fbpx

Žalostno: Uradni dokumenti razkrivajo vpletenost slavnega Lecha Wałęse v delo tajne policije

Foto: epa

Poljski Inštitut nacionalnega spomina (IPN) je od vdove člana komunističnega politbiroja Kiszczaka prejel dokumente, ki razkrivajo mehanizme oviranja sodstva v primeru odkrivanja zločinov komunizma. Uradni dokumenti kažejo tudi na vpletenost Lecha Wałęse v delo tajne policije.

Vdova člana komunističnega politbiroja na Poljskem Czesława Kiszczaka je Inštitutu nacionalnega spomina predala dokumente, ki dokazujejo mehanizme, s pomočjo katerih je bilo ovirano sodstvo v primeru odkrivanja zločinov komunizma v postkomunistični Evropi.

Prikrivanje dokumentov javnosti
Dokumenti, ki razkrivajo tudi vpletenost Lecha Wałęse v delo tajne policije, so bili v zasebni lasti več desetletij, kar kaže na morebiten vzorec prikrivanja občutljivih dokumentov javnosti, to pa ovira sodstvo in omogoča dezinformacije.

Foto: epa

Foto: epa

“Že večkrat smo pozvali države, naj zagotovijo popoln in neoviran dostop do arhivov totalitarnih diktatur. Samo odprt in popoln dostop do dokumentov bo omogočil pregon storilcev in ponovno vzpostavitev pravičnosti za kazniva dejanja iz preteklosti,” je povedal Paweł Ukielski, član izvršilnega odbora Platforme evropskega spomina in vesti.

Za premajhen pregon komunistov premalo politične volje in kontinuiteta kadrov v sodstvu
Razlogi za pomanjkljiv pregon storilcev komunističnih zločinov po padcu režimov v srednji in vzhodni Evropi so predvsem v pomanjkanju politične volje, kontinuiteti kadrov v sodstvu, policiji in organih pregona ter v oteženem dostopu do dokumentov nekdanjih tajnih policij in represivnih sil, ki so bile odgovorne za hude kršitve človekovih pravic, so nam sporočili s Platforme evropskega spomina in vesti.

M. G.