Bruselj namenja več kot pol milijona evrov projektom LGBT

Sekretarka za enakopravnost v Bruslju, Nawal Ben Hamou.

Sekretarka za enakopravnost v Bruslju Nawal Ben Hamou je julija objavila razpis za projekte po znatnem povečanju letošnjega proračuna, namenjenega enakopravnosti. Projekti, katerim je denar namenjen, temeljijo na zagotavljanju enakopravnosti v različnih skupnostih.

Skoraj 280.000 evrov je namenjenih podpori 30 projektom, katerih cilj je pospeševanje vključevanja LGBTQ posameznikov. Približno 15.000 evrov bo namenjenih neprofitni organizaciji O’Yes za projekt Go to Gyneco, projektu #WECARE, ki podpira zdravje LGBTQ oseb, in projektu ULB AIDS and Sexuality Observatory za izvajanje inkluzivnih in intersekcijskih praks v zdravstvu.

“Mavrična hiša”, ki nudi zavetje različnim francosko in nizozemsko govorečim LGBTQI (lezbijkam, gejem, biseksualcem, transseksualcem, queerjem, interseksualcem) organizacijam v bruseljski regiji, bo prejela tudi skupno 33.500 evrov podpore za organizacijo L-Festivala in kampanje “Dobrodošli vsi spoli”, je zapisal The Brussel Times.

“Poleg tega enkratnega razpisa za projekte naslednji načrt za vključevanje LGBTQIA+ oseb, ki ga bo bruseljska vlada dokončno potrdila v začetku leta 2022, predvideva tudi večjo podporo prostovoljnemu sektorju,” je povedala državna sekretarka Nawal Ben Hamou.

Sekretarka za enakopravnost v Bruslju, Nawal Ben Hamou (Foto: Brusselstime)

Poleg sredstev, namenjenih LGBTQ, si bo deset zmagovalnih pobud razdelilo 212.500 evrov za projekte, katerih cilj je izboljšati podobo enostarševskih družin, izpostaviti njihov vsakdanji boj in ozaveščati enostarševstvo kot vprašanje spola.

Približno 40.000 evrov je bilo dodeljenih neprofitni organizaciji Actions pour les familles, la Sante et l’Egalite des chances v Uccle za ustanovitev skupin za razpravo in podporo, individualiziranih pravnih in/ali psiholoških posvetovanj ter brezplačne podpore za starše samohranilce v težavah. Enak znesek je bil zagotovljen tudi Centru Severine Planning Familial Agreement de Bruxelles Ouest, ki naj bi bil namenjen projektu, ki se osredotoča na globalno skrb za enostarševske družine v okviru pobud za načrtovanje družine. Približno 45.000 je bilo dodeljenih skupnosti za enostarševske družine CAP CAW in za njen razvoj.

S tem financiranjem Bruselj želi podpreti boj LGBTQI za enakost, s tem namenom pa je Bruseljska vlada odobrila tudi 60.000 evrov sredstev za podporo LGBTQ gibanja na Madžarskem in Poljskem. Bruseljska nevladna organizacija Forbidden Colors bo sredstva uporabila za podporo in nadaljnjo profesionalizacijo madžarske organizacije “Budapest Pride” in poljskega “LGBTIQ+ Friendly School Ranking“, poroča The Brussel Times. 

Tanja Brkić