fbpx

Anketa: Avstrijce in Nemce zaradi migrantov skrbi za blaginjo države

Foto: epa

Dve tretjini Avstrijcev menita, da se razmere v Avstriji slabšajo. 74 odstotkov Avstrijcev za to krivi množične imigracije, je pokazala raziskava inštituta Spectra. V vzporedni raziskavi nemškega inštituta Imas pa podobno mnenje izražajo tudi Nemci.

V obeh državah so prebivalci enotni, da priseljevanje z Bližnjega vzhoda in iz severne Afrike prinaša več slabosti kot prednosti. V Avstriji je to razmerje 67 proti 9 odstotkov, v Nemčiji pa 57 proti 12 odstotkov.

Avstrijci so bolj proti migrantom kot Nemci
Nemci in Avstrijci se nekoliko razlikujejo pri odgovoru na vprašanje, kakšne posledice bo imelo množično priseljevanje na njihovo blaginjo. Kar polovica vprašanih v Avstriji meni, da bo njihova blaginja zaradi množičnih migracij okrnjena. Enakega mnenja je bila tretjina vprašanih v Nemčiji.

“Izpodrinili bodo naš način življenja”
Polovica Avstrijcev in skoraj tretjina Nemcev meni, da bo množično priseljevanje ljudi z Bližnjega vzhoda in severne Afrike izpodrinilo njihov način življenja. Velik delež prebivalcev v obeh državah pa se boji tudi, da bodo migracije pomenile izgubo delovnih mest za avtohtono prebivalstvo.

A. R., STA