fbpx

Nov dokument Evropske komisije prepoveduje krščanska imena, besedo božič in uporabo spola pri komunikaciji

Predsednica evropske komisije Ursula Von der Leyen. (Foto: epa)

Če bi nam to povedali in tega ne bi prebrali črno na belem v uradnem sporočilu Evropske komisije, ne bi verjeli, saj je vsebina novih smernic za “vključujočo komunikacijo” neverjetna. V dokumentu za interno objavo, ki ga je Il Giornale dobil v ekskluzivno last z naslovom UnionOfEquality. Smernice Evropske komisije za vključujoče komuniciranje so navedena merila, ki jih je treba sprejeti za zaposlene v Komisiji pri zunanjem in notranjem komuniciranju. Kot je v predgovoru zapisala komisarka za enakost Helena Dalli, “moramo vedno ponujati vključujočo komunikacijo in zagotoviti, da je vsakdo cenjen in priznan v vseh naših gradivih ne glede na spol, raso ali etnično poreklo, vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost”.

V ta namen Evropska komisija določa vrsto pravil, ki ne le brišejo konvencije in besede, ki so se uporabljale od nekdaj, temveč tudi nasprotujejo zdravi pameti. Prepovedana je uporaba spolno zaznamovanih imen, kot so “delavci ali policisti”, ali uporaba moškega zaimka kot privzetega zaimka, prepovedano je organizirati razprave, v katerih je zastopan samo en spol (samo moški ali samo ženske), in prepovedana je tudi uporaba “gospa ali gospodična”, razen če prejemnik sporočila to izrecno navede. A to še ni vse: predavanja ne morete začeti z običajnim izrazom “gospe in gospodje”, temveč morate uporabiti nevtralno formulo “dragi kolegi”.

Dokument obravnava posebna področja, kot so “spol”, “LGBTIQ”, “rasna in etnična” ali “kulture, življenjski slogi in prepričanja”, s tabelo, v kateri je navedeno, kaj je mogoče storiti in česa ne na podlagi zahteve, da se vse uredi z oblikovanjem novega jezika, ki ne dopušča spontanosti: “Bodite previdni, da ne omenjate vedno istega spola na prvem mestu v besednem redu ali različno naslavljate moške in ženske (npr. moški s priimkom, ženska z imenom)”; in še enkrat: “Pri izbiri slik, ki spremljajo vaše sporočilo, pazite, da ženske in dekleta ne bodo prikazane v domačem okolju ali v pasivnih vlogah, medtem ko so moški aktivni in avanturistični”.

Izbris spola
Želja po izbrisu moškega in ženskega spola, doseže paradoksalno raven, ko Komisija zapiše, da bi se morali izogibati izrazom, kot je “ogenj je največji izum človeka”, ampak je pravilno, da rečemo “ogenj je največji izum človeštva”. Jasno je, da se za redefinicijo jezika skriva želja po spremembi evropske družbe, naših običajev in tradicij, kot je razvidno iz poglavja o “kulturah, življenjskih slogih ali prepričanjih”. Evropska komisija želi poudariti, da “ne šteje vseh za kristjane”, zato “vsi ne praznujejo božičnih praznikov (…) in moramo biti občutljivi na dejstvo, da imajo ljudje različne verske tradicije”. Vendar pa je velika razlika med spoštovanjem vseh religij in sramovanjem ali brisanjem krščanskih korenin, ki so temelj Evrope in naše identitete.

Evropska komisija gre v imenu vključevanja tako daleč, da prekliče božič in nas pozove, naj ne uporabljamo besedne zveze “božično obdobje je lahko stresno”, temveč “praznično obdobje je lahko stresno”. Želja po odpravi krščanstva gre še dlje s priporočilom, da namesto “krščanskih” imen uporabljamo splošna imena, tako da bi namesto “Marija in Janez sta mednarodni par” rekli “Malika in Julius sta mednarodni par”. To velja tudi za prezir do smešnega, zaradi česar se moramo zoperstaviti negativni konotaciji besed, kot je kolonializem: prepovedano je reči “kolonizacija Marsa” ali “naselitev ljudi na Marsu”, bolje je reči “pošiljanje ljudi na Mars”. Ko tragedija preide v farso.

Demokracija