Ustavno sodišče poseglo v volilni odlok občine Dobrovnik

Datum:

Ustavno sodišče je razveljavilo prvi odstavek 2. člena in 3. člen odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v občinski svet občine Dobrovnik, saj je ugotovilo 69-odstotno odstopanje od načela enakosti volilne pravice, da se na približno enako število volilnih upravičencev voli en predstavnik, so sporočili z ustavnega sodišča.

Pobudo za ustavno presojo členov odloka za izvedbo lokalnih volitev je na ustavno sodišče vložil István Kovács. S tem je izpodbijal določitev splošnega pravila za oblikovanje volilnih enot glede na število prebivalcev iz 2. člena, ki je v taki medsebojni zvezi z izpodbijanim 3. členom odloka, ki določa območja posameznih volilnih enot, da ločena presoja po navedbah ustavnega sodišča ni bila mogoča.

Pobudo je utemeljil s podatki o številu prebivalcev v posameznih volilnih enotah, ki naj bi kazali na očitno odstopanje od tega načela. V prvi volilni enoti volilni upravičenci po Kovácsevih podatkih namreč volijo enega član občinskega sveta na 89 volivcev, v četrti volilni enoti pa na 181 volivcev.

Ustavno sodišče je na podlagi podatkov o številu prebivalcev in številu volilnih upravičencev po volilnih enotah, ki jih je ustavnemu sodišču posredovalo ministrstvo za notranje zadeve, ugotovilo, da 69-odstotno odstopanje pomeni “bistven poseg v načelo enakosti volilne pravice in kršitev enakosti volilne pravice v vsakem primeru, tudi če bi morebiti obstajali razlogi, ki bi upravičevali nebistvena odstopanja”.

Izpodbijana ureditev je zato tudi v neskladju z načelom enakosti volilne pravice iz prvega odstavka 43. člena ustave in tretjim odstavkom 153. člena ustave, ki zahteva, da morajo biti občinski predpisi v skladu z zakonom ter prvim odstavkom 43. člena.

Ustavno sodišče je tako na seji 14. decembra odločilo, da se razveljavita prvi odstavek 2. člena in 3. člen odloka o določitvi volilnih enot za izvedbo lokalnih volitev v občinski svet občine Dobrovnik v delu, ki se nanaša na določitev prve do četrte volilne enote.

Razveljavitev členov bo po navedbah ustavnega sodišča začela učinkovati z vročitvijo odločbe občini Dobrovnik.

STA

Sorodno

Zadnji prispevki

Široko zaprte oči ob Golobu in Vukovićevi

“Štejem, da ti v celoti stojiš za tem in...

63. Sevniška salamijada

Društvo salamarjev Sevnica aktivno skrbi za ohranjanje tradicije, dviguje...

30 let pozneje: Zarota Depala vas

Nedavno se je predsednik SDS Janez Janša odzval na...

Grozljive posledice legalizacije evtanazije v Kanadi, ki prihajajo tudi k nam

Evtanazija in samomor s pomočjo sta sprva v Kanadi...