fbpx

Zloraba državnih energetskih podjetij za privatne interese v mariborskem pravosodju?

Foto: STA

V razvpiti aferi Konstruktor VGR d.o.o. – v stečaju se nadaljuje neusmiljen bolj za zadnje evre iz stečajne mase, kjer trenutno bolje kaže štajerskim sodnikom in odvetnikom, vendar je njihov dokončen uspeh odvisen od “centra”, to je državnih inštitucij in nekaterih bank, kot so na primer DUTB, NLB in Gorenjska banka d.d. Pri iskanju “kreativnih” spornih rešitev, ki so na skrajni meji zakonitosti oziroma že v coni nezakonitosti, ponovno zelo aktivno sodeluje razvpiti politični sodnik Matjaž Štok, ki se pri sprejemanju katastrofalnih odločitev za upnike, očitno ne more in ne zna ustaviti. Tako se z nezmanjšano hitrostjo vrstijo poskusi nadaljnjih ropanj stečajne mase na škodo malih in nemočnih upnikov. Pri tem gre očitno za zelo dobro sinhronizirano delovanje odvetnikov, odvetnic in sodnikov med katerimi eno od glavnih vlog igra tudi predsednica upniškega odbora stečajnega dolžnika in mariborska odvetnica Nataša Štelcer. Ker delovanje omenjene skupine nima podlage v zakonodaji, gre očitno za posle, ki izpolnjujejo tudi vse znake sistemske korupcije.     

Okrožni sodnik na Okrožnem sodišču v Mariboru Matjaž Štok je spet na delu. Kot smo že pisali, se je znal redno udeleževati političnih shodov ene od sedaj že bivših koalicijskih političnih strank Socialni Demokrati (SD), ki jo sedaj po novem, kot vršilka dolžnosti vodi Tanja Fajon.

Kot kažejo razmere na terenu oziroma na Sodni ulici 14 v Mariboru, kjer je sedež mariborskega Okrožnega sodišča, pred katerim poteka postopek zaradi insolventnosti v zadevi nekoč štajerskega gradbenega velikana Konstruktor VGR d.o.o., bi se lahko energetična Fajonova za začetek mogoče najprej seznanila s poraznim stanjem v štajerskem pravosodju. Zelo verjetno je, da se to ne bo zgodilo. In to iz več razlogov. Pa gremo po vrsti.

Na fotografiji: nova voditeljica Tanja Fajon, sodnika Matjaž Štok in Slavko Gazvoda na pikniku Socialnih demokratov. (Foto: Twitter)

Breme nezasedenih in predimenzioniranih odvetniških pisarn le lučaj od sodne stavbe, v povezavi s tekočimi plačili za najemnine
Tokrat je potrebno opozoriti na vlogo predsednice upniškega odbora in mariborske odvetnice Nataše Štelcer, ki v že 9 let trajajočem stečaju v upniškem odboru, predstavlja državno podjetje Dravske elektrarne Maribor d.o.o., obenem pa zastopa družbo Gokop, gradbeno, gostinsko in trgovsko podjetje d.o.o. in okrog katere se je v preteklosti že dvigovalo kar precej prahu. Upniški odbor t.i. “navadnih upnikov” sicer deluje le še na papirju, saj v njem glasujejo predstavniki navadnih upnikov, ki iz stečajne mase ne morejo pričakovati niti evra. Zenit nastopanja v vlogi predsednice upniškega odbora je za mariborsko odvetnico Štelcerjevo že zdavnaj mimo ob tem, da so Dravske elektrarne Maribor d.o.o. v obravnavani zgodbi izgubile vrtoglavih 2,6 milijona evrov. Njena funkcija predsednice Upniškega odbora v realnih razmerjih ni imela sčasoma nobene teže, je pa očitno res, da ima funkcija neko privlačnost za gospodarstvenike v težavah. Tudi predsednikovanje zgolj na papirju, ima očitno neko težo, saj pri morebitnih interesentih vzbuja vtis, da je probleme možno urediti.

mag. Nataša Štelcer

Mariborska odvetnica, pooblaščenka upnika Gokop d.o.o. in predsednica nedelujočega upniškega odbora propadlega gradbinca Konstruktor VGR d.o.o. – v stečaju, mag. Nataša Štelcer.

Ob tem se vodstva nekaterih gospodarskih družb, kot sta DUTB in Dravske elektrarne Maribor d.o.o. sploh ne zavedajo, da sodelujejo v nezakonito vodenem stečajnem postopku, ki je rezultat nezakonitega delovanja oziroma nezakonitega poslovanja stečajne upraviteljice Melite Butara, ki kot pravni laik, očitno samo še slepo sledi napačnim pravnim nasvetom odvetnika Matjaža Jana, ki je trenutno še zaposlen v ODI Law – Odvetniški Družbi Ilič & Partnerji o.p.d.o.o., s sedežem na istem naslovu kot DUTB. Gre pri tem morda za naključje?

Zato je razumljivo, da je njihov interes pri potrjevanju sklepov upniškega odbora, v celoti presahnil. Ali z drugimi besedami: Zgodi se, da seje upniškega odbora niso več sklepčne. Ker pa se je v vseh dolgih letih slovenske tranzicije med stečajnimi upravitelji in odvetniki spletla vrsta čvrstih in dolgoročnih povezav, omenjene kombinacije po potrebi še vedno učinkovito delujejo za zaščito “interesov naših” in je to verjetno edini razlog, da odvetnica Štelcerjeva še ni odstopila z mesta predsednice upniškega odbora.

Odvetnica Nataša Štelcer deluje za mariborske razmere v relativno velikih pisarniških prostorih na skoraj 300 kvadratnih metrih na elitni lokaciji v Mariboru in po nekaterih informacijah za pisarne ne plačuje tržne najemnine. Mogoče je v tej okoliščini tudi iskati njene motive za prevzem mandata oziroma zastopanje upnika GOKOP d.o.o., ki sta mu stečajna upraviteljica Melita Butara in njen (pre)samozavestni odvetnik Jan z objestnim pravdanjem, ki sta ga financirala s sredstvi iz stečajne mase (tako izčrpavanje seveda na drugi strani predstavlja čisti zaslužek za odvetniško pisarno ODI Law), povzročila ogromno poslovno škodo glede na dejstvo, da sta mu nezakonito in neupravičeno, več let zadrževala vrtoglavi znesek 600 tisoč evrov obratnega kapitala, ki sta mu ga na koncu zaradi pravične odločitve Vrhovnega sodišča RS, ki je razveljavilo “pravnomočno zmago” odvetnika Jana – ODI Law, morala vrniti iz stečajne mase na TRR njegovega podjetja.

Ljubljanski odvetnik Matjaž Jan, ki se v družbi rad pohvali da vedno pravnomočno zmaga, pozabi pa povedati, da na Vrhovnem sodišču RS izgublja najpomembnejše in najtežje primere.

Sedaj, ko je stečajni postopek tik pred zaključkom, se je naenkrat začelo vsem akterjem zelo muditi, saj jim grozi, da si ne bodo mogli povrniti enormno visokih sodnih stroškov, z izjemo odvetniške pisarne ODI Law, ki bo seveda prejete honorarje za “objestno pravdanje” lahko zadržala. Z drugimi besedami, je rezultat za slabo organizirane in nemočne stroškovne upnike katastrofalen, saj ima dolgoletni sodni spor v zadevi GOKOP d.o.o. za odvetniško pisarno ODI Law Odvetniški Družbi Ilič & Partnerji o.p.d.o.o. fantastične pozitivne poslovne učinke v višini večkratnika 10 tisoč evrov, medtem ko bi stečajna masa pridobila ničlo. Zadeva gre še dalje, saj razvoj dogodkov kaže, da se pospešeno išče novo žrtev, od katere bo potrebno iztisniti znesek 36 tisoč evrov, ki predstavlja višino pravdnih stroškov GOKOP d.o.o. za večletno pravdanje na vseh inštancah pravosodja, vključno z Vrhovnim sodiščem RS. Poznavalcem je zato nerazumljivo, s kakšno lahkoto se sedaj nekateri od akterjev odločajo za zelo sporne poslovne poteze, ki imajo ali bi lahko imele za posledico nadaljevanje izčrpavanja stečajne mase in bi jih lahko stale, vsaj odvetnike, tudi izgubo licenc za opravljanje odvetniškega poklica.

Pri iskanju spornih rešitev zelo proaktivno sodeluje tudi odvetnik Matjaž Jan, ki očitno že zelo slabo prenaša upravičeno jezo razočaranega gradbinca. Kot kaže bo ostal brez pričakovanih 36 tisoč evrov, ki jih je proti svoji volji (vendarle je potrebno priznati, da je bil GOKOP d.o.o. tožena stranka, ki se je ves čas branila in na koncu tudi zmagala!) moral porabiti za predsednico upniškega odbora in odvetnico Natašo Štelcer, ki si jo je izbral za zastopanje v dolgotrajnih sodnih bitkah. Zato ne preseneča, da mariborski gradbinec ne skriva svojih antipatij do ljubljanskega odvetnika, saj na podlagi sodbe Vrhovnega sodišča RS ni več nobenega dvoma, da se mu je zgodila velika krivica ob tem, da je bil vrsto let zelo ogrožen tudi obstoj njegovega podjetja.

Gospodarska družba v državnem lastništvu Dravske elektrarne Maribor d.o.o. dala odvetnici Štelcerjevi “proste roke”
Enega od sedežev v upniškem odboru propadlega gradbinca Konstruktor VGR d.o.o. – v stečaju zaseda tudi odvetnica Štelcerjeva, ki se do današnjega dne še ni spomnila, da zastopa upnike z navadnimi terjatvami, ki v odnosu do stečajne mase nimajo več prav nobenega dejanskega in pravnega interesa. Zakaj torej odvetnica Štelcerjeva še vztraja v nedelujočem upniškem odboru? Na odgovore bo očitno potrebno še počakati, saj znotraj stečajnega postopka poteka mediacijski postopek, pri izvedbi katerega pa so se zadeve začele močno zatikati.

Andrej Tumpej, direktor družbe Dravske elektrarne Maribor d.o.o.,  je tudi seznanjen z vlogo, ki jo v stečajnem postopku družbe Konstruktor VGR d.o.o. v stečaju izvaja dolgoletna hišna odvetnica Nataša Štelcer?

Kakšen bo nadaljnji razvoj dogodkov je težko napovedati, saj se lahko zgodi za poznavalce tudi nemogoče, to pa je, da najbolj politično izpostavljen stečajni sodnik na mariborskem sodišču Matjaž Štok, stečajno upraviteljico Melito Butara, ki nima dovolj sredstev za poplačilo vseh stroškov stečajnega postopka, končno tudi razreši. Ta odločitev Matjaža Štoka bi za stečajno maso imela zelo pozitivne učinke, saj bi bila upraviteljica Melita Butara prisiljena v stečajno maso vrniti oziroma vplačati svojo že izplačano nagrado v višini več kot 57 tisoč evrov. Poplačilo iz naslova tako vrnjenih sredstev, bi lahko vsaj delno omililo popolnoma upravičeno jezo upnikov in vsaj delno rehabilitiralo neustrezno delo mariborskega sodišča oziroma nekaterih mariborskih sodnikov.

Rok Krajnc