Na Madžarskem bodo zakonsko prepovedali LGBT indoktrinacijo otrok

Slika je simbolična. (Foto: epa)

Madžarski parlament bo glasoval glede zakona, ki bi prepovedal vsebine, ki prikazujejo spolnost, ki je namenjena sama sebi, spodbujajo ali prikazujejo odstopanja od spolne identitete, ki je bila dana ob rojstvu otroka, ter promovirajo spremembo spola oziroma homoseksualnost. 

Madžarski parlament je 14. junija 2021 pripravil dokument, katerega namen je uveljaviti prepoved prikazovanja pornografskih vsebin oziroma vsebin, ki spodbujajo homoseksualnost ali transspolnost osebam pod 18. letom starosti. Gre za ukrep, ki ga je predlagala vladajoča stranka Fidesz premierja Viktorja Orbana. Pravni amandma je bil dodan obsežni zakonodaji proti pedofiliji, o kateri naj bi glasovali v torek, 15. 6. 2021, poroča Life Site News.

Stranka Fidesz ima sicer veliko večino pri sprejemanju zakonodaje v parlamentu. V skladu z novo zakonodajo bi uspeli prepovedati tako LGBT ideologijo v šolah kot tudi v oglasih in javnih občilih. Zakonodaja obenem uveljavlja nove določbe za področje spolnega izobraževanja, denimo listo odobrenih organizacij, ki se s tem področjem ukvarjajo. Madžarska je tako okrepila napore za zaščito tradicionalnih vrednot in dediščine večinsko krščanskega naroda pred levičarskim, LGBT aktivizmom. Decembra je oblast sicer že sprejela spremembe ustave, ki je uvedla definicijo družine na podlagi poroke in odnosa starš-otrok.

Kot je v ustavi odtlej zapisano, je mati ženska, oče je moški, obenem pa je uveljavljena prepoved posvojitve istospolnih parov. Hkrati je zaščitena pravica otrok do identifikacije s spolom, ki so ga prejeli ob rojstvu. Zagotovljena je tudi njihova vzgoja na osnovi ustavne identitete madžarskega naroda ter vrednotah, ki izhajajo iz krščanske kulture. V začetku leta je oblast prav tako podala omejitve glede literature, naklonjene LGBT, namenjene otrokom. Nedavno pa je Orban LGBT indoktrinacijo otrok razglasil za “rdečo črto, ki je ne sme prestopiti”.

Domen Mezeg