporo.
      A veš kako še pravijo New Yorku ?
      Torej si šel kar direkt v g*to iskat boljšo polovico ?

     • Valter BraniSlav

      NY STATE = EMPIRE STATE
      NY CITY = BIG APPLE

     • Štalmajster

      Menda je to vaš …. kibuc. ?

     • Valter BraniSlav

      Nisem jud, niti resident of NY.

     • Štalmajster

      Resident ? Kaj ma to veze. Eni ste povsod doma z 2 ali več državljanstvi.
      Zanimiv je ta članek:
      https://www.dnevnik.si/1042591837 o stričeku in NY

     • Valter BraniSlav

      Edo je bil Italijanskega, ne zidovskega rodu.

     • Štalmajster

      Aaaaaa zato so Italijani dobili Gorico pa Trst ?? Tu pa krivijo Titeka ;- Pa zato je bilo stričeku toliko mar za slovensko ozemlje ??
      Pa saj ti verjamem, še posebej, če bi ti povedal, kje sem našel povezavo na ta članek.

     • Valter BraniSlav

      Nekoc mu je Broz rekel:
      “Bevcu, ti si najbolji primerak Slovenizacije Taliana.”
      Priimek je Italianski CARDELLI

     • Štalmajster

      Kaj so mu pa predhodno rekli v Italiji ???? Da je najboljši primer italianizacije ??? ;-)
      Ja, pač eni si spreminjate priimke po potrebi (saj ti lepo piše v članku), da se stopiš z okolico, kot …… kameleon,…….. pa zmeraj nekje pri ….. koritu.
      ….. Cardelli, Kardelj,……..
      ……Bronstein, Trocki …….etc… etc…

      Sicer pa googlaj “Crypto Jew” ali pa “Marrano”

     • Valter BraniSlav

      Tudi jaz sem ze vseskozi ob koritu. Leta 1977 sem zamenjal komunisticno korito moji strickov za kapitalisticno korito.
      PRAV SEM SE ODLOCIL…
      Sedaj pa uzivam ko mi otroci dajejo vnuke. Na poti je ze 15. vnuk.

  • Dostmamrecesijeinpičkarije

   Tito z babo bo šel v pozabo.

 • Štalmajster

  “Britanci ugotovili, da ima Tito podobne vojaške težnje kot Hitler in Mussolini” ;-))))

  Ma nehajte že nabijat s temi pravljicami, kaj bi bilo, če bi bilo…… Danes se vse bolj kaže, da je general George S Patton imel prav. Evropo so si razdelile žal ……… hijene ! (tiste napadajo družno z vseh smeri, na koncu še se pa med sabo fajtajo za plen) ;-
  https://www.youtube.com/results?search_query=george+s+patton+we+defeated+the+wrong+enemy

  Angležem se lepo toplo zahvalite, da so ravnali z begunci in vojnimi ujetniki po ….. “Ženevski” konvenciji.
  Tudi ž general Eisenhover je zanimivo ravnal z ujetniki strogo po …… “Ženevski” konvenciji …… (Rhine Meadows Death Camps),
  Žido-boljševiki pa tak al tak, z množičnim posiljevanjem in sadističnim izživljanjem nad poraženci …….
  https://www.youtube.com/results?search_query=Bolshevik+mass+rape

  Zgodovino pa pišejo ………. zmagovalci !
  Slovenci smo žal izgubili z ene in druge strani….. (mali narodi so le kolateralna škoda za ene in za druge)

  Če koga zanima zgodovina, ki temelji na dokumentih, arhivih, forenzičnih dokazih,…… ne pa na pravljicah, s katerimi nas še dandanašnji fopajo …..
  “Europa last battle” 1 do 10
  https://www.youtube.com/results?search_query=Europa+last+battle

 • Vera

  Ni potrebno biti preveč pameten, da lahko vsak ,ki si dobro ogleda zemljevid zgoraj, vidi, da bi tako moralo ostati .Italija in Hrvaška imata morja več kot dovolj, ne pa, da sedaj hočeta še več ozemlja in morja, kot jima pripada. Dobro vemo, da bi Hrvati radi mejili tudi na Italijo, ne samo na Slovenijo . Majhni smo, toda zato moramo biti močni in bolj enotni, če želimo, da nas bodo jemali resno .

 • Osti jarej

  ..joseph je šenkaval rimu in rimski izpostavi…slovensko,kakopak……kaj vam ni jasno

  • tramal

   Bedak,a sta koroška in istra v Italiji.

 • dob

  Hoteli bi še več državnega ozemlja, še večjo Slovenijo, hoteli bi še več prebivalcev….
  tačas pa naša zemlja neobdelana, ljudje pa brez zaposlitve.
  Uvoz jugoslovenarjev laufa, kot vedno, njihova zasedba parlamenta se nadaljuje, pregon opozicije tudi, migranti so na poti sem, režimu v pomoč… Slovence, ki so uspešni podjetniki pa – ven! Marš!!! Če vam kaj ni všeč – vozi! Zgin!

  Če bi Trst, Gorica in Videm bili naši, bi jaz moral po kavbojke in riž v šestdesetih v Milano.
  Trst in Gorica bi bila navaden socialistični komunistični šit-hole z bosanci in šiptarji naseljen!

  • Štalmajster

   Tudi Hrvatje pravijo, da so izgubili “lepo njihovo”.
   https://www.youtube.com/results?search_query=Ivan+pernar
   Francozi, Švedi, Nemci …… prav tako. Multi-kulti-vator dela s polno paro po EU in Ameriki
   Pač načrtno uničevanje EU nacionalnih držav.
   https://www.youtube.com/results?search_query=destruction+of+European+nations

   • dob

    Eno je imet, pa izgubit, drugo je sploh nikoli ne met – pa izgubit upanje.

  • Kapodistrias

   Veliko napisanega drži. Morda pa še ni vse izgubljeno. Velja se potruditi. Manifest za domovino!

   • dob

    Tako smo rekli leta 91, ko smo osamosvajali Slovenijo.
    Osamosvojili smo jo kučanu.

    • dob

     ….pa Vojnoviću.
     Pa Jankoviću.
     Pa Slapšakovi.
     Pa Murglovi.
     Pa Đurotu.
     Pa….. itd. !
     Mater, a smo jo osamovojili… na morš verjamit kok smo ju osamosvojli!

     • Štalmajster

      Ker nismo hoteli ostati v Jugoslaviji, smo si naredili SVOJO Jugoslavijo, v kateri prakticiramo bratstvo i jedinstvo. ;- Ta glavni pa so spet drugi ;-

      Kučanu ?? Det je po moje točno vedel. da so to le ……. sanje o samostojnosti in neodvisnosti. Najbrž je bolje poznal delovanje svetovnega banksterskega lopovluka, ki ruši državo za državo in jim jemlje suverenost.

 • Rotar Jakob

  PASJEGLAVI DIKTATOR KURĆAN NADALJUJE TITOISTIČNI TEROR V KZ SLOVENISTANU!

 • Claudio Moro

  SEM Zamejec in zahvalim BOGA da se nismo znasli pod Jugoslavijo!!!!!!!

 • dob

  milan kučan je veeeeelik proTITOtalitarist!

 • Vlado77

  TITO je daleč od zaslužen za našo mejo na zahodu. V resnici je “zaslužen” za zgubo ozemlja. Zato pa imamo pohabljene komunistične vernike ,ki še danes slavijo Tita.ne samo to napisi na hribih se obnavljajo in še več jih je. Opuščeni so obnovljeni in to 2019!!! Norost brez primere. Da niti ne omenimo , da zagotovo ti napisi nimajo nikakršnih dovoljenj. So sramota v EU .Tito je bil v resnici grobar pri reševanje obmejnega vprašanja Slovenije tako s Italijo kot Hrvaško. Zgubili smo kar velik del Istre in FJK po zaslugi ključavničarja zvestega Stalinu.

  • Valter BraniSlav

   Zivel Tito!!!
   Na veke vekov Tito!!!
   Tudi po Titu Tito!!!

   • tramal

    A ti še kar ne veš ,da je že davno crknu in je v peklu.

    • Valter BraniSlav

     Tito je v vicah.
     Vsak clovek umre, tudi midva bova.

  • Kapodistrias

   Če bi bil Tito res Joža ključavničar iz Kumrovca, morda ne bi bilo tako slabo. Tako pa …

 • dob

  Violeta Bulc vabi Tajanija na obisk Rižarne in Bazovice, on pa njo na obisk Hude jame!

 • Valter BraniSlav

  TITO ODPUSTI JIM.
  SAJ NE VEDO KAJ DELAJO.
  ODPUSTI JIM VELIKI MARSAL,
  KO JIM ODPUSTIS PA JIH POSLJI NA GOLI OTOK.
  Z enosmerno vozovnico.

  • stane

   Si ti ze tam?
   Ja,da ti ne bo dolgcas!
   Haaahaàhaaaa……………uzivaj

  • Beličič

   Mumificirat in nazaj poslat!Da ima še narod nekaj od tega!

 • dob

  K’že glih govorimo o tem…. pa Piranski zaliv bi tudi moral bit naš!

 • Hribouc

  Čestitke slovenskim Komunistom in, sploh, Titu!

  Čestitke , iz srca, tumpastim Primorcem, ki slavijo Komuniste, ki mižijo na obe očesi, ne slišijo in nimajo zrna pameti v glavi!

 • tramal

  Komunisti nikoli niso držali besede in niti tistega ne kar so podpisali .So pač banditi in en velik bandit tito je že v peklu.

 • frondi

  Če nebi bilo Tita, bi bila meja še danes za Logatcem, do kamor se je imela komando umaknit italijanska vojska po kapitulaciji. Klinc pa Trst, ostali bi brez cele Primorske in pol Notranjske, a mislite da bi nam to vrnili italijani za božička? Malo morgen. JJ in podobni šupki bi nam spravili mejo vse do Grosuplja

  • Imperial Commando

   Če nebi bil tito pizda, bi danes imeli mejo kot vidiš na zgornji sliki. Ti pa kot tipični levićar kar nabijaš in nabijaš. SPIZDI GOVEDO RDEČE

  • stane

   Ce bi se tito drzal dogovora z Amerocani,bi danes imeli:Julijsko krajino,Rezijo,Benecijo,Trst,Furlanijo.
   Ker jim pa tito ni zaupal(pisnega dogovora ni bilo)je zelel z vojsko utrditi polozaj. Tukaj se je zajebal. Je pa res tudi to,da so komunisti lagali drug drugmu.
   To vse pelje mast v propast.

  • nevtrino

   Če ne bi bilo Tita, bi danes spodobno živeli v spodobni državi, tako pa smo v jugo-butalah.

  • Kapodistrias

   “Blagor ubogim na umu …”

 • piko8

  Kar koli so se lotili ali dotaknili komunisti in njihovi “BASTARDI” se spremeni v “DREK-GOVNO”!!!!

 • Škof Rožman

  Vprašajte se še, kako bi danes izgledala Slovenija, če Tita sploh ne bi bilo?
  Odgovor na Wikipediji: Rapalska meja

  • ZatonMesecnikov

   Pozabljaš Rožman, da je bil Kralj Peter že Aprila 1941 na strani zmagovalnega tabora. Tako kot Norvežani leto prej.

   Vprašaj se raje za možne opcije, če se z Angleži in Američani ter Italijani, ne bi pogajali Komunisti. Churchill je bil obseden s tem, da komuniste zadrži čim dlje na vzhodu…

 • freedomfighter

  Trst ni nas nikoli ni bil in nikoli ne bo…ne biti isti kot italijani ki si lastijo dele tujih drzav

  • ZatonMesecnikov

   Deli tujih držav so relativen pojem. Ko je nekaj let nazaj avstrijec Hofer nekaj rekel o Južni Tirolski, so vsi skočili pokonci.

   Za ene je Južna Tirolska okupirana, za druge upravičeno priključena k Italiji, na osnovi rimskega prava. Enako je veljalo za dele današnje Slovenije.

   • freedomfighter

    Ja ampak meni kot slovencu je vseeno a si nekdo upraviceno ali neupraviceno lasti del nase drzave…za nekatere je krim okupiran za druge pa upraviceno prikljucen…ce se gremo tako potem si lahko vsak lasti del sosednje drzave

    • ZatonMesecnikov

     Pa sva pri Bismarckovi realpolitik.

     Vendar za to potrebuješ dobre mišice. in ne cviljenje o pravici pa krivici….

  • Kapodistrias

   Drži, Trst nikoli, zares v nobenem primeru ne bi bil naš. Gorica pa zanesljivo da – ob malo manj ošabni Titovi politiki. Bila pa bi STO krasna državica, brezcarinsko območje, nekaj podobnega kot Singapur.

  • sloven

   Ne kvasi bedarij trst je od nekdaj slovensko mesto ce so ga okupirali italijanski migranti to ne spremeni dejstva da je trst nas

   • freedomfighter

    Kaj pa to pomeni slovensko mesto…trst je obstajal vec tisoc let preden smo obstajali slovenci…tako da ce pogledas dovolj dolgo nazaj smo vsi priseljenci

    • sloven

     Ja in ravno tako je obstajal pred italijani dejstvo pa je da ko so se izoblikovali narodi je bil eden od nasih najpomembnejsih mest in smo ga tudi vojasko ubranili in ponovno osvobodili ter ga na zalost izgubili zaradi podlih italijanskih prevar ki ga v boju niso uspeli dobiti.gre pa zahvala za te izgube vsem nasim dragim zaveznikom ki jim slovenci nikoli niso nic pomenili

 • est

  Če bi dovolili generalu Maistru “delati” bi bile meje zagotovo drugje.

 • Montana

  Tito in njegovi lizuni so največji zločinci v prejšnjem stoletju in so primerljivi z Hitlerjem, Musolinijem in Stalinom!

 • župnik cefizelj

  Kje je bila meja po prvi svet. vojni, barabe desnakarske? vas zapušča zgodovinski spomin?

  Hvala hrabrim borcem nob, da ste nam priborili tretjino ozemlja. Večna čast in slava!

  • Matej Zupančič

   niso priborili pizdek, izgubili so ga

  • nevtrino

   A sploh lahko še bolj sprevrženo obračate dejstva in blebetavo zavajate ??

  • Kapodistrias

   Nekaj blebetaš, zgodovine pa ne poznaš.

 • Valter BraniSlav

  Da ni bilo Tita, bil bi Stalin.
  HVALA TI JOSIP BROZ ZA VSE KAR SI STORIL.ZA NAS.
  CASTIMO TE, SLAVIMO TE, O TI TOVARIS, POLNA JE SFRJ TVOJE SLAVE KI PREDSEDNIKUJES NA VEKE VEKOMAJ.
  AMEN!

  • Boštjan Brenčič

   OMB…..

  • freedomfighter

   Ja pozitivna stran tita je da nismo imeli stalina

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!