fbpx

Kitajska komunistična partija najavila večji nadzor nad zasebnimi podjetji – ta bodo morala zaposlovati določeno število članov partije!

Kitajski predsednik Xi Jinping (Foto: epa)

Predsednik Kitajske, Xi Jinping, je vsem regijam izdal “pomembna navodila” za okrepitev strankarskega nadzora nad zasebnimi podjetji in t.i. pomlajevanje nacije; vsa podjetja bodo za spodbujanje spoštovanja zakonov in moralnih standardov morala zaposlovati določeno število članov partije.

Kitajski predsednik Xi Jinping in Centralni komite komunistične partije sta pripravila načrt za “novo dobo”, v kateri ima stranka boljši nadzor nad zasebnimi podjetji na Kitajskem. Načrt je bil podrobno predstavljen v izjavi za javnost na kitajski televiziji – vsem regijam in oddelkom v državi pa je bilo naročeno, naj upoštevajo nove smernice.

Končni cilj načrta je, da ima stranka ideološki nadzor nad zasebnim sektorjem. Stranka želi videti “enotno fronto” med zasebnimi podjetji in vladnimi podjetji. Od 18. državnega kongresa maja so člani centralnega komiteja stranke in predsedni Xi predlagali vrsto novih konceptov in strategij ter sprejeli vrsto ukrepov za usmerjanje in spodbujanje dela zasebne ekonomske “enotne fronte”. Pravijo, da so te poteze dosegle “izjemne rezultate”.

Kitajska komunistična partija, (Foto: epa)

Na splošno obstaja več kot 100 ukrepov, vključno s smernicami za izbiro osebja za izvajanje ukrepov. To se utemeljuje takole:

Socializem s kitajskimi značilnostmi vstopil v novo dobo, obseg zasebnega gospodarstva se je še naprej širil, tveganja in izzivi so se znatno povečali, vrednote in interesi zasebnega gospodarstva pa so postali vse bolj raznoliki, delo enotne fronte zasebnega sektorja pa se sooča z novimi situacijami in nalogami.”

Da bi temeljito izvajali glavne odločitve in razmestitve Centralnega komiteja stranke, še naprej krepili vodstvo stranke na področju zasebnega gospodarskega enotnega fronta in bolje vključevali modrost in moč zasebnega gospodarskega osebja v cilj in nalogo doseganja velikega pomlajevanja kitajskega naroda, se ponujajo naslednja mnenja. ”

Podjetja bodo morala slediti ideologiji
Takšno povezovanje, takšen nadzor je, po poročanju Asia Times Financial, precejšnja sprememba. Prej zasebna podjetja niso veljala za zelo vredna članstva v stranki ali vpliva, vendar so postopoma vstopila v srce režima. V skladu z novimi določbami bodo zasebna podjetja potrebovala določeno količino zaposlenih, ki so člani CCP, kar je že dolgotrajna praksa v velikih zasebnih podjetjih, ne pa tudi v manjših.

Ti kadri bodo zagotovili, da bodo podjetja sledila vodilni ideologiji. Naloge kadrov bodo vključevale naloge krepitve ideološkega vodenja, usmerjanja zasebnikov k povečanju njihove zavesti o samodisciplini, oblikovanju trdne linije ideološke in moralne obrambe, strogem urejanju lastnih besed in dejanj, gojenju zdravega življenjskega sloga in ustvarjanju dobre javne podobe. Prav tako bodo morali nenehno izboljševati spoštovanje zakonov in moralne standarde zasebnikov. Med zasebnimi podjetji in stranko bodo vzpostavljeni komunikacijski kanali za poročanje o napredku in drugih zadevah.

Aleš Ernecl