fbpx

Evropska komisija napovedala vojno spletnim korporacijam! Zagrožene tako drakonske denarne kazni kot onemogočen dostop do evropskega trga!

(foto: Pixabay)

Komisija je danes predlagala ambiciozno reformo digitalnega prostora, celovit sklop novih pravil za vse digitalne storitve, vključno z družbenimi mediji, spletnimi tržnicami in drugimi spletnimi platformami, ki delujejo v Evropski uniji. Komisija je s tem namenom pripravila akt o digitalnih storitvah in akt o digitalnih trgih. V ospredju obeh predlogov so evropske vrednote. Namen novih pravil je boljša zaščitila potrošnikov in njihovih temeljnih pravic na spletu ter doprinos k pravičnejšemu in bolj odprtem digitalnem trgu za vse.

Sodoben pravilnik na enotnem trgu bo spodbujal inovacije, rast in konkurenčnost ter uporabnikom zagotavljal nove, boljše in zanesljive spletne storitve. Poleg tega bo podpiral širitev manjših platform, malih in srednjih podjetij ter zagonskih podjetij, kar jim bo olajšalo dostop do strank na celotnem enotnem trgu in hkrati znižalo stroške izpolnjevanja obveznosti. Nova pravila bodo tudi prepovedala nepravične pogoje, ki jih nalagajo spletne platforme, ki so ali bodo po pričakovanjih postale vratarji na enotnem trgu. Predloga sta v ospredju cilja Komisije, da bi to desetletje postalo digitalno desetletje Evrope.

Margrethe Vestager, izvršna podpredsednica za Evropo, pripravljeno na digitalno dobo, je povedala: „Današnja predloga imata en namen: zagotoviti, da imamo kot uporabniki dostop do velike izbire varnih proizvodov in storitev na spletu ter da lahko podjetja, ki poslujejo v Evropi, prosto in pošteno tekmujejo na spletu na enak način kot zunaj spleta. Vse to je en svet, v katerem bi morali imeti možnost, da varno nakupujemo in zaupamo novicam, ki jih preberemo. Ker je to, kar je nezakonito zunaj spleta, nezakonito tudi na spletu.

Dejstvo je, da je področje digitalnih storitev danes precej drugačno, kot je bilo pred dvajsetimi leti, ko je bila sprejeta direktiva o elektronskem poslovanju, zato je na tem področju prav gotovo potrebna določena regulacija. V skladu z aktom o digitalnih storitvah se bodo zavezujoče obveznosti na ravni EU uporabljale za vse digitalne storitve, ki potrošnike povezujejo z blagom, storitvami ali vsebinami, vključno z novimi postopki za hitrejše odstranjevanje nezakonitih vsebin in celovito varstvo temeljnih pravic uporabnikov na spletu. Predlog pa tudi dopolnjuje akcijski načrt za evropsko demokracijo, katerega cilj je povečati odpornost demokracij.

Konkretno bo akt o digitalnih storitvah uvedel vrsto novih, usklajenih obveznosti za digitalne storitve na ravni EU, ki bodo skrbno razčlenjene glede na njihovo velikost in vpliv. Mednje spadajo:

 • pravila za odstranjevanje nezakonitega blaga, storitev ali vsebin na spletu;
 • zaščitni ukrepi za uporabnike, katerih vsebino so platforme pomotoma izbrisale;
 • nove obveznosti za zelo velike platforme, da sprejmejo ukrepe na podlagi tveganj za preprečevanje zlorab njihovih sistemov;
 • obsežni ukrepi v zvezi s preglednostjo, vključno s spletnim oglaševanjem in algoritmi, ki se uporabljajo za priporočanje vsebin uporabnikom;
 • nova pooblastila za preučitev načina delovanja platform, vključno z olajšanjem dostopa raziskovalcev do ključnih podatkov platforme;
 • nova pravila o sledljivosti poslovnih uporabnikov na spletnih tržnicah, ki bodo pomagala izslediti prodajalce nezakonitega blaga ali storitev;
 • inovativni postopek sodelovanja med javnimi organi za zagotovitev učinkovitega izvrševanja na enotnem trgu.

Akt o digitalnih trgih obravnava negativne posledice določenega vedenja platform, ki delujejo kot digitalni „vratarji“ na enotnem trgu. To so platforme, ki bistveno vplivajo na notranji trg, so pomemben portal za poslovne uporabnike pri doseganju potrošnikov ter imajo ali bodo predvidoma imele uveljavljen in trajen položaj. Kadar se vratar ukvarja z nepoštenimi poslovnimi praksami, lahko prepreči ali upočasni dostop potrošnikov do dragocenih in inovativnih storitev svojih poslovnih uporabnikov in konkurentov. Primeri teh praks vključujejo nepošteno uporabo podatkov podjetij, ki delujejo na teh platformah, ali situacije, v katerih so uporabniki vezani na določeno storitev in imajo omejene možnosti za zamenjavo storitev.

Konkretno bo akt o digitalnih trgih:

 • veljal samo za glavne ponudnike jedrnih platformnih storitev, ki so najbolj dovzetni za nepoštene prakse, kot so iskalniki, družabna omrežja ali spletne posredniške storitve, ki izpolnjujejo objektivna zakonodajna merila, da se lahko določijo za vratarje;
 • opredelil količinske pragove kot podlago za identifikacijo domnevnih vratarjev. Komisija bo imela tudi pooblastila, da podjetja opredeli za vratarje na podlagi tržne preiskave;
 • prepovedal številne prakse, ki so očitno nepoštene, kot je preprečevanje uporabnikom, da odstranijo predhodno nameščeno programsko opremo ali aplikacije;
 • od vratarjev zahteval, da proaktivno sprejmejo nekatere ukrepe, kot so ciljno usmerjeni ukrepi, ki omogočajo pravilno delovanje programske opreme tretjih oseb in interoperabilnost z lastnimi storitvami;
 • naložil sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, ki bi lahko vključevale denarne kazni v višini do 10 % svetovnega prometa vratarja, da bi se zagotovila učinkovitost novih pravil. Za ponavljajoče se kršitelje lahko te sankcije vključujejo tudi obveznost sprejetja strukturnih ukrepov, ki bi lahko zajemali morebitno odprodajo nekaterih podjetij, kadar ni na voljo nobenega drugega enako učinkovitega alternativnega ukrepa za zagotovitev skladnosti;
 • omogočil Komisiji, da opravi ciljno usmerjene tržne preiskave in oceni, ali je treba tem pravilom dodati nove prakse in storitve vratarjev, s čimer se zagotovi, da bodo nova pravila o vratarjih v koraku s hitrim tempom digitalnih trgov.

V okviru odprtih javnih posvetovanj med pripravo današnjega svežnja, ki so potekala od junija do septembra 2020, je bilo prejetih več kot 3 000 odgovorov iz celotnega spektra digitalnega gospodarstva in s celega sveta. Evropski parlament in države članice bodo o predlogih Komisije razpravljali v okviru rednega zakonodajnega postopka. Če bo končno besedilo sprejeto, se bo neposredno uporabljalo v vsej Evropski uniji. Več informacij je na voljo TUKAJ.

Na udaru Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft, Snapchat, Alibaba, Bytedance, Samsung in Booking.com

Po poročanju AFP bi bila velika tehnološka podjetja po predlogu v primeru hude kršitve pravil s področja konkurence kaznovana z globo v višini do deset odstotkov njihovih prihodkov. V primeru resnih in ponavljajočih se kršitev zakonodaje, ki ogrožajo varnost državljanov EU, bi jim bila lahko izrečena tudi začasna prepoved poslovanja v članicah EU. Podjetja, na katera bi se takšna zakonodaja nanašala, so Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft, Snapchat, Alibaba, Bytedance, Samsung in Booking.com. S takšno zakonodajo bi bila po ocenah analitikov nedvomno na slabšem, vendar pa v Bruslju poudarjajo, da morata biti zaščita potrošnikov in poštena konkurenca na prvem mestu. Pri Googlu so že napovedali, da bodo predlagane spremembe natančno preučili, so pa sicer mnenja, da so spremembe usmerjene le v peščico podjetij. Tiskovni predstavnik Facebooka pa je ocenil, da je osnutek dobra osnova za ohranitev dobrih vidikov interneta.

Sara Bertoncelj