fbpx

Slovenija pozdravlja podvojitev podpore avtohtonim etničnim skupinam v Avstriji

Vladni urad za Slovence v zamejstvu in po svetu je izrazil veliko zadovoljstvo, da se je avstrijska vlada odločila, da podvoji podporo avtohtonim etničnim skupinam v Avstriji, s tem pa tudi slovenski manjšini. Zadnje povečanje podpore etničnim skupnostim se je zgodilo leta 1995.

Zadnje povečanje podpore etničnim skupnostim se je zgodilo leta 1995. Če vzamemo v obzir inflacijo, je torej v zadnjih dveh desetletjih in pol prišlo do upada podpore, ta upad pa se je dejansko že pričel poznati. Podvojena podpora bo organizacijam narodnih manjšin omogočila, da svoje dejavnosti osredotočijo na vse ključne vidike življenja, ki določajo njihovo identiteto – se učijo svojega jezika, ohranjajo svojo kulturo in razvijajo kulturne dejavnosti, podpirajo gospodarske dejavnosti, da bodo mlade zadržale v domačih naseljih in tako naprej.

Mnoge obljube, vezane na plebiscit, še niso izpolnjene
Urad pa je, na drugi strani, tudi opozoril, da tudi v času, ko obeležujemo 100 let od plebiscita na Koroškem, obljube temeljnega koroškega zakonodajnega telesa (Landtag of Carinthia), dane koroškim Slovencem tik pred plebiscitom, še niso bile izpolnjene. Tudi člen 7 avstrijske državne pogodbe iz leta 1955 o podelitvi pravic koroškim in štajerskim Slovencem ostaja neizpolnjen. Število koroških Slovencev je (tudi) zaradi tega v zadnjih 100 letih drastično upadlo.

Kljub vsemu največji korak avstrijske vlade doslej
Urad je v vsakem primeru pohvalil odločitev sedanje vlade, da podvoji podporo in jo sprejema kot korak v pravo smer. Poudarili so tudi, da trenutna avstrijska vlada v svoji koalicijski pogodbi daje konkretne obljube glede etničnih skupnosti, čemur se doslej v tej meri ni zavezala še nobena vlada. Le s takšnimi ukrepi, ugodnimi za slovensko manjšino (in tudi za vse druge manjšine v Avstriji), se bo ublažila asimilacija in odprli novi razvojni obeti, ki bodo vsem narodnim manjšinam omogočili njihovo ohranitev in razvoj. Upamo in pričakujemo, da bo tej pozitivni potezi sledila sistemska ureditev pravic manjšin.

Aleš Ernecl