Zapisnik izrednega inšpekcijskega nadzora Šahovske zveze potrjuje več nepravilnosti

Foto: STA

Z očitki o nepravilnostih, povezanih z izvolitvijo člana stranke SD Milana Brgleza na mesto predsednika šahovske zveze, se bo ukvarjala Policijska uprava Ljubljana in ne KPK. Pri zadevi naj namreč ne bi šlo za nepravilnosti ali kršenje zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, pač pa za domnevno kaznivo dejanje. Policija bo tako preiskovala naklep med domnevnimi kršitvami in koristmi oziroma med sponzorsko pogodbo in imenovanjem Brgleza za predsednika ŠZS, poroča siol.net. Spletni časnik razkriva še nekaj podrobnosti končnega zapisnika o inšpekcijskem nadzoru zoper ŠZS.

Inšpektorat RS za šolstvo in šport je v sklopu inšpekcijskega nadzora Šahovske zveze, ki jo vodi poslanec evropskega parlamenta Milan Brglez (SD), ugotovil nepravilnosti pri namenski porabi javnih sredstev in sum dvojnega financiranja,” je nedolgo nazaj poročala Demokracija in med drugim pojasnila, da se je skupina staršev mladih šahistov pred meseci odločila, da razkrije nepravilnosti v Šahovski zvezi Slovenije (ŠZS). V njej igrajo osrednjo vlogo nekdanji vplivni in vidni politični kadri Liberalne demokracije Slovenije (LDS) in Socialni demokratov (SD). Ob tem se tudi poraja vprašanje, zakaj tega ni ugotovil že Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča RS, ko je bil opozorjen na to. Ta je očitno  svojemu političnemu sopotniku  skušal zavarovati hrbet, čeprav neuspešno. Prvo afero sta zakuhala Milan Kneževič in Mirko Bandelj, ki sta po prepričanju nekaterih staršev mladih šahistov uredila, da se je na mesto predsednika zveze povzpel evropski poslanec in vrst SD, Milan Brglez, po njihovem mnenju, nezakonito. Starši so tudi ugotovili, da je denar začel izginjati. Navedli so, da je v času Brglezovega vodenja, čudežno izginil sponzorski denar oziroma donacija Slovenskih železnic. Kot že rečeno, junija je Inšpektorat RS za šolstvo in šport v sklopu inšpekcijskega nadzora Šahovske zveze Slovenije (ŠZS) ugotovil “nepravilnosti pri namenski porabi javnih sredstev in sum dvojnega financiranja”. O tem je obvestil Policijsko upravo Ljubljana, Finančno upravo RS (Furs), Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ter Fundacijo za šport.

[/color-box]

Portal siol.net pa je danes razkril poročilo inšpekcijskega nadzora Šahovske zveze. Pridobili so namreč celoten zapisnik izrednega inšpekcijskega nadzora, ki potrjuje več nepravilnosti. Videti je, da se z zadevo ne bo ukvarjala Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), pač pa Policija. KPK je namreč mnenja, da to ni v njeni pristojnosti, ker ne gre za nepravilnosti ali kršenje zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, pač pa za domnevno kaznivo dejanje. Policija bo tako morala preiskati naklep med domnevnimi kršitvami in koristmi oziroma med sponzorsko pogodbo in imenovanjem Brgleza za predsednika ŠZS. Z Brglezovo izvolitvijo je bil namreč pogojevan podpis sponzorske pogodbe med ŠZS in Slovenskimi železnicami (SŽ) v višini 200 tisoč evrov, poroča Siol, od te pogodbe pa naj bi imel koristi tudi mladinski pogon, kar se v nadaljevanju sicer ni zgodilo. Iz končnega zapisnika o inšpekcijskem nadzoru zoper ŠZS je med drugim razvidno, da je ŠZS poleg stroškov, ki jih je uveljavljala pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in dajala v končni obračun pri Fundaciji za šport (FŠO), izdajala tudi račune na šahovske klube in starše otrok. To pomeni, da so bili določeni stroški dvakrat vrnjeni, kar pa seveda predstavlja dvojno financiranje. Zapisnik še razkriva, da je inšpekcijski nadzor ugotovil nepravilnosti pri namenski porabi javnih sredstev in da je Inšpektorat za šolstvo in šport ŠZS naložil, da do konca maja odpravi nepravilnosti in o ukrepih obvesti inšpektorat.

Foto: STA

Predstavnik staršev tožbo razume v smislu, da ga toži stranka SD oziroma v njenem imenu njihov član Brglez, za potrebe ŠZS
Še bolj zanimiv pa je morda podatek, da je ŠZS proti predstavniku staršev mladih šahistov vložila tožbeni zahtevek. V njem piše, da je tožena stranka dolžna plačati 5 tisoč evrov, poleg tega pa se toženi stranki prepoveduje “kakršnokoli razširjanje neresničnih trditev o tožeči stranki, zlasti o nezakoniti porabi sponzorskih in drugih denarnih sredstev tožeče stranke, o nezakonitih volitvah tožeče stranke Milana Brgleza, ter o obvladovanju tožeče stranke s strani politične stranke SD.” Predstavnik staršev je prepričan, da je tožba utemeljena na medijskem zavajanju in lažeh, kar je po njegovem mnenju dokončno potrdil tudi Inšpektorat za šolstvo in šport. Tožbo razume, kot da ga toži stranka SD, v njenem imenu njihov član Brglez, za potrebe ŠZS.

Vir: siol.net

KPK in Policija sta zavrnila zahtevo po dostopu do celotnega zapisnika izrednega inšpekcijskega nadzora
Spletni portal je sicer še zapisal, da je KPK zavrnil njihovo zahtevo po dostopu do celotnega zapisnika izrednega inšpekcijskega nadzora. Ker so z ugotovitvami seznanili tudi PU Ljubljana, so namreč presodili, da bi razkritje vsebine zapisnika škodovalo morebitni izvedbi kazenskega pregona. Po navedbah policije trenutno poteka predkazenski postopek zaradi suma, da je bilo storjeno uradno pregonljivo kaznivo dejanje. “Tudi po njihovi oceni bi medijsko ali drugačno razkritje do sedaj zbranih podatkov zaradi kontaminiranja oseb lahko negativno vplivalo na vsebino zbiranja obvestil v predkazenskem postopku in na kasnejši kazenski postopek,” so zapisali na portalu in dodali, da je po njihovih neuradnih informacijah o vsebini celotnega zapisnika že obveščena ŠZS in pritožnik, zato ugotovitve zapisnika po njihovem mnenju ne morejo vplivati na potek nadaljnje preiskave. Na koncu so jim celoten zapisnik izrednega inšpekcijskega nadzora posredovali z Inšpektorata za šolstvo in šport.

Sara Bertoncelj