Zakonodaja velja, če nisi Janković: Drobljenje projekta vetrnic na Pohorju nezakonito, kanala Co dovoljeno

Predobravnavni narok za ljubljanskega župana Zorana Jankovića in osem soobtoženih v primeru očitanega oškodovanja evropskih sredstev in preslepitve bank v zadevi Stožice. (Foto: STA)

Ruški občinski svetniki so na četrtkovi seji soglasno zavrnili leta 2021 že potrjeni podpis dogovora o služnostnih pravicah družbi Energija na veter za potrebe izgradnje kablovoda na Pohorje, kjer to podjetje načrtuje postavitev 56 vetrnih elektrarn. Ob tem so vlado pozvali, da ustavi postopek umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorju. Župan Ivan Žagar je prepričan, da bi morala glavno vlogo pri odločanju o tako velikem projektu prevzeti država in da bi investitor moral zaprositi za spremembo državnega prostorskega načrta, ne pa da se temu izogiba z drobljenjem projekta na več manjših. 

“Če Zoran Janković projekt kanalizacije razdrobi na več manjših in tako, ob pomoči globoke države, pridobiva gradbena dovoljenja brez zahtevanih okoljevarstvenih presoj, zakaj ne bi tako počeli še ostali? Gangsterstvo in razpad pravnega sistema se v Svobodi nadaljuje,” je dejal Aleš Hojs.

Vetrne elektrarne na Pohorju v zadnjem času vzbujajo vse več pomislekov. Investitor je vlogo za sklenitev služnostne pogodbe vložil septembra 2020, občinski svet v prejšnji sestavi pa je novembra 2021 podal soglasje. Kot so pred četrtkovo sejo v gradivu pojasnili na občini, se je v zadnjih dveh letih pojavila vrsta novih vprašanj, zato je občina podprla pobudo Partnerstva za Pohorje, da je za takšen projekt treba začeti postopek sprememb državnega prostorskega načrta.

Ruška občina tako julija lani, ko je prejela ponudbo za sklenitev pogodbe za ustanovitev služnosti v javno korist, te ni podpisala. Za takšen korak so se odločili, ker je območje širitve starih in postavitve novih dostopnih poti slabo definirano, s strani ministrstva pa so bili obveščeni, da jim nadomestilo za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter po uredbi ne pripada.

Vetrnice (Foto: STA)

Zakaj Svoboda ne poseže tudi v Jankovićev kanal?
Po njihovih podatkih vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja po integralnem postopku obravnava ministrstvo za naravne vire in prostor, ki pa jih še ni pozvalo k sodelovanju oziroma morebitni izdaji mnenja o sprejemljivosti gradnje kablovoda za vetrne elektrarne. Te naj bi sicer stale na zemljiščih občine Slovenska Bistrica. Investitor je aprila podal zahtevo za omejitev lastninske pravice in služnosti v javno korist, ki ji ruška občina nasprotuje, za zdaj pa postopek odločanja še teče.

Ponovno razpravo v zvezi s tem projektom je že na prejšnji seji občinskega sveta zahtevala svetniška skupina Gibanja Svoboda. “Gre za kablovod, ki bi povezoval vetrne elektrarne na vrhu Pohorja z distribucijskim omrežjem električne energije. Opozarjamo, da bi takšen poseg v naravo povzročil nepopravljivo škodo za okolje in bi ogrozil turistični potencial območja,” so zapisali v ruškem občinskem odboru te stranke.

Pred ljubljansko mestno hišo se je zbralo več sto protestnikov, ki so izrazili nestrinjanje s projektom kanala C0. (Foto: STA)

Situacija je sicer podobna kot v primeru gradnje kanalizacijskega kanala C0 čez vodovarstveno območje v Ljubljani. Kot je podaril Hojs, tudi Janković drobi projekt sporne kanalizacije na več manjših delov, celo pridobiva dovoljenja brez okoljevarstvenih presoj, in zakaj so pravila drugačna v njegovem primeru. “Gangsterstvo in razpad pravnega sistema se v Svobodi nadaljuje, ” meni.

Sara Kovač