fbpx

Sodišče EU potrdilo pravico azilantov do enako visoke socialne pomoči, kot vsem drugim državljanom, ki celo življenje prispevajo k družbeni blaginji!

Foto: epa

Sodišče EU je razsodilo, da morajo države EU izplačevati denarno socialno pomoč v enakem znesku azilantom kot to velja za ostale državljane. Slovenija je tu šla še korak dlje, saj že zagotavlja enako visoko denarno socialno pomoč tudi za tujce s s stalnim prebivališčem v državi.

Države članice Evropske unije osebam s priznano mednarodno zaščito ne smejo izplačevati nižje denarne socialne pomoči, kot jo prejemajo njihovi lastni državljani,” je po pisanju spletnega portala IUS-INFO odločilo Sodišče EU v Luxemburgu.

Sodišče je tako razsodilo zaradi pritožbe begunca v zvezni deželi Zgornja Avstrija, ki so mu odobrili nižjo denarno socialno pomoč, ker je prejel dovoljenje za bivanje v okviru mednarodne zaščite za tri leta. Po mnenju Sodišča EU, denarna socialna pomoč za tujce z dovoljenjem za bivanje v državi ni v skladi s pravom EU, ter mora biti enako visoka kot za ostale državljane.

Slovenski socialni turizem
Na Slovenijo ta odločitev sodišča nima vpliva, saj so tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v državi in osebe s priznano mednarodno zaščito že izenačeni z državljani Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v državi kar se tiče upravičenosti do denarne pomoči.

To nam lahko da misliti. Namreč, smiselno je, da bi se pogoji za azil še dodatno zaostrili in se s tem izognili namernemu izrabljanju naše dobre volje. Ravno tako pa nas lahko skrbi za Slovenijo, ki ne samo, da nudi enako visoko socialno pomoč azilantom, ampak jo omogoča tudi ostalim tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v državi. Kar dejansko pomeni, da se v Sloveniji ravno tako gremo tako imenovani socialni turizem.

Ivan Šokić