fbpx

Židan kot “primer dobre prakse” označil tragično zgodbo slovenskega podjetnika Pahernika: komunisti so ga razlastili, nato pa mu “dovolili”, da je na lastnem posestvu ostal le še “svetovalec”

Foto: STAfoto

Socialni demokrati znova in znova dokazujejo in kažejo, da so ne le zgodovinski nasledniki komunistov, ampak so to tudi po svojem sedanjem početju. Kako je mogoče označiti zgodbo za “primer dobre prakse”, če narodno zavedno slovensko družino, ki je gospodarila z gozdovi in tudi spodbujala razvoj šolstva in infrastrukture, v času druge svetovne vojne komunisti razlastijo in ji vzamejo premoženje – nato pa članom družine dovolijo, da so vključeni v delo kot “svetovalci”? Res plemenito dejanje. To se je namreč zgodilo družini Pahernik, ki so jo komunisti po razlastitvi še izgnali v Srbijo, kjer je tragično izgubila sina, ubitega v ustaškem koncentracijskem taborišču. Na posestvu družine sedaj deluje Pahernikova ustanova, ki gospodari s Pahernikovimi gozdovi na Pohorju in namenja denarna sredstva za štipendiranje študija gozdarstva ter znanstveno raziskovalnega dela – a ne nadaljuje dobrega dela po zaslugi komunistov, ki so neusmiljeno razlastili družino in jo iz lastne države izgnali, ampak zaradi zavedne slovenske družine Pahernik, ki kljub tragediji ni gledala na lasten interes, ampak na Slovenijo.

Dejan Židan je dobro delo ustanove označil za “primer dobre prakse”, kar je glede na zgodovino te ustanove skrajno neprimerno. Če ne bi komunisti na veliko razlaščali, si med seboj tudi podeljevali ukradena stanovanja in premoženje in ne nazadnje pregnali večine premožnih Slovencev iz Slovenije, bi lahko bistveno večkrat s pravim pomenom govorili o “primerih dobre prakse”.

V času 2. svetovne vojne komunisti razlastili slovenskega podjetnika, ki je za Slovenijo naredil ogromno
Tragična zgodba, ki je polna korupcije, egoizma in brezobzirnosti, se začne, ko so komunisti v imenu “nacionalnega interesa” – ki ne odseva nacionalnega interesa za dobro vseh državljanov, temveč le zanje – počeli grozljive stvari. Imeli bi veliko več uspešnih podjetnikov, kot je bila družina Pahernik, če jih ne bi takratni sistem množično uničeval. Med uspešnimi podjetniki, ki so jih po vojni razlastili, je bil tudi Franjo Pahernik, ki je po smrti očeta prevzel domače posestvo in pričel s sonaravnim gospodarjenjem z gozdovi; lahko ga imenujemo za pionirja tovrstnega upravljanja. Izpeljal je tudi pogozdovanje degradiranih pašnikov in travnikov ter vpeljal gozdno inventuro in preverjanje uspešnosti gospodarjenja s knjigovodstvom in načrtovanjem. V tistem času in na narodnostno občutljivem območju je bila družina Pahernik tudi steber slovenstva, saj je spodbujala tudi razvoj šolstva in infrastrukture. Družina je pokazala resničen nacionalni interes, ki je popolnoma drugačen od tistega, ki so ga uveljavljali komunisti. Uspešno so poslovali in s svojo lastnino pomagali na mnogih področjih, zgradili so celo šolo na Bolfenku in finančno podprli gradnjo sokolskega doma v Radljah. V času svetovne vojne pa so Franju in njegovi družini komunisti odvzeli posestvo, jih razlastili in poslali v izgnanstvo, kjer so tudi izgubili sina, ki je bil ubit v ustaškem koncentracijskem taborišču. Franjo je po razlastitvi deloval le še kot “svetovalec”, a na bistveno manj pomembnih mestih.

Kljub tragediji še vedno gledali na interes Slovenije
Po osamosvojitvi in demokratizaciji so jim sicer premoženje vrnili, a po vsej logiki bi lahko pričakovali drugačen razplet. Kljub tragični zgodbi, razlastitvi in izgonu, so dediči Franja Pahernika, ki živijo v ZDA, vseeno gledali na interes Slovenije in ne na lasten interes, čeprav so jih komunisti le grdo izkoristili. Pokazali so več ljubezni do države kot tisti, za katere bi se to pričakovalo. Vrnjene gozdove so namreč namenili ustanovitvi sklada za Pahernikovo ustanovo. Ta danes gospodari s Pahernikovimi gozdovi na Pohorju in namenja denarna sredstva za štipendiranje študija gozdarstva ter znanstveno raziskovalnega dela.

Pohvale vredno dejanje dedičev družine Pahernik, ki so pokazali pravo ljubezen do Slovenije, česar pa ne moremo reči za komuniste, ki so pobijali, kradli in razlaščali svoj narod, pa tudi ne za naslednike komunistov, ki delo okradenega posestva označujejo za “primer dobre prakse”.

Franjo Pahernik (Foto: Pahernikovaustanova.si)

A. G.