V občini Brežice do novih projektov pri gradnji cest

Datum:

Občina Brežice si želi celovite prenove problematičnih cestišč, ki so povezani z državnimi cestami. Poleg tega pa je na razpisu prejela sredstva za gradnjo dveh kolesarskih stez. V ta namen se je župan občine Brežice Ivan Molan sestal z Direkcijo Republike Slovenije za ceste, kjer so pripravljali načrte za izvedbo načrtovanih del.

V torek je potekalo na Občini Brežice delovno srečanje župana Ivana Molana z Direkcijo Republike Slovenije za ceste – DRSI, z direktorjem Sektorja za investicije v ceste Tomažem Willenpartom s sodelavci. “V občini Brežice imamo trenutno kar sedem odprtih projektov, ki so povezani skupaj z državnimi cestami,” je pojasnil.

Uvodoma je beseda tekla o Vzhodni obvoznici Brežic, najprej o prvi fazi z najdaljšim mostom čez Savo do Trnja in nato o drugi fazi, ki vključuje več nivojsko križanje Brezina. Za obe fazi je že izbran izvajalec inženirskih storitev, ki bo spremljal celoten projekt, od pridobivanja dokumentacije do zaključka gradnje in pridobitve uporabnega dovoljenja.  Temu sledijo odkupi zemljišč in postopki za pridobivanje gradbenega dovoljenja. V juniju letos predvidevajo sklenitev Sporazuma o sofinanciranju, kjer bodo opredeljeni deleži sofinanciranja Občine Brežice in ostalih deležnikov. Za nadvoz v Brezini je z DRSI in Občino Brežice usklajena projektna naloga ki gre najprej v potrditev Komisiji za nivojske prehode, nato sledi javni razpis za izbiro projektanta.

Slika je simbolična (Foto: STA)

V nadaljevanju je Molan dejal, da jim je tudi uspelo dobiti evropska sredstva za dve kolesarski stezi, ena je od Brežic do Dobove, druga pa od Brežic do Krške vasi. Investicija v izgradnjo kolesarskih povezav bo potekala sočasno z investicijo DRSI, ki bo rekonstruirala ceste ob trasi kolesarski stez. Tako je v tem trenutku že objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za izgradnjo kolesarske povezave in rekonstrukcijo ceste za investicijo na trasi Brežice-Dobova, temu bo v prihodnjih tednih sledil še razpis za izbiro izvajalca za kolesarsko povezavo Brežice-Krška vas.

Planirajo tudi obnovo ceste v Podgračenem in v Ribnici
Ravno tako sta v pripravi investiciji v obnovo ceste v Podgračenem in Ribnici. Za rekonstrukcijo ceste v Podgračenem je izbor izvajalca del v zaključni fazi, tako se bo z deli lahko pričelo že v juliju letos, če bodo uspešno rešena še zadnja lastniška vprašanja. Po zaključku rekonstrukcije te ceste, sledi rekonstrukcija ceste v Ribnici, kjer je v teku razširitev usklajevanja projektne dokumentacije. V Kapelah  potekajo odkupi zemljišč za potrebe rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnika. V primeru, da bodo odkupi zemljišč zaključeni do jeseni, bo takrat tudi objavljen javni razpis za izvajalca del in po zaključku razpisa tudi začetek del.

Slika je simbolična (Foto: STA)

Občina Brežice ima izdelano projektno nalogo za ureditev večnamenske poti Šentlenart-Spodnja Pohanca. Skladno z zaključki tega sestanka jo bo, v juniju letos, razširila še z ureditvijo ceste, saj je sočasna investicija z DRSI nujna. Občina Brežice bo po uskladitvi projektne naloge z DRSI tudi objavila javni razpis za izbiro izvajalca, sofinanciranje investicije pa bo skupno. Gre za izjemno nevaren odsek ceste, zato si oboji prizadevajo za čimprejšnjo ureditev.

Sara Rančigaj

Sorodno

Zadnji prispevki

[Video] Pred DZ klečala in molila na varovanem območju, policija se ni odzvala

Nenavaden posnetek prihaja iz slovenskega hrama demokracije. Tam sta...

Začetek olimpijskega nogometa je zaznamovalo nasilje maroških navijačev

Tik pred prekinitvijo prvega kroga olimpijskega nogometnega turnirja med...

Revoz: Kaj pomeni včeraj podpisani neobvezujoči dokument?

Predstavniki francoskega proizvajalca vozil Renault, v okviru tega tudi...

“Vrhunski menedžer” bo škodo zavarovalnicam poplačal iz proračunske rezerve

Od "zamrznitve" cene dodatnega zdravstvenega zavarovanja do fantomske "ukinitve"...