fbpx

Minister Poklukar: “Nakup covid-19 cepiv na nivoju EU je zgodba o uspehu”

Minister za zdravje Janez Poklukar. (Foto: STA)

Svet EU je dosegel politični dogovor glede sporazuma HERA, povezanim s preprečevanjem, odkrivanjem in hitrim odzivanjem na nujne zdravstvene razmere. To je nov mejnik v izgradnji odporne evropske zdravstvene unije, ki se bo sposobna uspešno spopadati s kakršnimi koli bodočimi zdravstvenimi krizami. Sprejetje političnega dogovora je pozdravil tudi slovenski zdravstveni minister Janez Poklukar.

“Nakup covid-19 cepiv na nivoju EU je zgodba o uspehu,” je ob sprejetju novega političnega dogovora Evropskega sveta, povezanega z novim zakonom, ki zagotavlja okvir za nakup zdravil, cepiv in surovin ter aktivacijo izrednega financiranja v primeru naslednje zdravstvene krize dejal slovenski minister za zdravje Janez Poklukar.

Kot so zapisali v predstavitvi pobude, je pandemija covid-19 “pokazala potrebo po usklajenem ukrepanju na ravni EU za odzivanje na izredne zdravstvene razmere. Razkrila je vrzeli v predvidevanjih vključno z razsežnostmi povpraševanja/ponudbe ter orodji za pripravljenost in odzivanje.” HERA bo tako po načrtih Evropske komisije “osrednji element za krepitev evropske zdravstvene unije z boljšo pripravljenostjo in odzivanjem EU na resne čezmejne nevarnosti za zdravje, saj omogoča hitro razpoložljivost potrebnih protiukrepov, dostop do njih in njihovo distribucijo.”

“Z današnjim dogovorom tlakujemo pot za države članice EU, da se povežejo z namenom zagotovitve zdravil, cepiv in medicinske opreme za zaščito državljanov,” je v ponedeljek, 20. decembra 2021, povedal Poklukar.

Več pooblastil za Evropsko komisijo
Skladno s sprejetim političnim dogovorom bo Svet EU za namene koordinacije in integracije delovanja, povezanega z za zdravstveno krizo relevantnimi zdravstvenimi protiukrepi na ravni EU, ustanovil krizni odbor za zdravje. Vzpostavljeni bodo tudi potrebni mehanizmi za motrenje, ki bodo omogočali dobavo in nakup vsega potrebnega za učinkovit odziv na potencialno novo zdravstveno krizo. Z dogovorom pa je opredeljena tudi aktivacija poslopij FAB znotraj EU. To je omrežje proizvodnih obratov za cepiva in izdelavo medicinske opreme ter pripomočkov.

Po novem bodo države članice EU lahko od Evropske komisije zahtevale, da nastopi kot osrednji naročnik potrebne zdravstvene opreme in pripomočkov. To v žargon EU pomeni, kako na lep način povedati, da države članice Evropski komisiji dajejo še več moči. Evropska komisija pa bo morala o namerah, s kom bodo sklenjene pogodbe, obvestiti sodelujoče države članice. Slednje bodo imele priložnost komentirati osnutke pogodb, o katerih naj bi Evropska komisija še razmislila. Po pričakovanjih naj bi Svet EU končno besedilo včerajšnjega dogovora sprejel v prvih mesecih leta 2022.

Ivan Šokić