Vedno več Američanov meni, da obstajata le dva spola

Američani pravijo, da je spol binaren (moški ali ženski). (Foto: Freepik)

Nova anketa, ki jo je objavil Javni raziskovalni inštitut za religijo (PRRI), razkriva, da vse večja večina Američanov podpira idejo, da obstajata samo dva spola.

Anketa je pozvala več kot 5400 Američanov, naj podajo svoje mnenje o binarnosti spolov, odnosih z “ljudmi LGBTQ” in vlogi javnih šol pri poučevanju spolnosti in spolne identitete. Anketa se je osredotočila na različne etnične in verske skupine v ZDA, rezultate pa je razdelila po generacijah.

PPRI je ugotovil, da 65 % Američanov v primerjavi z 59 % leta 2021 pravi, da obstajata samo dva spola: moški in ženska. 50 % Američanov “močno čuti”, da obstajata dva spola, medtem ko jih 15 % meni, da obstajata dva spola, vendar se glede tega ne strinjajo. Samo 14 % Američanov je trdno prepričanih, da obstajata več kot dva spola.

Velika razlika med volivci obeh političnih polov

Anketa je razkrila ostre razlike med strankami. 90 % republikancev podpira binarnost spolov, 80 % pa jih to močno podpira. 44 % demokratov se strinja z 38 % leta 2021. 66 % neodvisnih prav tako verjame v dva spola, kar je več kot 60 %.

Podpora tradicionalnemu pogledu na spol se je povečala ali ostala enaka v vseh anketiranih demografskih skupinah. Najbolj dramatično povečanje je bilo pri “protestantih barvne rase” (povečanje z 52 % na 73 %), hispanskih katoličanih (48 % na 66 %) in “drugih nekrščanskih veroizpovedi” (42 % na 55 %). Najbolj tradicionalen pogled na binarnost spolov imajo belopolti evangeličani (92 %), medtem ko so imeli ameriški Judje najnižjo (44 %), celo nižjo kot nepovezani (46 %).

Binarnost spola najbolj podpirajo temnopolti

Po rasni liniji bodo temnopolti Američani najverjetneje podprli binarnost spola (70 %), sledijo pa jim belci in latinoameričani (66 %). Američani različnih ras so najmanj podpirali (56 %), azijski Američani pa so najmanj verjetno podpirali binarnost spolov (53 %).

Tudi pri različnih generacijah je opaziti različno podporo binarnosti spolov. Generacija Z je na primer leta 2021 binarnost podpirala s 43 %, letos že 57-odstotna podpora binarnosti spolov. Podpora se je prav tako povečala pri milenijcih, in sicer za devet točk na 60 %, kar je verjetno manifestacija premika v desno med mladimi volivci, o katerem je nedavno poročal The New York Times.

Poleg tega 62 % Američanov meni, da “ljudje porabijo preveč časa za pogovore o svojem spolu in zaimkih.” Celo večina tistih, ki so ali imajo tesen odnos z nekom, ki je lezbijka, gej ali biseksualec, se strinja s to izjavo.

Večina nasprotuje poučevanju transspolnosti v šolah

Anketa je vključevala tudi vprašanja o tem, kdaj je primerno poučevanje istospolnih odnosov in transspolnosti v javnih šolah. 34 % Američanov – 55 % republikancev, 32 % neodvisnih in 18 % demokratov – je nasprotovalo poučevanju istospolnih odnosov na vseh stopnjah šolanja. 7 % jih meni, da je poučevanje o transspolnosti primerno na začetku osnovne šole, 11 % ob koncu osnovne šole, 26 % v srednji šoli in 18 % na faksu. Največ pa jih nasprotuje poučevanju transspolnosti v šolah na vseh stopnjah, in sicer 36 %.

Večina Američanov, 53 %,  meni, da javne šole preveč posegajo v starševske pravice. Strinjalo se je 79 % republikancev, 50 % neodvisnih in 31 % demokratov.

Andrej Žitnik