fbpx

Ameriška raziskava potrjuje: Za zdrav osebnostni razvoj otrok je ključna vloga očeta

Ameriška raziskava potrjuje, da je oče ključen za otrokov osebnostni razvoj. (Foto: Pixabay)

Ameriška raziskava potrjuje, da imajo očetje ključen pomen pri vzgoji svojih otrok, in da zgolj ljubeč starš ne zadostuje. Stvar je sicer že dolgo časa znana, vendar pa je nedavna študija univerze Penn State podala ugotovitve glede konkretnih neposrednih vplivov očetove vloge na otrokov čustveni in socialni razvoj. Oče namreč s svojo vlogo v obdobju odraščanja in pubertete ključno vpliva na to kako uspešni bodo njihovi otroci v prihodnosti.  

Prav zato čudi omalovažujoč odnos, ki se ga opaža pri številnih mednarodnih institucijah in oblasti v nekaterih državah do pomena očetovstva in materinstva ter družine. Raziskava je vključevala 308 otrok iz 202 družin v obdobju njihovega odraščanja med 12. in 20. letom starosti. Kot je ugotovljeno, igra tako pri dečkih kot tudi deklicah, čustvena bližina z očetom ključno vlogo pri razvoju samozavesti. Pomembna pa je tudi za ohranjanje zdrave telesne teže ter ima velik pomen pri zmanjševanju dovzetnosti za depresijo, poroča Domovina.

Obenem raziskava poudarja pomen odnosa obeh bioloških spolov z otrokom. Ugotovljen pa je tudi različen vpliv, ki ga imata starša na odraščanje svojih otrok. Raziskava kaže na običajno tesnejšo čustveno povezavo med materjo in otrokom. Prav tako naj bi se matere z otroci pogosteje pogovarjale. Čustvena bližina z očetom pa otroke učinkovito ščiti pred mladostniškimi težavami, s katerimi se otroci navadno spopadajo. Ravno tako je še ugotovljeno, da odnos z materjo in očetom različno vpliva na otroke z ozirom na njihovo starostno obdobje.

Oba biološka spola imata ključno vlogo pri osebnostnem razvoju otroka. (Foto: Pixabay)

Tesen odnos z očetom v rani mladosti je ključen za ohranjanje zdrave telesne teže, to pa se kaže skozi celotno obdobje pubertete. Povezanost z materjo pa igra ključno vlogo pri dečkih, manj pa pri dekletih (kvečjemu v zgodnji fazi pubertete). Tesnejša povezanost z očetom otroka varuje pred depresijo oziroma zmanjšuje možnosti za njeno pojavitev. Učinek se opaža skozi celotno obdobje pubertete. Pomen tesnega odnosa z materjo pa se na področju premagovanja depresije izkazuje zlasti v srednjem obdobju mladostnikovega odraščanja.

Raziskava poudarja izjemno vlogo očetov pri odraščanju in vzgoji 

Povezanost z očetom pa je ključna z bolj zdravo samopodobo, in sicer v obdobju zgodnje in srednje pubertete. To velja za oba spola mladostnikov. Tesen odnos z materjo pa je ključen za deklice oziroma njihovo samopodobo skozi celotno obdobje pubertete, medtem ko ima pri dečkih pozitiven vpliv zlasti v obdobju pozne pubertete. V raziskavi pa je še posebej poudarjeno, da je mogoče opaziti izjemno vlogo očetov tako pri odraščanju kot tudi vzgoji, otroci pa potrebujejo povezanost z obema staršema.

Poljsko ustavno sodišče bi moralo potrditi da je zakon med moškim in žensko edini sprejemljiv. (Foto: Pixabay)

V luči raziskave pa se je smiselno ozreti na domačo situacijo na tem področju. Znano je, da večino enostarševskih družin predstavljajo matere samohranilke. Dve tretjini družin z otroki pri nas je skupnost obeh partnerjev. Dobra polovica tega so poročeni zakonci z otroci, nekaj več kot 15 odstotkov pa je zunajzakonskih parov z otroci. Zaskrbljujoč pa je zlasti podatek, da je kar ena tretjina družin takšnih, v katerih mladostniki živijo skupaj z enim od staršev. 81 odstotkov tega so matere samohranilke, 19 odstotkov pa očetje samohranilci.

Zdravi partnerski odnosi so ključni za prihodnost naroda in družbe 

Delež otrok, ki živijo pri očetu, je sicer od leta 2011 narastel za 18 odstotkov. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da ves čas pada delež družin, ki jih sestavljata oba starša. Od leta 2011 beležimo padec za en odstotek ter pet odstotkov v primeru poročenih parov. Ob tem lahko sklenemo, da je vlaganje v odnos ključna naložba za pozitiven osebnostni razvoj otroka, kar pa v kolektivni zavesti družbe še ni dovolj prisotno. Potrebno je vedeti, da so za bodočnost naroda in družbe ključni zdravi partnerski odnosi. Bolj kot promociji spolnih deviacij, bi se bilo potrebno posvetiti temu ključnemu področju.

Domen Mezeg