fbpx

Juncker napovedal združevanje vojaške sile in nova delovna mesta za mlade

Jean Claude-Juncker, foto: STA

Predsednik Evropske komisije, Jean-Claude Juncker, se je v govoru na današnjem plenarnem zasedanju v Strasbourgu o stanju Evropske unije dotaknil več področij in skozi ves govor poudarjal pomen evropskih vrednot, solidarnosti in soodvisnosti.  

Na začetku je povedal, da obžaluje odločitev Velike Britanje, brexit pa obstoja EU vendarle ne ogroža, kot so komentirali zunanji opazovalci. Po njegovem mnenju je treba čim prej izvesti potrebne korake glede Velike Britanije, a hkrati ohraniti prijateljski odnos. Treba se je treba boriti, da ne bi si kdo prisvojil ekskluzivnega položaja na trgu, temveč da za vse članice EU velja enakost.

Naloge EU v prihodnosti
V svojem govoru je poudaril, da stanje EU ni optimalno in da je treba še veliko izboljšati, in čeprav te izboljšave še niso dosežene, EU še vedno ostaja stabilna. Znižati je treba nezaposlenost, odpraviti socialno neenakost, povečati socialnost EU, stanje bank je izboljšano, ni pa še optimalno.

Namen EU ni, da bi države izgubile svojo nacionalno identiteto, komisar trdi, da se preveč poudarjajo nacionalni interesi. Trdi, da je v EU premalo enotnosti in da je treba idejo EU razumeti pravilno in jo pravilno poučevati. Dosežki, kot je odprava gostovanja v telefoniji, so pomembni, saj se lahko prebivalci EU v vseh državah počutijo kot doma.

Napoved gospodarskih ukrepov
Pohvalil se je s tem, da ima EU s 140 državami trgovinske pogodbe, 30 milijonov služb je odvisnih od izvoza v druge dele sveta in za vsako milijardo v trgovini dobimo 14.000 služb v izvozni panogi. Veliki udeleženki v trgovinski dejavnosti sta ZDA in Kitajska, v prihodnosti pa je v načrtu tudi povezovanje z Indijo.

Poudaril je tudi, da EU ni ZDA, ker smo medsebojno odvisni, zelo različni med seboj in tudi močnejši. Zgodovina je oblikovala Evropo, zato potrebujemo pogum, da jo izgrajujemo še naprej. Skrbeti je treba za kohezijo in odgovornost. Izjavil je, da ne smemo podcenjevati EU, ne sme biti tekmovanja med Evropskimi institucijami; graditi je treba pozitivni odnos. V naslednjih 12 mesecih  je treba preseči nesoglasja znotraj Unije. Če hočemo zmagati v izzivih, moramo pazljivo delovati in zaščiti Evropo, njeno moč, državljane in meje, kar je  bil tudi  prvotni namen ustanovitve EU. Vsi moramo prevzeti odgovornost za trenutno stanje.

Poudaril je, da 70 let neprekinjenega miru v Evropi temelji na dosedanji solidarnosti, demokraciji in svobodi ter spoštovanju zakonodaje. Čeprav se države EU zelo razlikujejo, se soočamo z besedami, ne z orožjem.

Prednosti EU
Med prednosti EU je prištel zavračanje smrtni kazni, boj za človekove pravice, vladavino prava, varstvo osebnih podatkov, ki ga ureja Evropsko pravo. Evropa podpira določene branže, kot je npr. jeklena industrija. Zavzema se za pravično plačilo, kar pomeni, da bi morali delavci dobiti isto plačilo na istem mestu; interni trg ne dopušča izkoriščanja delavcev. Korporacije so obdavčene, kar ščiti manjša podjetja. Urejena je zaščita pred nelojalno konkurenco, v kmetijstvu je namen evropskih institucij zaščititi domačega pridelovalca, zato mleko ne sme biti cenejše od vode.

Priložnosti za razvoj
Med ekonomske izboljšave je uvrstil stanje bank – 50 milijard prihranka imajo vlade, da lahko vlagajo v gospodarstvo. EU ne sme samo ščititi načina evropskega življenja, temveč ga morajo evropski državljani tudi krepiti.

“Digitalna tehnologija vstopa v vsa področja življenja, saj je velika potreba po povezanosti, zato se vlaga v telekomunikacijski trg. V naslednjih 20 letih se bo vlagalo v elektronska omrežja, to pa bo prineslo 1,3 milijona služb v naslednjih desetletjih,” je povedal Juncker. Zastavljeni cilj je G5 omrežje do l. 2025 v mestih in na podeželju – z brezžičnimi omrežji za boljšo povezanost.

Umetniki in oblikovalci so po Junckerjevem mnenju kronski dragulji družbe. Kreativnost ni stvar hobija, to so službe. Povedal je, da naj bodo tudi avtorji, novinarji, uredniki pošteno plačani, ne glede na to, kje delajo – doma ali javno, elektronsko ali kako drugače.

EU namenja ogromna sredstva za nova delovna mesta
Evropsko gospodarstvo je treba okrepiti ne samo s povezljivostjo, temveč tudi z ustvarjanjem novih služb. Za ustanavljanje novih podjetij v 26 članicah EU je namenjenih 116 milijard evrov, prav tako je v načrtu podvojitev podpore in podaljšanje Junckerjevega investicijskega sklada, namenjenega start-upom in mladim iskalcem služb.

Pripravljenih je  okrog 100 milijard evrov za razvoj evropskih poslovnih projektov izven Evrope, npr.  za Afriko. Investicijski načrt v Afriki je nastal za reševanje problematike populaciji, ki tvega svoje življenje, da bi našla boljše življenje drugje.

Po poročanju Večernjeg lista je izjavil, da se mora EU boriti proti nezaposlenosti mladih. Čeprav je to naloga nacionalnih vlad, je EU odločena podpreti ta prizadevanja. Več kot 9 milijonov ljudi je dobilo službe znotraj EU. Ne smemo sprejeti dejstva, da bo generacija Y kot prva generacija, ki bo revnejša kot njihovi starši.

Humanitarna nota EU
EU je po njegovem zelo solidarna, pri migrantski krizi pa je bila ta solidarnost tudi  preizkušena, saj solidarnost po Junckerjevem prepričanju prihaja iz srca. Pozval je k zaščiti vseh, ki so v naravnih nesrečah, migrantskih premikih – pozval k volunterskim prizadevanjem.

Novosti na področju varnosti
Novost, ki jo je razglasil, je nov sistem nadzora meja EU. Ta ima namen zaščititi meje in obale EU. Poudaril je pomembnost protiterorističnega delovanja, združevanja in sodelovanja, saj je bilo v EU izvedenih preko 30 terorističnih napadov. Teroristom je treba pokazati, da nimajo nobenih možnosti, ko napadajo naše vrednote. Uničevati je treba radikalizacijo, napade po internetu in podobno. Oktobra bo 200 novih uslužbencev in 50 vozil poslanih na bolgarske meje.

Spremenili se bodo pogoji glede vstopa v EU. Novembra bo vzpostavljen nov sistem, ki bo omogočal nadzor in preverjanje podatkov. V Sirijskem konfliktu se Evropa ni udeleževala pogajanj kot enakovredna pogajalka, dokler ni dobila evropskega zunanjega ministra. To bo EU prineslo večjo moč v mednarodnih pogajanjih.

Juncker je pozval tudi k boljšemu sodelovanju na vojaškem področju; prepričan je, da je prihodnost v združevanju vojaške sile, to lahko delovanje tudi poceni. Trenutno dogajanje v svetu takšno povezovanje zgolj spodbuja.

A. B.